Rosenborggata (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rosenborggata sett nordover fra Bogstadveien.
Foto: Roy Olsen (2008).

RosenborggataHegdehaugen i bydel Frogner i Oslo går fra krysset med Eilert Sundts gate og Bogstadveien til Fagerborggata.

Gata har navn etter løkka Rosenborg og ble navnsatt i 1879. Løkkeeiendommen Rosenborg var opprinnelig en del av Froms løkke. Løkkeeiendommen Overhaug lå med eiendommene «Nøisomhed» og «Fagersjaa» omtrent ved nr. 13 og 15.

Området med Rosenborgslottet og den gamle løkkebebyggelsen lå på østsiden av gata og dette området, nr. 9 til 17, har senere fått en nyere lamellbebyggelse som er avmerket i bebyggelsesplanen for området fra 1936. Samtlige av disse lamellene er bygget i rød murstein og skaper et helhetlig arkitektonisk og materialemessig miljø.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
1 1959 Bygårder Opprinnelig fra 1800-tallet og langt inn på 1900-tallet Galterudhaugen fra 1856, et stort trehus oppkalt etter tømmermester Peder Galterud fra Fåberg, bygget på en parsell utskilt fra Nedre Blindern. Her bodde blant andre sogneprest Johan Christian Heuch fra 1883 til han i 1890 ble biskop i Kristiansand. I dag to blokkaktige bygårder, arkitekt Harald Klem. B-oppgangen er nærmest Bogstadveien og har blant annet Bogstadveien legevakt og Klinikk Bogstadveien. Rosenborggata 1 Oslo 2014.jpg
2 1907–1908 Bygård Tidligere en trebygning der Peter Chr. Asbjørnsen bodde fra 1853 til sin død i 1885. Huset revet rundt 1902. Nåværende bygård tegnet av arkitekt Syver Nielsen og oppført i 1907–1908. På veggen har Selskabet for Oslo Byes Vel hengt opp en blå plakett til minne om Asbjørnsen. Bygningen er kommunalt listeført for bevaring. Oslo, Rosenborggata 02.jpg
3 1890-1900 Bygård 4-etasjes leiegård oppført av tømmermester Peder Galterud. Frøken Koren hadde pensjonat her i rundt 40 år. Bygningen ble skadet av brann i 1975. Fagerborg menighet kjøpte deretter bygget og restaurerte det framfor å rive. Ugressprofessor Emil Korsmo (1863-1953) bodde her mot slutten av livet. Rosenborggata 3 Oslo 2014.jpg
4 1898 Bygård Bygård i nyrenessanse i fire etasjer i gul tegl, med kvaderpuss i første etasje og veksling mellom pussede og upussede flater ellers, arkitekt Frithjof Aslesen. Kommunalt listeført for bevaring. Rosenborggata 4 Oslo.jpg
5 1964 Boligblokk Boligblokk med lengdeakse vinkelrett på gata i rød tegl, arkitekt Harald Klem. Tidligere trehus på tomta. Rosenborggata 5 Oslo.jpg
6 1898 Bygård Bygård i nyrenessanse i fire etasjer i gul tegl, med kvaderpuss i første etasje og veksling mellom pussede og upussede flater ellers, arkitekt Frithjof Aslesen. Kommunalt listeført for bevaring.
6B 1895 Bygård Hjørnegård mot Ole Vigs gate, arkitekt Frithjof Aslesen. Oslo, Rosenborggata 06 B.jpg
8 1894 Bygård Nåværende bygning var fra 1916 medisinsk avdeling til Menighetssøsterhjemmets sykehus, kirurgisk avdeling i Pilestredet 77. Ombygd til boliger etter 1993 da sykehuset ble slått sammen med Lovisenberg diakonale sykehus. Kommunalt listeført for bevaring. Rosenborggata 8 Oslo 2014.jpg
9 1991 Boligblokk Tidligere sto Rosenborgslottet her, oppført 1880 som toetasjes murvilla med tårn for Halvor Emil Heyerdahl. Evald Rygh var blant leieboerne i bygningen. Den ble overtatt av Menighetssøsterhjemmets sykehus (se nr. 8) og revet 1990. Boligblokka er innreda med eldreleiligheter. Rosenborggata 9 Oslo.jpg
10 1894 Bygård Fra 1916 søsterhjemmet til Menighetssøsterhjemmets sykehus, ombygget til boliger i 1993. Kommunalt listeført for bevaring.
11 1955 Fagerborghjemmet Sykehjem oppført i 1955 som Fagerborg Gamlehjem, arkiteker Blakstad og Munthe-Kaas, lamellbygg i fem etasjer med saltak og flere volumer med upusset tegl i fasaden. Kommunalt listeført for bevaring. Bygningen fikk et tilbygg i 1983 på en etasje mot gata. Fagerborghjemmet Rosenborggata 11 (Oslo).jpg
12 1895 Bygård I samme stil som nr. 8 og 10. Kommunalt listeført for bevaring.
13 1937 Boligblokk Opprinnelig eiendommen «Nøisomhed», epileptikerhjem for kvinner og barn i årene 1908–1911. I dag boligblokk i fire til fem etasjer som strekker seg innover fra gaten i retning Sporveisgata i fallende terreng, 42 leiligheter i varierende størrelser, arkitekt Gunnar Schultz. Rosenborggata 13 Oslo.jpg
14 1893 Bygård Frittliggende murgård i tre etasjer i pusset mur med to sidefløyer inn mot bakgården, arkitekt Christian Reuter. En fjerde etasje er noe tilbaketrukket og stilmessig avvikende, kan være tilføyd senere. Kommunalt listeført for bevaring.
15 1937 Boligblokk Opprinnelig «Fagersjaa», revet i 1936. Freia-disponent Johan Throne Holst og familien bodde her ifølge folketellinga 1910. I dag fem etasjes boligblokk med 43 leiligheter, arkitekt Sverre Aasland.
16 1891 Bygård Hjørnegård i nyrenessanse mot Schønings gate i pusset tegl i tre etasjer, med brukket hjørne og i skrånende terreng. Arkitekt Frithjof Aslesen. Oslo, Rosenborggata 16.jpg
17 1951 Boligblokk Boligblokk i forlengelsen av nr. 15 innover fra gaten i fem etasjer hvorav den øverste tilbaketrukket, med upusset tegl i fasaden, arkitekt Harald Frithjof Petersen.
18 1890–1891 Bygård To fulle etasjer i mur med kvaderpuss samt høy kjeller, risalitt med tempelfront, Arkitekt Frithjof Aslesen. Kommunalt listeført for bevaring. Oslo, Rosenborggata 18.jpg
19 (21-23) 1950 Industribygg Fire etasjer med pusset fasade, og som strekker seg over nr 21 og 23 fram til Pilestredet, arkitekt Harald Frithjof Petersen. Ombygget til kontorbygg i 2009/2010, påbygget i 2013 med to nye etasjer med kontorlokaler og leiligheter.
20 1885 Villa Trevilla, snekkermester og arkitekt Hans Olsen (1833–1910). Rosenborggata 20 Oslo.jpg
22 1893 Bygård Bygård i tre etasjer i pusset tegl og høy kjeller, arkitekt Johan Storm Munch. Kommunalt listeført for bevaring.
24 1939 Boligblokk Fem etasjers boliblokk med pusset fasade samt hevet midtparti som inneholder trappeoppgang, utført i funksjonalisme med avrundede balkonger, arkitekt. J. Hecker. Kommunalt listeført for bevaring.

Tidligere bygninger

Kilder


Koordinater: 59.92499° N 10.72385° Ø