Villberg (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Villberg
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 138
Bnr: 10
Adresse: Gjøvikvegen 815

Villberg er et småbruk i Nordlia i Østre Toten. Eiendommen består (2010) av ca. 14 mål dyrka mark, 15 mål beite og 7 mål skau. I Villberg er det sauer og esler. Jorda brukes til beite og grasproduksjon. Noe beite leies av nabobruket Nyland (2010).

Villberg ble bygd opp på 1880-tallet, ifølge Ludvik Olsen Breilids gardshistorie for Askjum. Johannes Evensen Hagen fikk da leie et areal av Nerskauen på Askjum. Hagen kalte bruket Vilberg. Med Vilberg og nabobruket Nyland begynte oppsplittinga av den gamle storgarden Askjum. Johannes Vilberg fikk skjøte på eiendommen i 1907. I Villberg hadde han sitt kjente hjulmakerverksted.

Både låven og våningshuset skal ifølge Norske Gardsbruk ha blitt oppført rundt 1880, altså da sjølve bruket ble rydda. Våningshuset ble påbygd i 1965 og 2009 (ca.).

Villberg (Vilberg) var ganske vanlig som navn på nye boplasser på slutten av 1800-tallet. I folketellinga i 1900 er det to andre Villberg i Østre Toten, Vilberg skole og Villberg under Vester-Balke. Navnevalget kan ha blitt influert av eldre Villberg-garder, med assosiasjon til rydding i "vilt", udyrka landskap, jf. nabobruket Nyland. Uttale og preposisjon: i /villbærr/.


Kilder og litteratur