Trugels Nielsson

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Trugels Nielsson (Truls Nilsson, også omtalt som Troels Nielsen Aslow og Trugilus Nicolai Aslovius, født 1594 i Oslo, død 20. februar 1669 i Christiania) var prest, dikter og rektor ved Oslo katedralskole.

Han var sønn av handelsmannen Niels Trulsson og Berte Olufsdatter. I 1619 giftet han seg med Barbara Hansdatter Kraft, som døde i 1654. Hun var datter av magister Hans Kraft og Sophia Hieronymusdatter Knoph. Han giftet seg igjen i 1655, med Anna Mathiasdatter Buntzow, som var enke etter Hans Samuelsen og datter av rådmann Mathias Buntzow. Med sin første kone fikk han åtte barn. I hans andre ekteskap var begge godt voksne, og fikk ingen barn. Tre av sønnene ble sokneprester rundt om på Østlandet.

Trugels Nilsson begynte på Oslo katedralskole i 1602, der Hallvard Gunnarsson var en av hans lærere. Vinteren 1612/1613 skal han ha blitt syk av pest, men overlevde. På grunn av at han hadde vært borte hele vinteren ble han dimittert av rektor Oluf Boesen. Han ble allikevel immatrikulert ved universitetet i København, der han tre år senere tok baccalaureus-graden. I 1621 tok han magistergraden samme sted.

Han begynte i 1617, altså før magistergraden var avlagt, sin yrkeskarriere i Älvborg, et område som Sverige hadde pantsatt. Han ble der slottsprest inntil svenskene innløste pantet i 1619, og ble samme år rektor ved Oslo katedralskole. Den stillingen hadde han inntil 1630. Dette betyr at han var rektor i den vanskelige tida etter bybrannen i 1624, da byen ble flytta inn under festningen og fikk navnet Christiania. Han ble så sokneprest i Ullensaker 1630–1641. Etter dette kom han tilbake til Christiania ved å bytte sokn med Kjeld Stub, som hadde havnet i krangel med borgermesteren.

I Christiania blandet han seg inn i en krangel med Niels Svensson Chronich, som kritiserte prestene for ikke å leve etter det de lærte. Chronich måtte til slutt forlate sitt embete, mens Nilsson fikk kritikk blant annet for å ha drevet krangelen fra prekestolen. Han beholdt dog sin stilling, og ble i 1647 prost i Bragernes i tillegg til sokneprestembetet i Christiania. Sine inntekter hadde han i denne perioden fra fire krongodsgårder. Han eide også Kråkfoss mølle og to hus i hovedstaden.

Flere skrifter fra Trugels Nilsson er bevart. Corona Olympica fra 1615 er det eldste. Det er en diktsamling utgitt til Oluf Boesens magisterpromosjon. I 1625 kom Prosodia Græca Seu de Græcorum Accentibus Præcepta Brevissima, et læreverk i gresk prosodi. Han skrev et dikt til hyllingen av Frederik III i 1648, Salve Norigum, og to dikt i Niels Thomassons rebusbok fra 1661.

Kilder