Sagdalen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Merge-arrows.svg
Det er foreslått at denne sida blir fletta med Saugdalen Brugsskole. (Se evt. samtaleside)
Sagdalen skole fra 1919 fotografert ca 1922.
Foto: Akershusbasen.

Sagdalen skole i Lillestrøm kommune er den eldste skolen i Akershus. Den har sine røtter tilbake til Saugdalen Brugsskole som ble opprettet på Flækken i Sagdalen i 1760, og dette betyr at skolen i 2022 har vært i virksomhet i mer enn 260 år. Bruksskolen var den første fastskolen både i Skedsmo prestegjeld og Akershus amt.

Det startet med omgangsskole

Allerede i 1739 kom loven om at alle barn i landet skulle gå på skole, etter at loven om konfirmasjon var innført noen år tidligere. Utenfor byene ble dette ordnet ved omgangsskoler, der elevene møttes hjemme hos den eller de i bygda som hadde mest plass. De første lærerne til denne skolen i Skedsmo ble ansatt i 1741. Ordningen varte i mange år, og først i 1827 kom det en ny lov som påbød opprettelsen av faste skoler.

«Saugdalen Brugsskole»

Den eldste skolen i Skedsmo ble følgelig bygd lenge før loven av 1827.

Saugdalen Brugsskole etter påbygging av 2. etasje i 1860.
Foto: Akershusbasen.

Saugdalen Brugsskole er den eldste skolen i Akershus fylke. Allerede i 1760 sto den første skolebygningen ferdig i det som nå heter Sagdalsveien 29. Dette var også den første skolen både i Skedsmo prestegjeld og Akershus amt.

Da skoleloven av 1739 ble innført var omgangsskole den vanlige undervisningsformen utover bygdene. Gårdene hadde pålegg om å holde læreren med mat og hus, og elevene med skolestue på omgang. I Saugdalen bodde arbeiderne i enkle kår, og de hadde ikke anledning til å holde skole i hjemmene. Derfor satte sogneprest Anders Mørch seg omgående i forbindelse med sagbrukseierne i Sagdalen for å få opprettet en skole. Brukseierne var selv opplyste folk, og den mest kjente av dem, Bernt Anker, snakket fem språk flytende. De forsto hvor viktig det var for allmuen å få undervisning, og de sa seg villig til å starte en skole for bruksarbeidernes barn.

I 1760 ble det første skolehuset reist på plassen Flækken. Bygningen var på en etasje og besto av skolestue, kjøkken og kammers. Da skolehuset var nesten 80 år, ble det i 1838 erstattet av en ny skolestue på samme sted, fortsatt med bare en etasje. I 1860 ble det bygd på en etasje til, og slik står huset i Sagdalsveien 29 i 2012. Skolen ble i 1889 overtatt av kommunen, og navnet ble modernisert til Sagdalen skole. Skolen holdt til på Flækken fram til 1901 da den første skolen på dagens skoleområde ble oppført.

Sagdalen skoles byggetrinn

Skedsmo overtok Brugsskolen i 1889, og skolen holdt til på Flækken ennå i 12 år. Det første huset på dagens skoletomt ble satt opp i 1901, men allerede i 1919 var det behov for en ny og større skolebygning. Dagens markante bygning ble da oppført av byggmester Martin Jacobsen, Leirsund, ut fra tegninger som var utført av Olaf Lie Rothe. Han var utdannet som arkitekt og møbelsnekkermester, og kom opprinnelig fra Røyken. Rothe flyttet til Strømmen i 1904 og ble da ansatt som verksmester ved Strømmen Trævarefabrik. Mens skolebygningen ennå sto uferdig i 1919, ble den utsatt for et kraftig gnistregn fra en katastrofal brann på den nærliggende Strømmen Trævarefabrik. Etter iherdig innsats ble huset reddet, og første skoledag var rett over nyttår i 1920. Etter krigen er skolen utvidet i flere byggetrinn, og det ble etter hvert nødvendig å rive det opprinnelige skolehuset fra 1901. Grensene for skolekretsen har blitt endret flere ganger, men navnet er fortsatt Sagdalen skolekrets.

Sagdalen skoles første bygning fra 1901 fotografert 17. mai 1912.
Sagdalen skoles første bygning sett fra syd. Det mørke huset i bakgrunnen er Tørtbergboligen for ansatte ved Strømmen Trævarefabrik. Huset ble revet for å gi plass til Strømmen kirke som sto ferdig i 1929.
Sagdalen skole nederst i bildet, Strømmen kirke i bakgrunnen, Stalsberg Nordre bak i bildet. Foto fra 1939.
Tysk tropp foran skolens gamle inngangsport, direkte inn fra Strømsveien. April 1940. Foto Reidulf Nordmo.
Sagdalen skoles første kull 1920.
Sagdalen skole Førsteklasse 1937.
Sagdalen skole Førsteklasse 1946.
Sagdalen skole lærerstab 1945-46.

Liste over skolemestre, bestyrere og rektorer

Nr Periode Navn Annet
Skolemestre ved Saugdalen Brugsskole
1 1760-? Knud Johansen Kjeller Gift med Sofia Nielsdatter Nordbye i 1756.
2 ? Sander Pedersen på Westbye Født 1748. Død 1798.
3 c.1795-1800 Johan Andreas Olsen Født 1777. Død 1800.
4 1800-1808 Halvor Christophersen Født 1728. Død 1810.
5 1808-1824 Jens Wangensten Østbye Født 1757. Død 1833 på Westbye.
6 1825-1851 Andreas Johnsen Født 1774. Død 1851.
7 1852-1868 Jørgen Tronerud Født 22. oktober 1826. Gift med Karen Marthe Tronerud i 1857. Utdannet ved Asker seminarium.
8 1868 Hans A. Michaelsen Vikariat etter Tronerud.
9 1868-1881 Hans Jørgen Andersen Næss Født 1844 i Åfjord. Gift med Maren Hansine Næss. Utdannet ved Klæbu seminar. Død 1918 i Oslo.
10 1881*-1902 Ole Eriksen Foss Født 1829 i Onsø. Utdannet ved Asker seminar i 1853. Konstituert fra 1881 med fast ansettelse fra 1883.
Skolebestyrere / skolestyrere ved Sagdalen skole
11 1902-1927 P.A. Iversen Født 23. januar 1858 i Røros. Gift med Mathilde Bergan. Utdannet ved Røros høiere Almenskole og eksamen 1879 fra Hamar lærerskole. Mottok Kongens fortjenstmedalje da han gikk av fra stillingen som skolebestyrer.
12 1927-1930 Einar Garen Født 1878 i Sande, Sunnmøre. Gift med Elisabeth Langvand. Utdannet ved Volda lærerskole.
13 1930-1945 Halvor Haavelmo
14 1946-1966 Sverre Rotnes Født 25. februar 1898 i Ørsta. Utdannet ved Volda lærerskole i 1919.
15 1966-1976 Thor Gulbrandsen Død 1976.
Rektorer ved Sagdalen skole
16 senest 1977 - etter 1988 Bobil Dørumsgard
17 1990-2004 Inger Margrethe Holmerud
18 2004-2007 Trine Alfhei
19 2007-d.d. John Ahlsen Fungerende rektor på Volla skole 2010-2011.
20 2010-2011* Raymond Nesheim *Fungerende rektor da John Ahlsen "ryddet opp" på Volla skole.

Andre skoler i Skedsmo

Den første skolen i bygda Skedsmo var Steen skole som ble bygd i 1844. Lillestrøm fikk sin første skole i 1862, også dette var en bruksskole. Den første kommunale skolen her var Kirkegatens skole som ble bygd i 1887.

Se Skoler i Skedsmo

Litteratur