Johan Lorentz Brochmann

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravskjold etter Johan Lorentz Brochmann. Eid av Norsk Folkemuseum, inventarnummer NF.1901-0020.

Johan Lorentz Brochmann (født 1720-åra, død 1787 i Blaker) var offiser og materialforvalter på Blaker skanse.

Johan Lorentz Brochmann var sønn av forvalter Hans Brochmann (ca. 1691-1773) og hans kone Anne Cathrine Hiort (ca. 1689-1766). Faren var sønn av Lauritz Jørgensen Brochmann til Vestre Greverud i Oppegård,[1] og denne igjen var sønn av Jørgen Andersen Brochmann (ca. 1638–1682), som var lensmann i Kråkstad og stamfar til Brochmann-slekta i Norge.[2]

Det er uvisst når han ble født, men han ble konfirmert i Slottsmenigheten i Christiania 30. september 1736, og er altså rimeligvis født tidlig i 1720-åra. Ifølge Olai Ovenstad i bind 1 av Militærbiografier var Brochmann ammunisjons-, material- og proviantforvalter ved «Basmo skanse» fra 1745 til 20. mars 1765. Basmo festning i nåværende Marker kommune var imidlertid nedlagt allerede i 1744, og det er rimelig å anta at det er snakk om Blaker skanse i nåværende Lillestrøm kommune: Da Basmo ble nedlagt, ble nemlig en del skyts og annet utstyr sendt derfra til Blaker skanse, og kommandant Adam Trallau på Basmo ble også overført dit. Det stemmer også godt overens med at Blaker skanse ble midlertidig nedlagt i 1765.

Brochmann eide også gardene Svarstad og Vesle Jødal i Blaker, samt parter i garden Toreid, inkludert Slora mølle.[3] Han bodde på Svarstad etter at han ble satt på vartpenger i 1765, 150 riksdaler årlig, der han oppførte ei staselig hovedbygning som dessverre ble revet på 2000-tallet. Han ser også ut til å ha vært en representant for opplysningstidas jordbruk, han drev hesteoppdrett og importerte nye engelske saueraser.[4] Han døde ugift på Svarstad i 1787, skiftet etter ham begynte 17. september det året. Han var en rik mann, boet gikk opp i 13 334 riksdaler netto og omfattet gull, sølv, diamanter og et stort bibliotek.[5] Etter Brochmann døde ble Svarstad delt i to og solgt til sjøleie, mens Vesle Jødal ble solgt til kjøpmann og trelasthandler i Christiania Jess Anker.

Et gravskjold etter Brochmann hang i gamle Blaker kirke fram til nåværende Blaker kirke ble innviet i 1881. Det viser hans våpen med en oppreist rev på grønn bakgrunn og tre roser. Gravskjoldet ble omtalt av Anders Heyerdahl i Urskogs Beskrivelse,[6] og er nå i Norsk Folkemuseums eie.

Fotnoter

  1. Brochmann er imidlertid ikke nevnt som eier i Greverudgårdenes historie av Willy Østberg.
  2. Huitfeldt-Kaas 1895, side 258 og 267-268; «Brochmann» i Store norske leksikon. Olai Ovenstad i Militærbiografier mener det var Lauritz Brochmann som var far til Johan Lorentz, men denne artikkelen bygger på de mer detaljerte opplysningene fra Huitfeldt-Kaas.
  3. Lillevold 1963, side 407.
  4. Lillevold 1968, side 203.
  5. Lillevold 1963, side 517.
  6. Heyerdahl 1914, side 108.

Litteratur