Nyland (Nordlia)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nyland
Nyland flyfoto.jpg
Flyfoto av Nyland, Mjøsa i bakgrunnen.
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 138
Bnr: 5
Adresse: Gjøvikvegen 805

Nyland er et småbruk i Nordlia i Østre Toten (gnr. 138, bnr. 5). Eiendommen består (2010) av ca. 20 mål dyrka mark og 25 mål skau/beite. Jorda har lenge vært bortforpakta. Sia 2012 er dyrkamarka i Nyland leid bort til Groset, etter at nabogarden Ask hadde brukt jorda i flere år. Beitet leies bort til Villberg.

Opprinnelse og stedsnavn

Nyland var det første småbruket som ble bygd opp på grunn fra den gamle storgarden Askjum. Ifølge naboen Ludvig Olsen-Breilid begynte O. Brustad på Askjum «sønderdelingen av gaarden ved aa bygsle bort ca 16 maal av Nerskogen til skomaker Andreas Svendsen fra Vardal [...]. Dette blev benævnt Nyland». Dette skjedde i 1880-åra, men Nyland ble ikke formelt utskilt fra Askjum før i 1896. Da fikk Sigvart Nyland (sønnen til Andreas Svendsen) skjøte fra Anton Alfstad, den daværende eieren av Askjum. Alfstad solgte på denne tida solgte store deler av enga og skauen på garden.

Navnet betyr vel beint fram det nye landet, her i betydningen det nyrydda bruket. Uttale og preposisjon: i /ny:lænn/.

Jordbrukshistorie

Innkjøring av høy fra hesjer. Fra venstre er Trygve, Martha og Johan Bredli.

Johan Fredrik Bredli fikk skjøte på bruket i 1914, da han kjøpte eiendommen fra Sigvart Nyland. Bredli dreiv som salmaker på Gardermoen og hadde bare deler av inntektene sine fra jordbruket.

Sønnen Johan Bredli (1904-75) tok over etter faren i 1946, og sjøl om også han var salmaker (og møbelsnekker), var småbruket hovednæringa til familien. I Johan Bredlis tid som bruker var det fire kuer i Nyland, og for å utvide driftsgrunnlaget forpakta han også småbruket Gropen. Johan Bredli hadde dessuten en del bier, 35 kuber på det meste. Han brukte hest og hesteredskap, men leide etter hvert traktor til en del onnekjøring.

På 1950-tallet var Nyland et av småbruka i Nordlia som var med i et treskelag der Sverre Bern i Lønnstad var en av de faste mennene. Dattera Synnøve (født 1946) kan huske at det ble liv i Nyland da den store treskegjengen kom til bruket og skulle trakteres flere ganger om dagen. Mora Marry (1908-89) måtte ordne med frokost, dugurd og middag til karene i tillegg til fjøsstellet morgen og efta. Etter at skurtreskeren kom, var det Arthur Bratlien på Kolbjørnrud som treska.

Synnøve Bredli tok over bruket etter foreldrene. Hun dreiv for egen regning, men Johannes (Ott) Smestad gjorde onna i mange år. Else Marie Baakind på Dælin og seinere Per Steinar Seierstad på Revol treska. På 2000-tallet har jorda vært bortleid og brukes til korndyrking. Beitemarka leies av nabobruket Villberg, som har sau og esler.

Galleri

Eiere

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.744545° N 10.779803° Ø