Vestfossen Privathotell

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
1. mai-toget utenfor Privathotellet en gang i mellomkrigstida.

Vestfossen Privathotell var et overnattings- og serveringssted i Vestfossen i Øvre Eiker kommune. Det lå i Hus no. 105 (gbnr.49/93), som etter at det ble gjenreist etter brannen i 1880 hadde adresse Jernbanegata 4. Her var det skjenkestue alt fra midten av 1870-tallet, men navnet «Vestfossen Privathotell» ble antakelig ikke tatt i bruk før mellom 1910 og 1920. Fra slutten av 1930-tallet fortsatte virksomheten under navnet «Paules Gjestgiver».

I Hus no. 105 var det skjenkestue helt fra 1875, da Else Johanne Bentz ble eier.[1] Ved folketellingen 1875 ble hun oppført med «øludskjænkning» som yrke. Hun var ugift og bodde i huset sammen med den 7 år gamle datteren Josepha og fosterdatteren Sofie Bolette Johansdatter, som ble forsørget av fattigvesenet - dessuten den eldre søsteren, Maren Elisabeth, som hjalp til med ølserveringen, og den gamle moren, Berthe Thomasdatter, som «ernærer sig af hvad hun tidligere har spart», samt en «logerende slægtning», den 93 år gamle enken Else Kristofersdatter, som ble forsørget av fattigvesenet.[2]

Kart som viser plasseringen av Vestfossen Privathotell (Hus no.105) etter brannen i 1880, med Vestfossen Arbeiderforenings gård (Hus no.94) på den ene siden og Hus no.102 på den andre.

Natt til 24. april 1880 ble Vestfossen herjet av en stor brann der over 100 hus brant ned, deriblant Hus no.105. Det ble bygd opp igjen, og ble da liggende langs den nyanlagte Jernbanegata som ble liggende mellom tettbebyggelsen og området der Vestfossen stasjon var blitt oppført ved anleggelsen av Kongsbergbanen i 1871. Stedet fikk dermed en ideell beliggenhet for et vertshus, både for tilreisende og for vestfossinger som ville følge med folkelivet rundt jernbanestasjonen. Else Johanne og datteren Josephas skjenkestue ble et populært samlingssted, på folkemunne kjent som «bodegaen».[3] Etter hvert begynte de også å ta imot overnattingsgjester.

Virksomheten ble litt etter litt overtatt av Else Johannes datter, Josepha Marie Johannesdatter, som i 1899 giftet seg med cellulosearbeider Johan Bernhard Olsen [4] Etter at Else Johanne døde i 1906, overtok de også som eiere av huset.[5] Det er uklart når navnet «Vestfossen Privathotell» ble tatt i bruk, men det forekommer i avisene fra omkring 1920. I folketellingen 1920 ble Josepha Olsen oppført som «husmor og hotelvertinde», med den 18 år gamle datteren Ingeborg som medhjelper. Dessuten hadde de ei kokke, Marie Karlsen, i tjeneste. To menn som var oppført på adressen - anleggsarbeider Konrad Johansen fra Beian og ekspeditør Torstein Trulsen fra Fredrikstad - var antakelig gjester ved Privathotellet.[6]

Samme år fikk Josepha positiv omtale i avisa «Fremtiden» i forbindelse med innvielsen av det nye kinolokalet i Arbeiderforeningen (Hus no.94), som lå vegg-i-vegg med Privathotellet: «Serveringen var overlat fru Josefa Olsen, indehaversken av Vestfossen privathotel. Fru Olsen har skaffet sig et vidstrakt ry for den udmerkede maate, hvorpaa hun løser sin opgave som vertinde. Ogsaa denne gang hadde vertinden lagt an paa at gjøre det saa hyggelig som mulig for festdeltagerne, og det skal sies til hendes ros at hun helt ut opnaadde sin hensigt.»[7]

Josepha og Johans yngste barn, datteren Ingeborg Johanne, hjalp til på Privathotellet helt fra hun var ganske ung. Rundt 1930 giftet hun seg med Kristoffer Paule, og de videreførte tradisjonene fra Else Johannes og Josephas tid. De drev stedet videre fram til slutten av 1950-tallet under navnet Paules Gjestgiveri.[8] Mange fortsatte imidlertid å kalle stedet for «Privathotellet».

Hus no.105 (Jernbanegata 4) i 2001. Bygningen ble revet i 2007.
Foto: Bjørn KristoffersenReferanser

  1. Panteregister nr. V 3b, s. 173-174 Auctionsskjøde paa disse Kirkesanger Elling Jacobsens Huse med Grund og Hauge til Pigen Else Johanne Olssdatter (Bendtz) for 235 Spd, dat 12 Juni thgl 26 October 1875.
  2. Folketellingen 1875. Eker prestegjeld - krets 15, liste 104
  3. Muntlige opplysninger fra David Stenseth i lydopptak i Eiker Arkiv.
  4. SAKO, Eiker kirkebøker, SAKO/A-4/F/Fb/L0003Ministerialbok nr. II 3, 1896-1942, s. 334
  5. Panteregister III-3, 261: Attest om at Else Johanne Bendtz er avgaaet ved døden, og at hendes eneste Arvinger er datteren Joseffa Olsen g.m. Johanne Olsen, dat 11 Jan 1908 tgl 27 mars 1916
  6. Folketellingen 1920. Øvre Eiker herred - krets 1, liste 116
  7. Fremtiden 22/11-1920
  8. Navnet «Paules Gjestgiveri» forekommer i Borges Handelskalender 1941/42Kilder