Jens Olsen Boalt

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 6. mar. 2022 kl. 09:22 av MortenHV (samtale | bidrag) (sortkey)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Jens Olsen Boalts segl. Hentet fra boka Slegten Boalth.

Jens Olsen Boalt eller Jens Olsen Boulth (født rundt 1640, død 1679) var sokneprest i Aurskog. Han var en rik og driftig prest, og den eneste soknepresten i Aurskog som valgte å bosette seg i annekssoknet Blaker, på garden Svarstad. Hans virketrang gjorde til slutt ende på ham: Han druknet i Rånåsfossen i 1679 der han hadde anlagt sag.

Virke

Boalt ble født rundt 1640 i Kristianstads len i Skåne, og var sønn av Ole Boalt (ca. 1600-1650). Da Skåne ble svensk i 1658 ser han ut til å ha valgt å forbli dansk undersått: I 1660 ble han immatrikulert ved Københavns universitet som Janus Olai Christianstadiensis, og der framgår det at han var blitt dimittert fra Roskilde skole.[1]

Etter at Boalt var ferdig utdannet, kom han til Norge i embets medfør: Sokneprest Christian Engebretsen Schanche i Aurskog døde nemlig i 1668, og Jens Bolt avla ed som hans etterfølger 26. november 1668, og overtok embetet tidlig året etter. Han overtok ikke bare embetet, men ble også gift med enka etter Schanche, Mette Mortensdatter (ca. 1649-1716).[2]

I 1674 kjøpte han garden Svarstad i Blaker for 1050 daler, og flyttet etterhvert dit. Dermed brøt han tradisjonen at presten bodde på Aur prestegard. Begrunnelsen for dette skal ha vært at han mente det var for farlig å oppholde seg på prestegarden under Gyldenløvefeiden (1675-1679).[3]

I 1679 druknet han i Rånåsfossen. Enka Mette ble gift på ny i 1686 med løytnant Lauritz Claussen Schinkel, og bodde sammen med ham på Eid i 1701.[4]

Etterslekt

Jens Boalt og Mette Mortensdatter fikk fem barn, hvorav tre er kjent:

  • Christen Jensen Boalt, født 3. august 1671 i Aurskog, død 14. oktober 1719 i Tørslev i Danmark. Han ble student fra Christiania skole i 1692, og fra 1706 til han døde var han sokneprest til Tørslev og Svenstrup i Danmark. Han ble gift med Barbara Hansdatter Abel.[5]
  • Karen Boalt, født i 1670-åra i Aurskog, gift 3. mars 1696 i Christiania med Lars Olsen. De fikk sønnen Jens Larsen Boalth (1697-1744), som ble far til rektor ved katedralskolen i Bergen Jens Boalth (1725-1780).[6] Hoveddelen av den slekta som omtales i boka Slegten Boalth nedstammer fra Jens Larsen Boalth.
  • Abigael Boalt, født i 1670-åra i Aurskog, gift med Gjert Reiner. han var kirkeeier i Aurskog fra 1724 til 1728, og ga ei lysekrone av glassperler til Blaker kirke.[7]

Fotnoter

  1. Wiesener 1911, side 1 og 3.
  2. Lillevold 1963, side 476 opplyser at hun var rundt 35 år gammel i 1684, og at hun døde i 1720. Wiesener i Slegten Boalth hadde ikke fått med seg at Mette overlevde og ble gift på nytt: «I 1688 er hun ikke opført i skatteregnskaberne. Man maa derfor, da ingen kirkebøger eller skifter findes fra den tid, antage som noenlunde sikkert, at hun er død mellem 1684-88.» Wiesener 1911, side 5.
  3. Lillevold 1968, side 82.
  4. Lillevold 1961, side 636-637; Lillevold 1963, side 476.
  5. Wiesener 1911, side 7. Heyerdahl nevner på side 87 at Jens Boalt og Mette Mortensdatter «havde Sønnen Christian Boulth, gift i Kristiania 24. Novbr. 1766 med Ingeborg Mickelsdatter Rømer», men ifølge Wiesener var det Christens sønn Jens Christensen Boalth (1710-1764 som ble gift med Ingeborg Rømer, i 1756.
  6. Wiesener 1911, side 9-10. Se også Anders Bjarne Fossen, «Jens Boalth» i Norsk biografisk leksikon 2.
  7. Wiesener 1911, side 94-95.

Litteratur