Trondenes

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 24. aug. 2023 kl. 11:42 av Olve Utne (samtale | bidrag) ({{bm}})
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondenes kirke.
Foto: Gunnar Reppen (2006).
Museet på Trondenes.
Foto: Gunnar Reppen
Stiftsgården på Trondenes var tidligere prestegård, bygd 1870.
Foto: Gunnar Reppen (2008).
Trondarnes Folkehøgskole på Trondenes ble bygd opp etter en totalbrann i 1945.
Foto: Gunnar Reppen (2012).

Trondenes er en bydel i Harstad like nord for byens sentrum. Men navnet Trondenes kan føres langt tilbake i tid og har til ulike tider betegnet både et senter og vidstrakte distrikter i regionen. (Se Trondenes kommune.)

Trondenes og Bjarkøy var viktige politiske sentra fra slutten av vikingtiden og gjennom middelalderen. Området var i sin tid et av landsdelens tettest befolkede. Begge steder var høvdingseter i vikingtiden og er knyttet til historisk kjente personer som Asbjørn Selsbane og Tore Hund.

Da dampskipene opprettet rutetrafikk langs kysten, ble Trondenes fast anløpssted. I 1844 ble anløpsstedet flyttet til Harstadhamn, og fra 1848 ble Harstadsjøen ekspedisjonssted. Dette var første steg mot utviklingen av Harstad som by.

Trondenes kommune

Utdypende artikkel: Trondenes kommune

Trondenes har vært en egen kommune i Troms fra 1838 til 1964. Den omfattet fra 1938 til 1926 hele dagens Harstad kommune og Skånland kommune med deler av Rolla. I 1904 ble de nærliggende tettstedene Harstadsjøen og Harstadhamn utskilt som egen bykommune med et areal på bare 0,64 kvadratkilometer og fikk navnet Harstad kommune. I 1926 ble den søndre delen av Trondenes kommune utskilt med to nye kommuner – Skånland kommune og Sandtorg kommune. I 1964 ble kommunene Sandtorg og Trondenes innlemmet i Harstad kommune.

Valgdistriktet Trondenes

Trondenes var i sin tid navnet på et valgdistrikt i Tromsø Amt og omfattet hele Sør-Troms, slik at det i Stortingets dokumenter fortsatt står at stortingsrepresentantene i dette distriktet kom fra Trondenes.

Trondenshalvøya

er den nordligste delen av Trondenes og domineres av et stort, militært område som har gått under navnene Harstad Festning og Trondenes Fort og har også huset Befalsskolen for Infanteriet i Nord-Norge. Festningen ble anlagt av den tyske okkupasjonsmakten i 1943 og ble bestykket med hele fire av verdens største, landbaserte kanoner. En av disse, Adolfkanonen, er restaurert og godt besøkt av turister. Laugen er et lite, idyllisk vann ved kirka der det er et mangfoldig fugleliv. Stiftsgården er en godt bevart prestegård fra 1870. Det finnes en rekke fornminner på halvøya. Det er også anlagt en utendørsscene ved Laugen, i det samme området hvor Festspillene i Nord-Norge i sin tid fikk framført «Sagaspillene».

Kirkested

Trondenes kirke er verdens nordligste steinkirke fra middelalderen. Byggingen ble påbegynt ca. 1190. Kirka står på et av Hålogalands tidligste og viktigste kirkesteder og plasseringen gjør den til et iøynefallende landemerke ved innseilingen til Harstad. Og den er synlig fra de fleste høydedrag i et stort område. Den er fortsatt i bruk som soknekirke.

Trondenes prosti er en del av Nord-Hålogaland bispedømme og omfatter følgende prestegjeld i tillegg til Trondenes: Sandtorg, Harstad, Ibestad, Skånland, Kvæfjord og Gratangen.

Trondenes prestegjeld omfatter i tillegg til Trondenes sokn også Grytøy sokn og Bjarkøy/Sandsøy sokn. (Mer om soknekirker under Trondenes i egen artikkel om Trondenes kirke).

Museum

Trondenes er stedet for Sør-Troms museum. I området finner man også et godt bevart kulturlandskap med gardshaug, gravrøyser fra steinalderen og nausttufter fra vikingtiden. Botanisk sett er Trondenes en liten oase med flere sjeldne vekster.

Stien langs sjøen

I nyere tid er det prosjektert en gangsti langs fjorden som er ment å strekke seg fra Trondenes kirke tilHarstad sentrum og videre sørover mot Gangsås. Dette kan også ses på som et symbol på betydningen av Trondenes som rekreasjonssted for folk i Harstad.

Skrivemåter

Trondenes har hatt en rekke forskjellige skrivemåter gjennom tidene. Disse er blant de viktigste og kan være nyttige for den som skal søke informasjon om Trondenes i gamle databaser:

  • Trondenes
  • Trondarnes
  • Trondenæs
  • Trondeness
  • Throndenæs
  • Throndarnæs
  • Thronæs
  • Tronnæs