Billingstad (gård i Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Billingstad
No-nb digibok 2013091708024 0228 1.jpg
Billingstad etter akvarell av Otto Valstad. Fra boka Asker, utgitt 1917.
Sted: Billingstad
Fylke: Viken
Kommune: Asker kommune
Gnr.: 38
Billingstadstua er et av Askers eldste hus og ble flyttet til Asker Museum på Hvalstad fra Billingstad gård i 1920. Foto Svend Aage Madsen, 2020.

Billingstad er en matrikkelgård i Asker (gnr. 38), på grensen mot Bærum. Gården har gitt navn til strøket Billingstad.

Antatt opprinnelig navn er Billanstaðir. Betydningen av første ledd er usikker. Del av en steinøks og en vakker draktspenne av bronse er funnet på gården.

Billingstad var en av Askers største kalkprodusenter. Leilendingen Anders leverte 63 tonn til Akershus festning i 1601–02. Gården var blant de 15 beste i bygda i 1647. Eiere var Nesøygodset med 86 % andel og sogneprestembetet i Asker med 14 %. Brukeren het Tore. Bonden Peder Arnesøn kjøpte gården i 1686, og hans etterslekt var jordbrukere der i nesten 300 år. I to perioder var billingstadbonden lensmann i Asker, Nils Hanssøn ca. 1710–20 og Jon Eriksøn 1757–78. Under Jon Eriksøns sønnesønn Per Pettersen kom gården i forfall, og i 1852 ble eiendommen delt i fire bruk (nr. 1–4), ett til hver av sønnene.

I 1826 hadde Billingstad 300 dekar innmark, 4 hester, 18 storfe, 20 småfe.

Søndre Billingstad

Gnr. 38/4. Per Pedersen fikk dette bruket, som var det opprinnelige hovedbølet. Siste eier var Anton Olsen som drev Billingstad som underbruk til sin eiendom Berger, gnr. 32/6. I 1917 solgte han til tomteselskapet Billingstad a/s. Bruket ble fullstendig utparsellert, og gårdens gamle, store hovedbygning som lå på kollen rett ovenfor Billingstad stasjon (Åstadveien 2), ble revet i 1918.

Nordenga

Gnr. 38/2, Nordengveien 48. Jon Pedersen fikk dette bruket. Waldemar Hauff Linderud kjøpte det i 1929. Driften på bruket tok slutt i 1956, og tunet skilt ut som gnr. 38/412. Deler av bebyggelsen på det gamle tunet står fortsatt.

I 1939 hadde bruket 93 dekar dyrket jord, 2 hest, 10 storfe.

Tømte

Tømte, gnr. 38/3, Tømtebakken 15. Erik Pedersen fikk dette bruket. Hans barnebarn Johan Billingstad drev det på midten av 1900-tallet inntil det ble helt utparsellert omkring 1970. Våningshuset på bruket står fortsatt.

I 1939 hadde bruket 60 dekar dyrket jord, 1 hest, 7 storfe.

Reverud

Gnr. 38/1, Tanumveien 50, tidligere husmannsplass. Petter Pedersen fikk dette bruket som ble overført til Bærum i 1943 og der fikk gårdsnr. 119.

Nadderud

Gnr. 38/19, Dragonveien 16, tidligere husmannsplass, utskilt fra gnr. 38/3 i 1886. På brukets ca. 30 dekar dyrket jord drev den dyktige hagebruker Jørgen Stabekk fra Lier med frukt, jordbær og bringebær. Familien Lidemark eide bruket til 1991 da Terje Lauritzen overtok.

Husmannsplasser

  • Reverud (første gang registrert 1733, Tanumveien 50)
  • Holstkleiva (1762), senere utskilt som selvstendig småbruk.
  • Trettebråten (1825)
  • Nadderud (1825, Dragonveien 16)
  • Djupendal (1835)
  • Sør-, Mellom-, og Nordbråten (1835/1865)
  • Heggum (1835)

Eksterne lenker


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Billingstad (gård i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.