Veøy gamle kirke

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Veøy gamle kirke sett fra sørøst.
Veøys gamle kirkegarder.
Foto: Dag Bertelsen

Veøy gamle kirke også benevnt som Peterskirken er en middelalder kirke, bygd i stein fra sist på 1100-tallet. Kirken ligger på den ubebodde øya og det tidligere tettstedet Veøya. Veøya ligger i Romsdalsfjorden, sørøst i Molde kommune i Møre og Romsdal – omtrent midt mellom Rødvenfjorden, Sekken og Nesjestranda.

Veøy gamle kirke er en romansk kirke med runde buer. Den er eid av Romsdalsmuseet. Kirken har 400 sitteplasser. Interiøret er fra like etter reformasjonen. Den har hatt flere ombygginger og restaureringer. Det finnes dokumenter so gjør det sannsynlig at det har vært en korskirke på Veøya tidligere. Det er en teori som antar at korskirken kunne være for kaupangen og herskapet på Veøya, mens Veøy gamle kirke (dagens kirke) skulle betjene hele prestegjeldet.

I 1901 ble kirken avviklet ved kongelig resolusjon som aktiv kirke, men den fungerte som sognekirke fram til 1907, da den nye Veøy kirkeSølsnes stod ferdig. Det ble i 1970 etablert et 350 daa stort landskapsvernområdet nord på øya. Både kirken og prestegården ligger innenfor området.

Veøy gamle kirke er viet til apostelen Peter.

Kaupangen på Veøy nevnes første gang i Heimskringla, i forbindelse med slaget ved Sekken i 1162. Håkon Herdebrei forsøkte da å hente forsterkninger blant «bymennene» der. Det er ukjent når kaupangen ble oppretta, men den må ha hatt en visse størrelse og betydning allerede ved midten av 1100-tallet. Første ledd av navnet er antagelig , «helligdom», noe som tyder på aktivitet på øya i førkristen tid. Kaupangen hadde sin storhetstid fra 1200-tallet og fram til svartedauden i 1349. På Veøya bor det ikke lengre noen mennesker. De gjenværende bygningene er Veøy gamle kirke og den tilhørende prestegården. Middelalderkirken er i bruk som kirke enkelte dager i året, og i pinsen er det tradisjon med gudstjeneste der. Siste gang den var i bruk son sognekirke var i 1907. Presteboligen er fra midt på 1700-tallet og har vært bolig blant annet for familien William Coucheron Aamot.

Kyrkja var i 1814 valkyrkje for prestegjeldet.

Litteratur

  • Sanden, Jarle. (red.); Solli, Brit; Storsletten, Ola. 1999. Veøyboka Romsdalsmuseet, Molde. 184 sider. ISBN 82-90251-64-5

Eksterne lenker