Tveiter (Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Tveiter (Asker gnr 19)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Tveiter
TVEITER 4 2.jpg
Hovedbygningen på Tveiter.
Foto: Karl Braanaas (2006).
Alt. navn: Tveter
Først nevnt: 1377
Fylke: Viken
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 19
Adresse: Holtsmarks vei 5
Hovedbygningen, fra boka Asker, utgitt 1917.
På vestsiden av Semsvannet i Asker ligger gården Tveiter idyllisk til.
Foto: Svend Aage Madsen
Tveiter gård sett fra sørsiden av Semsvannet høsten 2020.
Foto: Stig Rune Pedersen

Tveiter, Tveter, er gnr. 19 i Asker, Holtsmarks vei 5. Opprinnelig navn er Þveitar, som enten kan bety et utskilt stykke jord eller eng mellom bergknauser. Det siste er en god beskrivelse av innmarka til Tveiter.

Gjennom gården fører oldtidsveien mellom Asker og Sylling. På gården er det funnet en klebersteinsgryte fra yngre jernalder. I Gupuelva hadde gården både kvern (registrert 1690) og sag (registrert 1618). Saga ble nedlagt i første halvdel av 1600-tallet, men satt opp igjen i 1795 og drevet frem til omkring 1900.


Eiere

I 1647 var Oslo Hospital eier, og brukeren het Erik. Gården hadde en av bygdas største besetninger i 1657 med 4 hester, 12 kuer, 2 geiter, 12 sauer og 3 griser. Leilending fra 1711, Anders Hanssøn kjøpte gården av Hospitalet i 1737 med lånte penger. Kreditoren, Christiania-borgeren Johan Fredrik Larssøn, overtok gården, og Anders ble igjen leilending. I 1753 kjøpte bonden på Vestre Asker, Haagen Evensøn, Tveiter. Sønnen Hans Haagensen (1744–1829) overtok gården i 1774 og bygde opp et helt lite gårdsimperium, Øvre Sem, Vestre Nes og Oust i tillegg til Tveiter. Gårdene ble fordelt på sønnene.

Sønnesønnen Halvor Håkensen solgte Tveiter til sin svoger Bent Holtsmark i 1849. Med Holtsmarkene fortsatte rekken av dyktige og innflytelsesrike bønder på Tveiter. Bent Holtsmark kjøpte også Nedre Sem, Vestre Vøyen og del av Søndre Berg. Han deltok mye i bygdas offentlige liv og var bl.a. ordfører i årene 1868–75. Neste eier ble sønnen Bernt Holtsmark (1859–1941), stortingsmann og statsråd). Han og broren Wilhelm startet landbruksskole på Nedre Sem i 1887.

Bent Holtsmark sønn, Torger Holtsmark (1897-1936) , overtok og drev gården. Han var gift med Benedicte («Benny») Marie født Flood (1900-1985) fra Oslo. Hun drev gården videre etter mannens død. Under annen verdenskrig fikk hun bygd og drevet et såkalt «knottkapperi» for trelast som drivstoff for biler. På gården mottok hun i de årene en rekke personer for opphold med rekreasjon og gårdsmat. Hun fikk ombygd det gamle hønsehuset ovenfor hovedbygningen til leiligheter. Der ble det dermed pensjonistboliger for noen askerfolk og for noen av hennes slektninger. Hun ga i 1948 til Asker Skiklubb en tomt på 7,5 mål i Tveiters skog. Fra 1950-60-årene forpaktet hun bort gårdsdriften til Norsk Sau- og Geitalslag, mens skogen ble drevet av Glommen skogeierlag.

Benny Holtsmark, i Asker kjent og populær som tante Benny, var barnløs. Hun var leder og/eller i ledelsen av flere av Askers foreninger, slik som Husmorlaget som hun var med og stiftet, Kvinnerådet, Røde Kors og Sanitetsforeningen, samt i Asker fødehjem og Alfredheim barnehjem på Hvalstad i Asker. Hun startet Røde Kors barnehjelp og var æresmedlem av Røde Kors hjelpekorps. Hun arbeidet svært aktivt i komiteen for å reise kronprinsesse Märtha-monumentet utenfor Asker kirke, samt var medstifter av Sem og Omegns Vel.

Asker kommune overtok Tveiter med 4000 dekar skog i 1970 fra siste private eier, Benny Holtsmark, med kontraktsmessig forpliktelse til å bevare gården som kulturminne og til beste for innbyggernes friluftsliv.

På midten av 1800-tallet ble gårdens gamle hovedbygning flyttet til Vestre Østenstad og ny hovedbygning og stabbur ble bygd. Eldste del av driftsbygningen er fra 1830. Alle husmannsplassene tilhører fortsatt gården og har verneverdig bebyggelse.

Sult Gruppen har leid Tveiter av Asker kommune fra 2005 og driver i dag selskapslokale i den gamle hovedbygningen fra midten av 1800-tallet.

Areal

I 1826 hadde gården 184 dekar innmark, 3 hester, 12 storfe, 12 småfe. 1939: 176 dekar dyrket jord, 4 hester, 18 storfe, 2 griser. Selskapslokale drevet i lokal regi til 2006, da Sult Gruppen overtok.

Husmannsplasser

Husmannsplassen Kølabonn.
Foto: Jon Stenseng

Kveglund/Skuggerud (Sandungveien 8) og Nystua (Holtsmarks vei 9) ble bygd for arbeidere på gården. Se også artikkelen Husmannsplasser under Tveiter.

Litteratur

  • «Historisk sus over Tveter i Asker», Asker og Bærum Budstikke den 13. november 1964
  • «Asker kommune kjøper Tveter gård», Asker og Bærum Budstikke den 24. mars 1965
  • «Kjøpet av Tveter - den største gårdshandel i Askers historie», Asker og Bærum Budstikke den 16. september 1970
  • «Benny Holtsmark er død», Asker og Bærum Budstikke den 19. februar 1985


Andre kilder


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Tveiter (Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.8596996° N 10.4116° Ø