Vestre Svarstad (Blaker)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Svarstad vestre (Blaker)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Svarstad vestre
Alt. navn: Swaualdzstad (1390-åra), Swaualdzstadum, Sofualstadom, Swastat, Swalstad (1520), Suadstadt (1578, 1594), Suarstad (1617, 1666) Svadstad (1723), Svastad
Sted: Blaker
Fylke: Viken
Kommune: Lillestrøm
Gnr.: 118
Bnr: 13

Vestre Svarstad (gnr. 118, bnr. 13) er en gard i Blaker i Lillestrøm kommune.

Historikk

Svarstad var én gard fram til 1787, eid av proviantforvalter Johan Lorentz Brochmann. Da han døde i 1787, ugift og barnløs, gikk hans faste eiendommer på auksjon, og Svarstad ble delt i to deler som ble solgt for 1517,5 daler hver. Den vestre delen ble solgt til Ole Pedersen Nerdrum, bosatt på Stalsberg i Skedsmo, mens Lars Olsen Solberg (ca. 1748-1821) fra Fet kjøpte den østre delen. Ved delinga forble noen av bygningene delt mellom de to bruka.[1]

Ole Nerdrum eide garden fram til 1791, da han solgte den til sersjant Hans Olsen Holter fra Sørum, født rundt 1765. I folketellinga 1801 er han oppført sammen med kona Mette Pedersdatter, og fire sønner. I 1804 skiftet Svarstad østre hender, og den nye eieren, Caspar Friderich Hagemann (1767-1816), kjøpte samtidig fra Holter de husa og hagen som til da hadde vært felles for de to Svarstad-gardene. I 1808 ble så garden solgt til Engebret Øyset fra Kjærnsmo i Nes, som eide ganske mange garder i Blaker.[2] Han fikk holdt offentlig synsforretning i juli 1809, og denne viste at garden ikke var i særlig god stand: Etter at Hans Holter hadde solgt sine andeler i den gamle hovedbygningen på Svarstad til Hagemann, hadde han satt opp en ny. Trass i sin unge alder var dette huset imidlertid i dårlig stand, det var dårlig tømret opp og fullt av sopp. Stabburet var i sånn noenlunde stand, en låve var ikke brukbar «uten større påkostninger», mens resten av bygningene ble karakterisert som «utjenlige». Skigarden var delvis råtnet ned, delvis borte, noe som gjorde det vanskelig å skille eiendommene fra hverandre.

Det vites ikke hva Øyset fikk gjort med garden mens han satt på den. Han beholdt den fram til 1820, da han gikk konkurs, og da gikk garden over til kreditorene hans. Ole Hansen Kjølstad hadde vært forpakter for Øyset, og han fortsatte også etter dette. Noe senere fikk han imidlertid igjen garden, og lot svigersønnen Berger Berg drive den ei tid. 1836 ble den så solgt ved auksjon til Fredrik Daniel Werenskiold (1800–1887), som på den tida var premierløytnant ved 1. Akershusiske infanteriregiment. Han ble kommandant på Kongsvinger festning i 1847, og 1855 ble han far til Erik Werenskiold.

Werenskiold solgte garden da han ble kommandant, og kjøperen var Peder Hansen Skreppestad (1794-1886). Han var født i Fet, kom til Blaker fra Høland, og var gift med Berte Marie Olsdatter fra Kjellingmo nedre i Aurskog. De kom til Svarstad vestre med sine tre døtre. Den ene av dem, Anne Helene Pedersdatter, var gift med Ole Halvorsen Killingmo, som også flyttet med til Svarstad. Han var fetter av Anne Helene og nevø av Berte Marie, og overtok garden fra Peder i 1854. Anne Helene og Ole hadde elleve barn sammen, hvorav åtte ble født etter at de hadde flyttet hit.

Slektshistorie

Hans Olsen Holter og Mette Pedersdatter fikk minst fire sønner:

 1. Ole Hansen, elleve år i 1801.
 2. Ole Hansen, ni år i 1801.
 3. Christian Hansen, seks år i 1801.
 4. Arne Hansen, ett år i 1801.

Peder Hansen Skreppestad (1794-8. februar 1886) og Berte Marie Olsdatter (født 1787) fikk tre døtre:

 1. Gunhild Marie Pedersdatter, født 1820, død 1. mars 1825.
 2. Anne Helene Pedersdatter, født 28. oktober 1822, død 19. desember 1902.
 3. Berte Kristine Pedersdatter, født 26. oktober 1824.

Ole Halvorsen Killingmo (1819-1906) og Anne Helene Pedersdatter (1822-1902) fikk elleve barn, hvorav sju vokste opp:

 1. Hans Olsen, furer, født 1841, gift 1862 med Olava Olsdatter Norgreen fra Svarstad østre. De fikk iallfall ei datter og tre sønner, og flyttet til Christiania i 1872, i 1875 var de bosatt i Oslo gate 2b.[3] De tre sønnene Håkon Oscar (f. 1863), Ole Harald (f. 1868) og Oluf Alexander Svarstad (f. 1871) ble alle jernbanemenn.
 2. Gunhild Marie Olsdatter, født 12. mai 1843, død 29. mars 1903. Gift 1866 med Engebret Christensen Ullerud (1836-1924).
 3. Bolette Randine Olsdatter, født 29. januar 1845, død 13. november 1914. Gift i 1874 med sundmann og gardbruker Ole Johansen Skullerud (1843-1914) fra Sørum.
 4. Peder Olsen, født 6. juni 1849, død 18. juli 1931.
 5. Karen Kristine Olsdatter, født 27. januar 1851, død 26. august 1859.
 6. Anne Johanne Olsdatter, født 11. desember 1852, død 13. april 1853.
 7. Anne Johanne Olsdatter, født 4. april 1854, gift 1884 med August Thoresen Skulberg fra Spydeberg.
 8. Ole Olsen, født 10. september 1856, død 21. september 1859.
 9. Halvor Olsen, født 6. oktober 1858, død samme år.
 10. Ole Christian Olsen, født 23. april 1860, død 4. april 1936. Han ble gift med Inga Bolette Hansdatter Huseby (1870-1950) fra Huseby lille (73/4) i 1902, og overtok garden etter faren.
 11. Halvor Anton Olsen, født 15. desember 1862, død 24. februar 1915. Han ble gift med Emma Andreasdatter Kinnestad (1871-1950) fra Setskog, de dro til Kvevli store, så til Engelund under Svarstad vestre.

Kilder

Referanser

 1. Lillevold 1963, side 518.
 2. Dette og det følgende: Lillevold 1963, side 540-543.
 3. Oslogade 2b i folketelling 1875 for Kristiania kjøpstad fra Digitalarkivet.

Eksterne lenker