Georg Greve

Georg Jens Greve (født 28. juli 1884 i Bergen, død 4. januar 1973 i Oslo) var arkitekt med virke i Bergen i perioden 1916-1923, og deretter i Oslo og Aker.

Faksimile fra Aftenposten 8. januar 1973: Utsnitt av nekrolog over Georg Greve.

Familie

Georg Greve var son av overlærar Jens Ludvig Mathias Greve (1842–1919) og Bernhardine Bratt (1853–1941). Han var fetter av arkitekt Bredo Greve (1879-1931). Georg Greve var ugift.

Liv og virke

Greve var utdanna ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt i 1909. Han var assistent hos arkitektane Egill Reimers og Jens Z.M. Kielland i Bergen 1909–11, leder av Stavanger cementvarefabriks arkitektkontor i Stavanger 1911–14 og assistent hos arkitekt Ragnar Østberg i Stockholm 1914–16.

Etter bybrannen i Bergen 1916 utarbeidet han sammen med Ole Landmark planer og fasader for deler av brannområdet.

Greve var kommunearkitekt i Aker og Oslo frå 1923 til 1950, og hadde deretter eigen praksis, etter kvart saman med Geir Grung.

Byggverk

I Bodø tegna Greve Bankgata ungdomsskole, Bankgata 24, saman med Kristofer Lange, 1940-1949. Han restaurerte Voss kjerke i 1953. Av andre verk kan nemnast Østensjø skole, 1925, ny fløy med gymsal og spesialrom, Berg kommunale høiere Almenskole 1929, Høybråten kjerke 1932, Aker herredshus i Trondheimsveien 5 (1936-1942), Huseby skole (1935/1948), Nedre Bekkelaget skole 1938, Sinsen skole, 1938, Røa kjerke (1939), Grefsen kjerke 1940, Tonsen kjerke (Greve & Grung) 1961, Årvoll skole 1961,Sørkedalen kjerke, 1940 (nytt interiør), og Høyenhall skole 1972, (Greve & Grung), alle i Oslo.

Ettermæle

Utdrag frå nekrolog over Georg Greve i Aftenposten 8. januar 1973:

Da Greve trådte tilbake som byarkitekt, kunne han se tilbake på en betydelig og verdifull innsats i en periode som var sterkt preget av ekspansjon og utvikling på alle felter når det gjaldt nybygg og regulering, og hans virksomhet, hvis fremste kriterier var ypperlig faglige kvalifikasjoner og en sunn dømmekraft, innbragte ham også stor og fortjent anerkjennelse. Det ble hans oppgave å realisere en rekke betydelige byggeprosjekter, bl.a. flere skoler, kommunale administrasjonsbygg og kirker.

Galleri

Kjelder og lenker


  Denne artikkelen om en arkitekt er del av prosjektet «Gjenreisningsarkitektane» fra Nasjonalt Senter for Gjenreisingsarkitektur. Du kan gjerne bidra med flere biografier! Flere artikler finner du i Kategori:Arkitekter.