Axel Ender

Axel Hjalmar Ender (født 14. september 1853 i Asker, død 10. september 1920 i Kristiania) var billedhogger og kunstmaler.

Axel Ender, tegnet av Christian Krohg.
Foto: Nasjonalmusset (1882–1892).

Bakgrunn og familie

Axel Hjalmar Ender var sønn av nederlenderen Bernhard Ender og Frederikke Eleonore Catharine Smith, datter av Bærums første ordfører Elias Smith. I 1848 kjøpte faren og de bosatte seg på Dikemark gård i Asker, og Axel vokste opp her til han var rundt seks år.

Faren levde over evne og gården ble i 1859 solgt på tvangsauksjon. Da hadde familien flyttet til Christiania, men før 1865 forlot faren familien og reiste til Amerika, hvor han døde.

Ved folketellingen dette året er den 13 år gamle Axel Hjalmar Ender registert som beboer og elev ved Det Ankerske Waisenhus i Akersveien 31, sammen med den to år eldre broren Henrik.

Han blir senere gift med Helga Sørenssen (f. 1864) og de får tre barn, blant dem grafikereren Ragnhild Ender (1886–1973).

Ved de følgende folketellingene er familien registert på ulike adresser i Kristiania, fra 1891 alle i Majorstua-området: Oslogate 35 b (1885), Majorstuveien 16 (1891), Jacob Aalls gate 14 (1900) og Schøningsgate 12 (1910).

Utdannelse

I årene fra 1867 til 1871 fikk han undervisning ved Den kgl. Tegneskole under billedhoggeren Julius Middelthun, og var en periode også elev av Johan Fredrik Eckersberg. Under et besøk av kong Karl XV ved Tegneskolen i november 1871 likte kongen blant andre Enders arbeider så godt at han sammen med en medelev fikk stipend til videre utdannelse ved Kunstakademiet i Stockholm, Kungliga Konsthögskolan i årene 1872 til 1874.

Han fikk også studiestipender til å studere i årene fra 1875 til rundt 1880 ved Kunstakademiet i München, Akademie der Bildenden Künste München, og i 1878 og i 1880 besøkte han også Paris.

Virke

 
Ender arbeidet med Tordenskioldstatuen ved Rådhusplassen mellom 1891 og 1901 og regnes som et av hans hovedverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012).

Som kunstmaler var det særlig sjangermaleri Ender ble kjent for, malerier som viser dagliglivet. Han malte i en nasjonalromantisk stil og etter hvert dukket hans motiver opp på postkort og julekort.

Han er også kjent for en rekke altertavler, blant annet fra Kampen kirke i Kristiania med tittel «Kvinnene ved graven» som ble innviet Kristi Himmelfartsdag 22. mai 1884. Bildet framstiller engelen som påskemorgen forkynner for kvinnene ved Jesu grav: «- Han er ikke her. Han er oppstanden». Ender brukte sin hustru Helga som modell for engelen, under altertavlen er det malt med gullskrift «Han er oppstanden. Marc. 16 cap».

I 1887 leverte han «Oppstandelsen» til Molde kirke og i 1890 altertavlen «Korsfestelsen» til Østre Porsgrund kirke.

Han leverte også altertavler til Åsnes kirke i Solør (1876), Haug kirkeRingerike (1878), Nore kirke (1894), Lunner kirkeHadeland (1904), Kvelde kirke (1919) og Sundby kirke i Morsø i Nordjylland i Danmark.

Utdypende artikkel: Tordenskioldstatuen

Tordenskioldstatuen er på mange måter hans hovedverk og ble avduket på Tordenskiolds plass 17. mai 1901. For sitt arbeid med denne på Ender utnevnt til ridder av St. Olavs Orden. Den ble utført mellom 1891 og 1901. Den står idag ved den sørøstre delen av Rådhusplassen i Oslo, nær Kontraskjæret, ved den delen som heter Rolf Strangers plass og skuer nå vestover, mens den ved tidligere plasseringer har sett ut fjorden.

Statuen ble støpt hos Ernst Poleszynskis kunst- og metallstøperi i Øvre gate 7 i Kristiania. Sokkelen i nybarokk ble tegnet av Henrik Bull,

Galleri

Kilder