Universitetet i Oslo, Blindern campus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frederikkeplassen med noen av universitetsbygningene i bakgrunnen, og Arnold Haukelands skulptur Air.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).
Høyblokkene på Blindern sett fra Korsvoll.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014).
Eldre oversiktsbilde over Blindern campus.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket
Fysikkbygningen ble oppført i 1935, og er en av de eldste bygningene på campus. Dette bildet er tatt før Kjemibygningen ble oppført.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket (1952/1953).
Flyfoto med Svein Rosselands hus (1932, navn fra 1994) i venstre bildehjørne og Farmasibygningen (1932) i nedre bildekant i midten, med de to tidligere tyskerbrakkene imellom (flyttet dit etter krigen), og som ble revet for å gi plass til Helga Engs hus (1994). I Blindernveien ved Farmasibygningen ble statspolitisjef Karl A. Marthinsen likvidert av Hjemmefronten 8. februar 1945. Vis a vis ligger Villa Eika og til venstre for denne Blindern Studenterhjem (1925). Bak studenthjemmet står fortsatt Blindernleiren, en brakkeleir bygget av Organisation Todt under krigen, som hadde sin hovedleir her, inklusive en bunker under vestre fløy av studenthjemmet. Bak brakkeleiren, i dag en parkeringsplass, ligger Meteorologisk institutt (1940).

Blindern campus er det største av campusområdene til Universitetet i Oslo. Det ligger på Blindern og i Gaustadbekkdalen. Det aller meste av universitetets virksomhet er lokalisert her. Utbygginga starta i 1930-åra på Blindern nedre, og i 1960-åra på Blindern øvre. Det foregår fortsatt byggearbeider, med Ole-Johan Dahls hus fra 2011 som det nyeste så langt.

Mange av bygningene er oppkalt etter kjente personer. Det er gjerne en forbindelse mellom dennes fagfelt og den opprinnelige bruken av huset, men etter en rekke omkalfatringer er det ikke alltid at det er samsvar mellom navneopphavet og hvilke insitutter som holder til der. Andre bygninger har navn etter fag eller rett og slett en adresse som navn.

To stasjoner på T-banen betjener området: Blindern stasjon og Forskningsparken stasjon. Det går også trikk og buss til Blindern.

Arbeidet på et nytt informatikkbygg, Ole-Johan Dahls hus, ble startet i 2006 med en budsjettramme på omtrent en milliard kroner. Det er det største prosjektet i Norges IT-historie. Bygget ble tatt i bruk i 2011.

Blindern studenterhjem og Vestgrensa studentby ligger innafor området til Blindern campus, men regnes ikke formelt som del av campus. På den annen side regnes Chateau Neuf som del av campus, selv om det ligger helt nede på Majorstua.

