Kongsberg prosti

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kongsberg prostii er et tjenestedistrikt i Tunsberg bispedømme i Den norske kirke. Prosten har sete i Kongsberg hvor Kongsberg kirke er prostikirke.

Prostiet omfatter i dag (2020) kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, med de kirkelige fellesrådene i disse kommunene. Prostiet er inndelt i sogn, som er den minste og grunnleggende enheten i Den norske kirke, knyttet til den enkelte kirke og menigheten der. Tidligere var det også inndelt i prestegjeld, men disse ble faset ut mellom 2004 og 2012. De ansatte i kirken er enten ansatt av sognet gjennom kirkelig fellesråd, eller i prostiet. De fleste prestene er ansatte i prostiet, og har tjenesten sin knyttet til ett eller flere sogn.

Historikk

Området hørte opprinnelig til Bragernes prosti i Oslo bispedømme. I 1739 ble dette prostiet delt, og den vestre delen fikk navnet «Kongsberg prosti». Det omfattet prestegjeldene Kongsberg, Sandsvær, Flesberg, Rollag, Eiker, Modum og Sigdal. Seinere ble Nore prestegjeld utskilt fra Rollag ved kongelig resolusjon av 28. november 1856, og Krødsherad prestegjeld ble utskilt fra Sigdal ved kongelig resolusjon av 18. desember 1959. I 1868 ble Eiker, Modum og Sigdal overført til Drammen prosti. Etter dette var inndelingen i prestegjeld uforandret fram til ordningen gradvis ble avviklet fra 2004. Prostiet ble lagt inn under Tunsberg bispedømme da dette ble opprettet i 1947.

Sogn/menigheter

Prostiet omfatter i dag (2020) følgende sogn og menigheter:
Kongsberg kommune:


Flesberg kommune:


Rollag kommune:


Nore og Uvdal kommune:Kilder: