Sjursøya

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjursøya fra avkjørselen ved Mosseveien.
Foto: Chris Nyborg (2013)
Sjursøya sett fra Bekkelaget, hvor en fjordbåt nettopp har gått fra kai.
Sjursøya sett fra Ekebergbanen.
Den ferdig planerte Sjursøya.
Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum (5. juni 1935).

Sjursøya er ei halvøy i Oslo havn. Den ligger sørøst for Bleikøya og er nå landfast. Halvøya grenser til Kongshavn i nord og Ormsund i sørøst. Det er atkomst via Mosseveien.

Tidlig historie

Øya har sannsynligvis oppkalt etter en person med navn Sigurd (Sjur) eller Sivert, og som har bodd på øya. I middelalderen hørte øya til Mariakirken. Bruket Sjursøya (gnr 152, bnr 199) ble skilt ut fra Jomfrubråten i 1752, det er usikkert om det var bygninger tilknyttet dette.

Det bodde en gammel fiskerfamilie på øya og rundt 1800 ble det oppført en bygning, angivelig tegnet av offiseren Benoni Aubert, og denne ble senere eid av kjøpmann H.P. Petersen.

Feriested

Øya hørte historisk til Aker og var en idyll med landsteder og vakker natur. I andre halvdel av 1800-tallet ble det stor byggeaktivitet på øya, og allerede i 1870-årene var alle tomter bebygget. På en østre del av øya var det nåleskog, og øyas høyeste punkt hadde et utsiktstårn.

Bebyggelsen var medførende til at øya ble i 1866 knyttet til fjordbåttrafikken i Oslofjorden da det ble opprettet en rutebåtlinje fra Palébryggen og til øyene i området.

Havneutbygging

Allerede i 1915 inngikk øya i planer for den videre utbyggingen av Oslo havn og den ble i sin helhet kjøpt opp av Oslo kommune for havnevesenets regning.

Arbeidet med å innlemme øya i Oslo havn startet i 1921 med planering og sprenging som nødsarbeid med 150 mann, men i perioder kunne hele 1 500 mann være i arbeid i to skift. Dette arbeidet ble ferdigstilt i 1934.

Øya ble landfast med en utfylling i 1935 og innlemmet i byen i 1938.

Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig ble øya militært område underlagt Wehrmacht og benyttet av Luftwaffe som hadde hovedforsyningslager for flybensin, depoter og forlegninger der. Leiren ble kalt Luftpark Halbinsel Sjursøya, offisielt navn Feldluftpark 4/III.

I følge en etterretningsrapport skal det ha vært 23 brakker, men til sammen over 40 bygninger. Blant disse var seks store lagerbygninger med depoter for Luftflotte 5 med flydeler, hovedlager for olje, kullager, mannskapsbrakker, offisersbrakke, messe for offiserer og mannskap, flere kontorbrakker, slipp og verksted for mindre skip. Her var også en Aussenkommando med sovjetiske krigsfanger.

Oslo Gassverks anlegg på Sjursøya var i drift fra 1964 til 1978.
Foto: Oslo Museum (1964–1970).

Alle spor etter leiren er borte.

Idag

Sjursøymoloen ble bygget helt vest på øya og Oslo Gassverk hadde anlegg her, bygniningene var ferdigstilt og satt i drift i 1964, arkitekter for anlegget var Georg Greve og Geir Grung. Anlegget framstilte gass av lettbensin, med da oljekrisen i 1973 medførte en mangedobling av bensinprisen, ga dette Oslo Gassverk dødsstøtet. Da vedtaket om nedleggelse ble fattet i 1976, hadde Gassverket 2500 abonnenter, anlegget var i drift her fram til 1978 og ble da revet.

Nordre Bekkelagskai gikk fra Sjursøya til Kneppeskjærutstikkeren ble bygget i årene 1964–1972. I 2009 ble bassenget mellom Østre Sjursøykai og Nordre Bekkelagskai ble fylt igjen.

Den er en viktig del av Sydhavna, med Østlandets viktigste oljeterminal og omfattende laste- og losseanlegg.

Galleri

Kilder og litteratur


Koordinater: 59.8876528° N 10.7523626° Ø