Sørmarka (Oslo og Viken)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sterkerud ligger i dvale om sommeren: I helgene i skisesongen er det imidlertid rift om solbærtoddy og kanelboller her.
Foto: Leif-Harald Ruud (2019).
Idylliske Skrivertjern ligger lengst sørøst i Siggerudmarka, nær grensen til Enebakk.
Foto: Leif-Harald Ruud (2021).

Sørmarka er en del av Oslomarka i Oslo, Nordre Follo og Enebakk kommuner i Viken fylke. Sørmarka er egentlig en naturlig del av Østmarka, men da Enebakkveien (Riksvei 155) ble anlagt i 1860-årene, splittet denne Østmarka i to. I tillegg deler flere gjennomfartsårer selve Sørmarka opp i mindre deler. Området har i alle år vært utsatt for press utenfra, med stadige justeringer av markagrensen som konsekvens.

I vest begrenses Sørmarka av den bymessige bebyggelsen sørover fra Oslo gjennom Nordre Follo, i sør av riksvei 154 mellom Ski og Enebakk. Sør for denne ligger Gaupesteinmarka i grensetraktene mot Indre Østfold kommune, av mange likevel regnet som en naturlig del av Sørmarka. Her finner man de høyeste områdene, hvor Mjærskogkollen rager høyest med sine 300 m.o.h. Ettersom Gaupesteinmarka er behandlet i en egen artikkel, konsentrerer vi oss imidlertid kun om skogene nord for Siggerudveien og Kollerøysveien. De høyeste toppene i dette området er Slettåsen og Stensrudåsen, begge 242 m.o.h. De ligger nordvest for Siggerud, i henholdsvis Nordre Follo og Oslo.

Landskapet røper slektskap med Østmarka, med et kupert landskap med tildels skrinn skogbunn. Innsjøene er gjennomgående færre og mindre enn i Østmarka, hvis man da ser bort fra innsjøsystemet i den østre randsonen av Sørmarka. Bråtetjern, Grønslettjern og Langen er alle del av Mossevassdraget, som har sine kilder i Østmarka.

Normalt kan en si at Sørmarka (eksklusive Gaupesteinmarka) består av følgende deler:

  • Grønliåsen, avgrenset av tettbebyggelsen fra Hauketo til Sofiemyr i vest, næringsparken på Fløysbonn i sør, E6 i øst og Ljabruveien i nord/nordøst. Dette området ligger både i Oslo og Nordre Follo.
  • Stensrudåsen avgrenset av E6, Enebakkveien, Siggerudveien og kommunegrensen mot Nordre Follo. Dette området som i sin helhet ligger i Oslo er regulert til boligformål, selv om en uavklart infrastrukturplan har stilt utbyggingen i bero. En utvikling av denne delen av marka må dermed antas å ligge såpass langt fram i tid at det er naturlig å omtale den som et friområde.
  • Oppegårdmarka, avgrenset av næringsparken på Fløysbonn i nord, Tverrveien og tettbebyggelsen langs Østfoldbanen i vest, E6 i øst og tettbebyggelsen på Oppegård i sør. Dette området ligger i sin helhet i Nordre Follo, i likhet med de tre som følger nedenunder.
  • Et mindre område avgrenset av E6 i nord, Assurdiagonalen i vest, Vevelstadveien i sør og Siggerudveien i øst.
  • Skimarka, avgrenset av Vevelstadveien i nord, tettbebyggelsen på Langhus og den nordre delen av Ski tettsted i vest, og Siggerudveien i sør og øst. Dette er det overlegent største av delområdene, selv om også kulturlandskap utgjør en stor andel.
  • Siggerudmarka, avgrenset av Siggerudveien og Langen i nord og vest, Kollerøysveien i sør og Enebakkveien i øst. Dette området består strengt tatt av to deler, delt av Bru-Fjellveien.

Mellom de fire første delområdene er det anlagt overgangsbruer og kulverter som muliggjør forflytninger på tvers av marka uten avbrudd. De inngrepene i naturen som de forskjellige gjennomfartsårene har skapt er dermed ikke til fysisk hinder for turfolket. Det gjorde til gjengjeld byggingen av Politiets nye beredskapssenter på Taraldrud en periode, men til gjengjeld bøtet byggherren på dette ved å bidra til en solid oppgradering av turveisystemet mellom Sofiemyr, Klemetsrud og Bjørndal. Når så en ny lysløypeforbindelse mellom Bjørndal og Fløysbonn gård åpner ved inngangen til skisesongen 2022/2023, kan en på kveldstid gå sammenhengende på ski fra Hauketo til Oppegård.

I den egentlige delen av Sørmarka, altså nord for Siggerudveien og Kollerøysveien, er det ialt fire serveringssteder eller markastuer hvis vi ser stort på det. Lengst i sørøst ligger Skeidarkollen, kun noen få hundre meter vest for Siggerudveien. Et stykke vest for denne ligger Sterkerud, som drives av en speidergruppe på Langhus. Like ved Vevelstadveien, nordøst for Langhus, ligger så Stallerudhytta. I de senere årene har det også oppstått et enkelt serveringstilbud i helgene på Øvre Prinsdal gård. Mer informasjon om disse stedene finnes i artikkelen om serveringsstedene i Oslomarka.

Denne delen av Oslomarka har også gitt navn til Landsorganisasjonens kurssted ved Syverudtjernet; Sørmarka Konferansehotell.

Galleri

Kilder