Stavkirker i Oppland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det er fastslått at det har stått stavkirker på 53 av de vel 100 dokumenterte kirkestedene i Oppland i middelalderen. Hele 10 av disse stavkirkene er bevart i mer eller mindre ombygd form. 10 av de aktuelle kirkestedene ble nedlagt da stavkirken forsvant. Resten av de dokumenterte stavkirkene er avløst av nye kirker.

Kjente stavkirker

Kirkested Kommune Byggeår Type Viet til Status Bemerkning Bilde
Lesja Lesja før 1400 avløst av ny kirke 1617 gammel kirkegård finnes, minnestein GamleLesja-kyrkjestad.JPG
Skjåk Skjåk flyttet fra Andvord 1419 avløst av ny kirke 1631 forløper fantes, omtalt 1363
Hove Skjåk før 1288 kan ha blitt avløst av ny kirke 1640 kirkestedet nedlagt 1752 Hove kirkested Skjåk.JPG
Lom Lom omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke spor etter forløper påvist Lom stavkirke.jpg
Andvord Lom før 1419 Langkirke flyttet til Skjåk 1419 kirkestedet nedlagt Andvord kirkested.JPG
Garmo Lom omkring 1200 Langkirke del av kirke tatt ned på 1880-tallet gjenreist som museumskirke på Maihaugen, gammel kirkegård finnes Garmo kirke Maihaugen.JPG
Vågå Vågå omkring 1250 Langkirke med hevet midtrom avløst av dagens sognekirke 1627 materialer benyttet i dagens kirke
Bjølstad Sel flyttet fra Prestegarden (Myklebostad) omkring 1531 Langkirke del av kirke avløst 1754 materialer bevart, gjenreist på dagens kirkegård, materialer også fra forløper til kirke fra 1531
Vik Nord-Fron før 1394 Langkirke del av kirke som ble flyttet 1777 og brant 1940 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirkegård Vik kirkegard Nord Fron.jpg
Brandvol Nord-Fron før 1340 avløst av ny kirke omkring 1600 minnetavle ved gammel kirketuft Brandvol kirketuft.JPG
Listad Sør-Fron før 1319 Langkirke del av kirke revet 1792 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirketuft
Lunde Ringebu middelalderen Langkirke del av kirke revet 1703 avløst av ny kirke
Ringebu Ringebu omkring 1200 Korskirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke Ringebu stavkirke.JPG
Fåvang Ringebu før 1336 Hevet midtrom flyttet og ombygd omkring 1600, i bruk som sognekirke Fåvang kyrkje.jpg
Øyer Øyer før 1323 Langkirke del av kirke som brant 1722 avløst av ny kirke
Bødalen Gausdal før 1150 avløst av ny kirke 1664 portal bevart Bødalen stavkirkeportaler Ove Holst UiO C33291.jpg
Fåberg Lillehammer før 1204 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som brant og ble revet 1727 avløst av ny kirke Fåberg stavkirke portal Oldsaksamlingen C 3002 og C 3005.JPG
Lillehammer Lillehammer før 1359 del av kirke revet 1733 avløst av ny kirke
Biri Gjøvik før 1340 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1777 avløst av ny kirke
Segård Gjøvik middelalderen del av kirke revet 1781 avløst av ny kirke
Bråstad Gjøvik før 1365 Langkirke trolig med hevet midtrom avløst av ny kirke 1664
Vardal Gjøvik før 1332 Langkirke med hevet midtrom del av kirke som ble avløst 1727
Hunn Gjøvik omkring 1200 Langkirke trolig med hevet midtrom del av kirke avløst 1663 gammel kirkegård finnes
Alstad Østre Toten før 1348 revet på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Molstad Østre Toten før 1361 revet 1730 avløst av ny kirke; minnestein på gammelt kirkested
Dyste Østre Toten før 1381 trolig en langkirke revet på 1780-tallet kirkestedet nedlagt, minnestein ved gammel kirketuft Dyste kirketuft.JPG
Ås Vestre Toten før 1337 St. Michael avløst av ny kirke 1670 avløst av ny kirke
Bjørge Lunner før 1341 kirke gikk ut av bruk og ble revet 1740 kirkestedet nedlagt, tuft fredet
Horgen Gran før 1369 øde på slutten av 1500-tallet, revet på 1700-tallet kirkestedet nedlagt
