Askjum (Østre Toten)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Askjum
Askjumbygningene 2012.jpg
Bygningene på Askjum i 2012
Alt. navn: Askim, Aschim, Askheim
Først nevnt: 1520
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 138
Bnr: 8
Adresse: Askjumgutua

Askjum er en gard i Nordlia i Østre Toten (gnr. 138, bnr. 8). Eiendommen er i dag en middels stor gard, med ca. 224 mål dyrka jord og 305 mål skau. Fram til ca. 1900 var Askjum derimot den klart største eiendommen i Nordli skolekrets, med et totalareal på rundt 1400 mål og ei matrikkelskyld på over 33 mark. Husa ligger på rundt 325 meters høyde, men gamle Askjum strakte seg helt ned til Mjøsa, 200 meter høgdemeter lågere.

Rett før forrige århundreskifte begynte ei omfattende oppstykking, der eieren Anton Alfstad solgte mesteparten av skauen og enga til nyoppretta småbruk. Etter denne hektiske salgsperioden ble det ikke fradelt særlig mer areal fra Askjum på nærmere 100 år. I 1999 ble imidlertid rundt 80 mål av skauen hogd og lagt ut til byggefeltet Askjumlia. Etter dette tomtesalget har ikke Askjum att arealer på nersida av Nordlivegen.

Se også artikkel om matrikkelgarden Askjum.

Hus og eiere

Utsikt fra beitet på Askjum. Foto fra Rolf Bekkelunds familiealbum.

I Askjums velmaktstid var blant annet en av Østre Totens ordførere eier av garden, nemlig sakfører Jacob Brager (ordfører 1862-65). Ei av Bragers døtre var forlova med Axel Fahlstrøm, drivkraft innafor Gjøviks kulturliv rundt 1880. Ei anna datter, Karoline, ble gift med kunstmaleren Eivind Nielsen.

De to våningshusa er gamle, etter tradisjonen fra ca. 1750, men sterkt ombygd. I 1929 var det eierskifte på garden, og i den forbindelse holdt selgeren Claus Schjøl att tomt til Askjumvillaen, den første frittliggende villaen i Nordlia. Huset er bygd i tilnærma jugendstil.

Gardsnavnet

Vardølingen Arne Aalstad (1906-83) kjøpte Askjum i 1929 av Claus Schjøll. Aalstad ble gift med Helene Bratlien fra Steinsli i Nordlia. Barnebarnet Arne, som er oppkalt etter bestefaren, tok over Askjum i 2011.
Foto: Jorun Vang (2008)

Gardsnavnet er etter Oluf Rygh en sammensetning av treslaget ask og heim. På garden er det fruktbar jord, og edellauvtreet ask trives godt der. Askjum (Askim) er et vanlig gardsnavn på flatbygdene på Østlandet og finnes blant annet i nabobygdene Vardal, Askjum og Brandbu.

Husmannsplasser

Garder og småbruk som er unna Askjum

Kilder og litteratur


Koordinater: 60.737424° N 10.770935° Ø