Hjelp:Wikiens deler

Ordet som står foran artikkeltitlene, viser hvilken del av wikien du befinner deg i, for eksempel Leksikon:Adel. (Se også navnerom). Når det ikke står noe foran artikkeltittelen - for eksempel Adel - betyr det at du er i Allmenningen, som er wikiens hoveddel. Alle sider i wikien har også samtalesider knyttet til seg.

Venstremenyen

Generelt

 • Om wikien
 • Hjelpesider: Her får du hjelp med de "wikitekniske" sidene ved wikien, det som har med formen å gjøre.
 • Diskusjonsforum: Her kan du lufte idéer og ta opp generelle saker av interesse for deg selv og andre brukere på wikien.
 • Tilfeldig artikkel
 • Siste endringer: Viser alle endringer som gjøres i wikien, fra og med dette øyeblikk og 90 dager tilbake. Se også forklaringer til de ulike elementene i Siste endringer.
 • Kategorier: Oversikt over alle kategoriene (emneordene) som er brukt i wikien. Fra toppkategoriene kan du klikke deg nedover i underkategoriene.
 • Kategorisnittsøk: Her kan du søke etter artikler og bilder som har to eller flere kategorier felles, eller som ikke inneholder en bestemt kategori. For eksempel alle prester som også var lærere eller alle lærere, men ikke de som var prester.
 • Kontakt oss: Kontaktinformasjon til oss på Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket, som driver denne wikien.

Avdelinger

 • Allmenning: Wikiens hoveddel med leksikalske artikler om ulike emner.
 • Norsk historisk leksikon: Tidligere utgitt som bok og beskyttet av opphavsrett, men du kan legge inn kommentarer på artiklenes samtalesider.
 • Bibliografi: Wikiens steds- og emnebibliografier med referanser (metadata) til publikasjoner.
 • Kjeldearkiv: Mest utrykte og muntlige kjelder, men også enkelte trykte. Alle kan opprette artikler, men kjeldene blir låst for redigering når de er ferdig formatert. Ta kontakt med en administrator om du ønsker å låse eller åpne en kjelde.
 • Galleri: Alle bilde-, lyd- og videofiler som brukerne laster opp i wikien samles her.
 • Rettleiing og metode: Forside som viser vei til artikler som hjelper deg med innholdet i artikler.

Forsider

Alle forsidene eller inngangssidene til artikler i wikien er samlet her. De er kategorisert i geografiske og emnedelte forsider.

 • Geografi
 • Emner

Verktøy

 • Lenker hit: Viser hvilke sider som lenker til siden du befinner deg på.
 • Relaterte endringer: Viser endringer i artikler lenket til artikkelen du befinner deg i.
 • Brukerbidrag: Oversikt over bidragene til enkeltbrukere på wikien.
 • Send brukeren en e-post: Gjennom skjemaet som kommer opp, kan du sende e-post til enkeltbrukere i wikien.
 • Last opp bilde: Følg instruksjonene som kommer opp.
 • Spesialsider: Oversikt over spesialfunksjoner og automatisk genererte sider. Mest aktuelt for administratorer.
 • Utskriftsvennlig versjon
 • Permanent lenke: Lenke til artikkelen slik den er akkurat nå og som holder seg, selv om siden endres eller flyttes.
 • Sideinformasjon: Metadata for siden du er på.

Se også