Sven Nielsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sven Nielsen var ordfører i Harstad 1923-1925.

Sven Nielsen, født i Stavanger 18. mars 1883, døde 21. januar 1958. Ordfører i Harstad, forsikringsdirektør, offiser, stortingsrepresentant og statsråd. Sønn av skipsfører Sven Nielsen (1852-1923) og Ingeborg Oftedahl (1853-1921). Gift med Marie (Maysen) Vogt (1888–1959), datter av generalmajor David Vogt (1857–1935) og Cathrine Heyerdahl (1861–1929).

Nielsen tok examen artium i Stavanger 1902. Etter forberedende prøver ved universitetet avla han eksamen ved Krigsskolen og ble løytnant 1906. Han var i USA 1907-1908 som tegner ved et jernbanekontor i Chicago, før han ble lærer ved underoffisersskolen i Harstad, senere regimentsintendant (1911), kaptein og kompanisjef ved Nord-Hålogaland infanteriregiment (1915). Han vikarierte også som overlærer ved Narvik høyere allmennskole. 1916 gikk han over i forsikringsvirksomhet og var i årene 1917-1925 direktør i Forsikringsselskapet Kysten A/S i Harstad. I disse årene var han mye brukt i private og kommunale oppdrag. I 1919 ble han valgt inn i bystyret på Borgerpartiets liste, og var ordfører i Harstad 19231925. I 1934 ble han utnevnt til major. Etterfølgeren i ordførervervet var hans gode venn Erland Frisvold (valgt på Borgerpartiets liste,men som senere gikk over til Høyre/Frisinnede Venstre).

I 1925 reiste Nielsen til fødebyen og ble direktør for Stavanger Nye Sjøforsikringsselskab, og i 1933 ble han innvalgt på Stortinget for Høyre. Her kom han med i utenrikskomiteen, og engasjerte seg særlig for forsvarspolitikken.

Nielsen var overbevist om riktigheten av å opprette en stilling som forsvarssjef, og han kom stadig tilbake til dette. Regjeringen opprettet omsider stillingen under krigen i Norge 1940, og i 1942 ble den gjenopprettet i London.

Under stortingsmøtet i Elverum i april 1940 bevilget Stortinget tre nye, såkalt konsultative, statsrådsposter, og på Sandbu gård i Vågå 21. april 1940 ble Sven Nielsen utnevnt som Høyres representant og fulgte regjeringen til London i juni 1940. I løpet av de fem årene i London ble han tillagt ansvaret for Statens Revisjonskontor, som under normale omstendigheter er Stortingets vakthund overfor regjeringen. Politisk ble han på en måte Carl Joachim Hambros talerør i regjeringen og engasjerte seg i militære spørsmål og utenrikssaker. Samtidig var han lojal mot Nygaardsvolds bestemte vilje til å holde partipolitikk utenfor regjeringen. Denne lojaliteten ble nok satt på prøve da han ikke fikk forsvarsministerstillingen etter Birger Ljungberg og heller ikke fikk styre noe annet departement før 9. mars 1945 da han ble utnevnt til handelsminister og medlem av regjeringsdelegasjonen som kom til Oslo allerede 13. mai 1945.

Sven Nielsen var statsråd i London-regjeringen 1940-1945.

Sven Nielsen ble gjenvalgt 1945, og da Stortingets trådte sammen ble han valgt til formann i forsvarskomiteen. I sin siste periode på Stortinget 19491953 spilte han en tilbaketrukket rolle som medlem av utenrikskomiteen.

Forholdet til Harstad

Utmerkelser

Utdanning, verv og yrkeserfaring

 • Lærer ved Underoffisersskolen i Harstad 1908-1910
 • Kaptein og kompanisjef ved 6. divisjon, Narvik og Harstad fra 1911
 • Overlærer ved Narvik kommunale høyere allmennskole 1913-1916
 • Ansatt i forsikringsforretning Oslo fra 1916
 • Landmåler ved Norges geografiske oppmåling fra 1916
 • Administrerende direktør i Forsikringsselskapet Kysten A/S, Harstad 1917-1925
 • Administrerende direktør i Stavanger Sjøforsikringsselskap A/S 1925-1947
 • Major ved Rogaland inf.reg. nr. 8 1934-1940
 • Medlem Stavanger formannskap 1931-1934
 • Medlem Stavanger bystyre 1934-1937, 1937-1940, 1945-1947
 • Formann Stavanger lysverksdireksjon 1932-1937
 • Medlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen fra 1948

Oppgaver fra storting og regjering

 • Stortingsrepresentant for Høyre 1933.
 • Konsultativ statsråd fra 22. april 1940 til 9. mars 1945.
 • Statsråd, Helsedepartementet, 9. mars 1945 - 25. juni 1945.
 • Administrativ leder av Riksrevisjonen i London 1941-1945.
 • Formann i Militærkomiteen fra 13.desember1945 til 10. januar 1950.
 • Medlem av Utenriks- og konstitusjonskomiteen fra 23. januar1950 til 10.januar1954.
 • Medlem av Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité fra 23.januar 1950 til 10. januar 1954.
 • Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker fra 10. april.1948 til 10. januar 1950.
 • Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 4. desember 1945 - 10. januar.1950.
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1946.
 • Delegat, FNs generalforsamling fra 1950 til 1. januar 1953.
 • Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11. januar 1950 - 10. januar 1954.

Harstad bystyre 1923-1925

Kilder