Bygningene

Navn Oppkalt etter Adresse Oppført Arkitekt(er) Brukere Bilde
Annekset TF
Bamsebo barnehage SiO (barnehage)
Blindernveien 11 Arkeologi, konservering og historie Blindernveien 11 Oslo 01.JPG
Blindernveien 46 Blindernveien 46
Chateau Neuf Slemdalsveien 15 1971 Kjell Lund og Nils Slåtto Det Norske Studentersamfund Slemdalsveien 15 i Oslo.JPG
Domus Athletica Trimveien 4 SiO (idrett) Domus Athletica UiO 01.JPG
Domus Theologica Blindernveien 9 1960 NSB Arkitektkontor TF Domus Theologica Oslo 01.JPG
Duehaugveien 10 Duehaugveien 10
Eilert Sundts barnehage Eilert Sundt Moltke Moes vei 33 1969 SiO (barnehage); Universitas Eilert Sundts barnehage 01.JPG
Eilert Sundts hus blokk A Eilert Sundt Moltke Moes vei 31 1967 Leif Olav Moen Eilert Sundts hus blokk A Oslo 01.JPG
Eilert Sundts hus blokk B Eilert Sundt Moltke Moes vei 31 1967 Leif Olav Moen Eilert Sundts hus blokk B Oslo 01.JPG
Farmasibygningen Sem Sælands vei 3 1932 Finn Bryn og Johan Ellefsen Farmasibygningen Blindern 2015.jpg
Forskningsparken i Oslo Gaustadalléen 21 Forskningsparken Oslo 01.JPG
Forskningsveien 3b Forskningsveien 3b SINTEF Byggforsk Forskningsveien 3b Oslo 01.JPG
Frederikke Fredrik VI Problemveien 11 1961 Frode Rinnan og Olav Tveten SiO (kantine, butikker mm.) Frederikke Blindern 2013.jpg
Fysikkbygningen Sem Sælands vei 24 1935 Finn Bryn og Johan Ellefsen Fysikkbygningen Blindern 2012.jpg
Geologibygningen Sem Sælands vei 1 1957 Finn Bryn
Georg Morgenstiernes hus Georg Valentin von Munthe af Morgenstierne Blindernveien 31 1968 Ola B. Aasnes Georg Morgenstiernes hus Oslo 01.JPG
Georg Sverdrups hus Georg Sverdrup Moltke Moes vei 39 1999 Telje-Torp-Aasen arkitektkontor Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket Blindern 2012.jpg
Gydas vei 8 Gydas vei 8 Farmasi
Harald Schjelderups hus Harald Schjelderup Forskningsveien 3a Forskningsveien 3a Oslo 2014.jpg
Harriet Holters hus Harriet Holter Moltke Moes vei 31 1967 Leif Olav Moen Harriet Holters hus Blindern 2013.jpg
Helga Engs hus Helga Eng Sem Sælands vei 7 1994 Telje-Torp-Aasen arkitektkontor Sem Sælands vei 7 Blindern 2014.jpg
Henrik Wergelands hus Henrik Wergeland Niels Henrik Abels vei 36 1963 Leif Olav Moen
Husmannsplassen 1 Blindernveien 40 1800-tallet Gjesteforskere Husmannsplassene Blindern 01.JPG
Husmannsplassen 2 Blindernveien 42 1800-tallet Gjesteforskere Husmannsplassene Blindern 01.JPG
Idrettsbygningen Problemveien 13 1963 Frode Rinnan og Olav Tveten SiO (idrett) Idrettsbygningen Blindern 2013.jpg
Kjemibygningen Sem Sælands vei 26 1968 Hans Anmarkrud og Rolf Ramm Østgaard Kjemibygningen UiO Blindern.jpg
Kristen Nygaards hus Kristen Nygaard Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus UiO 2014.jpg
Kristian Ottosens hus Kristian Ottosen Problemveien 9 1963 Frode Rinnan og Olav Tveten SiO/administerasjon Kristian Ottosens hus Blindern Oslo 2014.jpg
Kristine Bonnevies hus Kristine Bonnevie Blindernveien 31 1971 Frode Rinnan og Olav Tveten Kristine Bonnevies hus Blindern 2012.JPG
Lucy Smiths hus Lucy Smith Problemveien 7 1964 Frode Rinnan og Olav Tveten Administrasjon Problemveien 7 Blindern Lucy Smiths hus.jpg
Moltke Moes vei 18 Moltke Moe Moltke Moes vei 18 1921 Blindern barnestuer Moltke Moes vei 18 Oslo 01.JPG
Moltke Moes vei 20 Moltke Moes vei 20 1921 Blindern barnestuer Moltke Moes vei 20 Oslo 01.JPG
Moltke Moes vei 22 Moltke Moes vei 22 1921 Blindern barnestuer Moltke Moes vei 22 Oslo 01.JPG
Moltke Moes vei 24 Moltke Moes vei 24 1921 Blindern barnestuer Moltke Moes vei 24 Oslo 01.JPG
Niels Henrik Abels hus Niels Henrik Abel Moltke Moes vei 35 1966 Leif Olav Moen Blindern Matematikkbygningen 2012.jpg
Niels Treschows hus Niels Treschow Niels Henrik Abels vei 36 1963 Leif Olav Moen HF Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet.jpg
Ole-Johan Dahls hus Ole-Johan Dahl Gaustadalléen 23b 2011 Gaustadalléen 23b Oslo 2014.jpg
P.A. Munchs hus P.A. Munch Niels Henrik Abels vei 36 1963 Leif Olav Moen PA Munchs hus Oslo 01.JPG
Parkanlegget Blindernveien 43 2002 Parkanlegget UiO 01.JPG
Pennalet
Sognsveien 68 Sognsveien 68 Sognsveien 68 i Oslo.JPG
Sophus Bugges hus Sophus Bugge Niels Henrik Abels vei 36 1963 Leif Olav Moen Sophus Bugges hus Blindern 2014.jpg
Sophus Lies auditorium Sophus Lie Moltke Moes vei 35 1966 Leif Olav Moen
Svein Rosselands hus Svein Rosseland Sem Sælands vei 13 1934 Finn Bryn og Johan Ellefsen Teoretisk astrofysikk Sem Sælands vei 13 Oslo 2015.JPG
Ullevål kino John Colletts plass Oslo 2012.jpg
Universitetets barnehage
Vilhelm Bjerknes' hus Vilhelm Bjerknes Moltke Moes vei 35 1966 Leif Olav Moen Vilhelm Bjerknes’ hus Blindern 2013.jpg
Villa Eika Problemveien 5 1890-åra Studentparlamentet Problemveien 5 Blindern Villa Eika 2014.jpg
ZEB-bygningen Sem Sælands vei 2 1955 Finn Bryn

Litteratur