Balthazar Lange (1854–1937)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 20. oktober 1937: utsnitt av nekrolog over Balthazar Lange.

Balthazar Conrad Lange (født 25. mars 1854 i Asker, død 19. september 1937 i Oslo) var arkitekt. Han tegnet en rekke jernbanestasjoner i starten av sin karriere, var deretter privatpraktiserende arkitekt, og var til slutt stadsarkitekt i Kristiania i mer enn 20 år. Blant hans hovedverk som arkitekt regnes gjerne Uranienborg kirke (1886) og dragestilbygningen Holmenkollen sanatorium (1894).

Familie

Balthazar Lange var sønn av tollkasserer, oberstløytnant Christopher Andreas Lange (1808-1888) og Anne Birgithe Falsen (f. 1812), og ble gift i 1881 i Arendal med Elise (Lise) Kløcker (1857-1934). Han var dattersønn av Christian Magnus Falsen (1782-1830) og far til blant andre arkitekten Kristofer Lange (1886-1977).

Liv og virke

Holmenkollen Sanatorium (dagens Holmenkollen Park hotell) regnes blant Balthazar Langes hovedverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Balthazar Lange utdanning til arkitekt var, som vanlig i samtiden, en kombinasjon av skolegang og assistentarbeid hjemme, etterfulgt av høyere utdannelse i utlandet. Etter realskole i Arendal (1869), hadde han læretid hos arkitektene Nestor Thomassen i Arendal og Jacob Wilhelm Nordan i Christiania, og han gikk på Den kongelige tegneskole (Statens håndverks- og kunstindustriskole). Deretter studerte han 1875-1877 ved Polytechnische Institut i Hannover i Tyskland, et vanlig studiested for datidens norske ingeniører og arkitekter.

Som nyutdannet ble Lange i 1878 ansatt ved Statsbanenes anleggskontor som ansvarlig arkitekt. Slik fikk han tidlig i karrieren en stor, selvstendig produksjon. Han tegnet en rekke jernbanestasjoner, noen som individuelle bygninger, andre som typetegninger, delvis basert på tilsvarende av arkitekt Peter Blix.

Lange var tilknyttet jernbanen til 1883. Blant hans jernbanestasjoner kan nevnes Trondheim stasjon (1881), Larvik stasjon (1881), Gamle Tønsberg stasjon (1881), Holmestrand stasjon (1881), Sandefjord stasjon (1881), Porsgrunn stasjon (1882), Eidanger stasjon (1882), Ise stasjon (1882), Kråkstad stasjon (1882) og Vossebanens stasjon i Bergen, (1882, tatt ut av bruk i 1913, revet i 1976).

Fra 1883 drev Lange privat praksis i Kristiania. Han sto i denne perioden blant annet bak villaen Lofthus i Aker i nygotisk sveitserstil, oppført 1885 for fabrikkeier Christian Julius Schou, Uranienborg kirke, som ble innviet i 1886, landstedet Bodomheimen ved Lustadvatnet i Øvre Ogndal (dragestil, 1888) og den betydelige dragestilbygningen Holmenkollen Sanatorium (i dag Holmenkollen Park hotell), som åpnet i 1894. Fra rundt 1880 underviste han også ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.

I 1898 ble Lange stadsarkitekt i Kristiania, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon i 1920. Dette var en periode mye stor kommunal byggevirksomhet, ikke minst innen skolesektoren. Lange ledet dette arbeidet, som gjerne ble utført av andre arkitekter, men enkelte bygg, som ny bygning for Bjølsen skole (1912), Rosenhoff skole (1914-1917) og Sagene brannstasjon (1914) skal han ha tegnet selv. Lange ble etterfulgt av Harald Aars (1875–1945).

Lange var også aktiv innen organisasjonslivet. Blant annet var han viseformann i Den norske Ingeniør- og Arkitektforening 1892-1906 og formann i Kristiania Arkitektforening 1908-1910.

Bosteder

Ved folketellingen for 1875 er Balthazar Lange oppført på Tyholmen i Arendal sammen med foreldrene og en søster, men med påskriften Freqventerer det poletecniske Institut i Hannover. Ved folketellingen for 1900 er han oppført som Stadtarkitekt for Kr. Komunen og Lærer ved den Kg. Kunst Haandværksskole sammen med kona og fem barn i Observatoriegata 17. Ved folketellingen samme sted for 1910 er familien oppført i Bygdøy alle 58b. I adresseboka for Kristiania for 1916 er han oppført i Odins gate 3, og den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1936.

Ettermæle

Balthazar Lange er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

Balthazar Lange ble bisatt fra Det gamle krematorium i Oslo (ved Vestre gravlund) 23 september 1937. I sin morgenutgave dagen etter omtalte Aftenposten sørgehøytideligheten, og refererte blant annet fra byarkitekt Harald Aars minneord ved kisten (utdrag):

Byarkitekt Aars trådte frem til katafalken med en krans fra medarbeidere og kolleger ved byarkitektens kontor. Lange var den fødte arkitekt, uttalte han. ... Byarkitekten nevnte en rekke bygninger som vil bli stående som vakre monumenter over hans innsats. Han hørte til en generasjon som satte håndverket høit og voktet det mot utglidning. Han var imildertid ikke bare en betydelig arkitekt, men også en fremragende administrator. Og den grunnvoll han la, var slik at byarkitektens kontor ennu i dag, 17 år efter hans fratreden, er organisert efter samme prinsipper.

Balthazar Lange er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Stadsarkitekt er benyttet på gravminnet.

Galleri

Kilder

Eksterne lenker