Buskerud fylkeskommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Buskerud fylkeskommune er det regionale forvaltningsnivået i Buskerud fylke (tidligere Buskeruds amt) og en av de 17 fylkeskommunene i landet. Fylkeskommunen ble en selvstendig forvaltningsenhet i 1976, men har røtter tilbake til amtstinget (seinere fylkesting), som ble opprettet ved innføringen av Formannskapslovene i 1837. Amtstinget besto av fylkesmannen i Buskerud og fogdene, som var statlige embetsmenn, samt de folkevalgte ordførerne i herredskommunene. Amtstinget møttes en gang i året, i begynnelsen på Tingstua i Hokksund, seinere på Fylkeshuset i Drammen.

Amtstinget i Buskerud (fra 1919 kalt «Fylkestinget») var et organ for diskusjon og samarbeid mellom herredskommunene (fra 1954 kalt bare «Kommune»), særlig med hensyn til bygging av veier og bruer, men også driften av amtsskoler og andre utdanningstilbud. Med opprettelsen av Buskerud fylkeskraftforsyning i 1919 ble også kraftforsyning et viktig område for fylkestinget. På 1930-tallet ble det bygget nytt fylkeshus i Drammen, og fylkeskommunens oppgaver fortsatte å vokse etter andre verdenskrig. Fra 1964 fikk fylkeskommunen økt ansvar for de videregående skolene, og fra 1969 fikk den også ansvar for driften av sykehusene, med Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehusHønefoss.

Fra 1976 ble Buskerud fylkeskommune en egen selvstendig forvaltningsenhet, uten den sterke koblingen til fylkesmannsembetet som den hadde hatt fram til da. Det ble innført direkte valg på fylkesting, som utpekte en fylkesordfører. Fylkeskommunen fikk også en egen administrasjon, ledet av en fylkesrådmann, som flyttet inn i det nye fylkeshuset i Drammen.

Etter at ansvaret for sykehusene i 2002 ble overtatt av statlige helseforetak, har den videregående utdanning vært fylkeskommunens største oppgave. I tillegg har Buskerud fylkeskommune et ansvar for samferdsel, nærings- og regionalutvikling, kultur og idrett, kulturminnevern, folkehelse og tannhelse.

I forbindelse med regionreformen 2014–2018 er det vedtatt at Buskerud fylkeskommune fra 1. januar 2020 sammen med Østfoldog Akershus skal utgjøre Viken fylke.

Kilder: