Sagdalen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sagdalen skole fra 1919 fotografert ca 1922.
Foto: Akershusbasen.

Sagdalen skole er den eldste skolen i Akershus. Den har sine røtter tilbake til Saugdalen Brugsskole som ble opprettet på Flækken i Sagdalen i 1760, og dette betyr at skolen i 2010 har vært i virksomhet i hele 250 år. Bruksskolen var den første fastskolen både i Skedsmo prestegjeld og Akershus amt
.

Det startet med omgangsskole

Allerede i 1739 kom loven om at alle barn i landet skulle gå på skole, etter at loven om konfirmasjon var innført noen år tidligere. Utenfor byene ble dette ordnet ved omgangsskoler, der elevene møttes hjemme hos den eller de i bygda som hadde mest plass. De første lærerne til denne skolen i Skedsmo ble ansatt i 1741. Ordningen varte i mange år, og først i 1827 kom det en ny lov som påbød opprettelsen av faste skoler.

«Saugdalen Brugsskole»

Den eldste skolen i Skedsmo ble følgelig bygd lenge før loven av 1827.

Saugdalen Brugsskole etter påbygging av 2. etasje i 1860.
Foto: Akershusbasen.

Saugdalen Brugsskole er den eldste skolen i Akershus fylke. Allerede i 1760 sto den første skolebygningen ferdig i det som nå heter Sagdalsveien 29. Dette var også den første skolen både i Skedsmo prestegjeld og Akershus amt.

Da skoleloven av 1739 ble innført var omgangsskole den vanlige undervisningsformen utover bygdene. Gårdene hadde pålegg om å holde læreren med mat og hus, og elevene med skolestue på omgang. I Saugdalen bodde arbeiderne i enkle kår, og de hadde ikke anledning til å holde skole i hjemmene. Derfor satte sogneprest Anders Mørch seg omgående i forbindelse med sagbrukseierne i Sagdalen for å få opprettet en skole. Brukseierne var selv opplyste folk, og den mest kjente av dem, Bernt Anker, snakket fem språk flytende. De forsto hvor viktig det var for allmuen å få undervisning, og de sa seg villig til å starte en skole for bruksarbeidernes barn.

I 1760 ble det første skolehuset reist på plassen Flækken. Bygningen var på en etasje og besto av skolestue, kjøkken og kammers. Da skolehuset var nesten 80 år, ble det i 1838 erstattet av en ny skolestue på samme sted, fortsatt med bare en etasje. I 1860 ble det bygd på en etasje til, og slik står huset i Sagdalsveien 29 i 2012. Skolen ble i 1889 overtatt av kommunen, og navnet ble modernisert til Sagdalen skole. Skolen holdt til på Flækken fram til 1901 da den første skolen på dagens skoleområde ble oppført.

Sagdalen skoles byggetrinn

Skedsmo overtok Brugsskolen i 1889, og skolen holdt til på Flækken ennå i 12 år. Det første huset på dagens skoletomt ble satt opp i 1901, men allerede i 1919 var det behov for en ny og større skolebygning. Dagens markante bygning ble da oppført av byggmester Martin Jacobsen, Leirsund, ut fra tegninger som var utført av Olaf Lie Rothe. Han var utdannet som arkitekt og møbelsnekkermester, og kom opprinnelig fra Røyken. Rothe flyttet til Strømmen i 1904 og ble da ansatt som verksmester ved Strømmen Trævarefabrik. Mens skolebygningen ennå sto uferdig i 1919, ble den utsatt for et kraftig gnistregn fra en katastrofal brann på den nærliggende Strømmen Trævarefabrik. Etter iherdig innsats ble huset reddet, og første skoledag var rett over nyttår i 1920. Etter krigen er skolen utvidet i flere byggetrinn, og det ble etter hvert nødvendig å rive det opprinnelige skolehuset fra 1901. Grensene for skolekretsen har blitt endret flere ganger, men navnet er fortsatt Sagdalen skolekrets.

Sagdalen skoles første bygning fra 1901 fotografert 17. mai 1912.
Sagdalen skoles første bygning sett fra syd. Det mørke huset i bakgrunnen er Tørtbergboligen for ansatte ved Strømmen Trævarefabrik. Huset ble revet for å gi plass til Strømmen kirke som sto ferdig i 1929.
Sagdalen skole nederst i bildet, Strømmen kirke i bakgrunnen, Stalsberg Nordre bak i bildet. Foto fra 1939.
Tysk tropp foran skolens gamle inngangsport, direkte inn fra Strømsveien. April 1940. Foto Reidulf Nordmo.
Sagdalen skoles første kull 1920.
Sagdalen skole Førsteklasse 1937.
Sagdalen skole Førsteklasse 1946.
Sagdalen skole lærerstab 1945-46.

Skolebestyrere/rektorer

Andre skoler i Skedsmo

Den første skolen i bygda Skedsmo var Steen skole som ble bygd i 1844. Lillestrøm fikk sin første skole i 1862, også dette var en bruksskole. Den første kommunale skolen her var Kirkegatens skole som ble bygd i 1887.

Se Skoler i Skedsmo

Litteratur