Dvergsten Gran middelalderen Sta. Katharina forfallen på slutten av 1500-tallet, sto fremdeles i 1743 kirkestedet nedlagt
Grinaker Gran omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom del av kirke revet 1868 kirkestedet nedlagt, portal bevart, gammel kirkegård finnes Grinaker kirkegard.JPG
Bilden Gran middelalderen lå øde på slutten av 1500-tallet kirkestedet nedlagt
Kjos Gran før 1355 lå øde på slutten av 1500-tallet forsvant på 1700-tallet
Fluberg Søndre Land før 1360 del av kirke revet 1699 avløst av ny kirke, minnetavle ved gammel kirkegård
Garder Nordre Land før 1337 avløst av ny kirke, trolig 1726
Hogne Nordre Land før 1339 avløst av ny kirke 1758
Rogne Øystre Slidre trolig omkring 1270 Langkirke avløst av ny kirke 1780
Volbu Øystre Slidre før 1327 St. Blasius avløst av ny kirke 1820
Hegge Øystre Slidre middelalderen Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke portal på museum Hegge kirke 2.jpg
Thomaskirken Vang middelalderen Langkirke, trolig med hevet midtrom Thomas av Canterbury revet 1808 nytt kapell reist på gammel kirkegård 1971 Thomaskirken minnesmerke.jpg
Øye Vang omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom revet og avløst av ny kirke 1747 gjenreist som museumskirke på ny tuft 1960 Oye stavkirke.JPG
Vang Vang omkring 1250 Langkirke med hevet midtrom tatt ned 1840, fraktet til Brückenberg i Schlesien og gjenreist og fungerer fremdeles som sognekirke der avløst av ny kirke Vang stavkirke 1841.jpg
Høre Vang omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom del av dagens sognekirke Høre stavkirke.JPG
Lomen Vestre Slidre omkring 1180 Langkirke med hevet midtrom del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1914 Lomen stavkirke.jpg
Fyrestrå Vestre Slidre før 1308 revet 1747 kirkestedet nedlagt, portal bevart, trolig fra Fyrestrå
Øyjar Vestre Slidre omkring 1400 revet 1747 kirkestedet nedlagt, forløper nevnt i 1316
Svenes Nord-Aurdal før 1307 revet 1735 avløst av ny kirke, minnestein på gammel kirkegård Svenes kirkested.JPG
Skrautvål Nord-Aurdal før 1311 Langkirke, trolig med hevet midtrom avløst av ny kirke 1785
Sørhus Nord-Aurdal middelalderen gikk ut av bruk og falt sammen 1735 kirkestedet nedlagt
Nord-Aurdal Nord-Aurdal før 1327 Langkirke med hevet midtrom avløst av ny kirke 1737
Reinli Sør-Aurdal omkring 1325 Langkirke del av dagens museumskirke avløst av ny kirke 1964, spor etter forløpere Reinli Stavkyrkje, Sør-Aurdal.JPG
Bagn Sør-Aurdal omkring 1200 Langkirke med hevet midtrom avløst av ny kirke 1735 portal bevart Bagn stavkirke - portal.jpg
Hedalen Sør-Aurdal ferdig 1162 Langkirke del av dagens sognekirke Hedalen stavkirke.JPG

Mulige stavkirker

37 av de vel 100 dokumenterte middelalderkirkene i Oppland forsvant eller ble avløst så tidlig at det ikke foreligger bygningsmessige informasjoner om dem. «Papirkirker» kan være en passende betegnelse på disse kirkene, men mange av dem kan nok ha vært stavbygde. Dessuten er det bevart et laftet fiskerkapell som biskopen i Hamar fikk reist ved utløpet av Lågen i 1459, det står nå på Maihaugen ved Lillehammer. Dette er den eldste bevarte laftebygde kirken i Norge. I tillegg til de dokumenterte kirkene finnes det mange indikasjoner på udokumenterte kirker. Sannsynligvis har også mange av disse kirkene vært stavkirker.


Kilde

  • Dietrichson, Lorentz: De norske stavkirker, 1892
  • Bertelsen, Dag: Kirker i glemselens slør, 2016


Liste over stavkirker per fylke
Akershus · Aust-Agder · Buskerud · Finnmark · Hedmark · Hordaland · Møre og Romsdal · Nordland · Oppland · Oslo · Rogaland · Sogn og Fjordane · Telemark · Troms · Trøndelag · Vest-Agder · Vestfold · Østfold