Carl Andreas Hansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Carl A. Hansen (t.h.) med sønnen Karl Andreas Hanssen (t.v.) og den ca. 4 år gamle sønnesønnen Rikard Kaarbø Høvde.
Foto: Utlånt fra Norsk Sjøfartsmuseum.

Carl Andreas Hansen (født i Suldal kommune i Rogaland 17. januar 1843, død 1935) var skipsbygger. Han vokste opp i Vang i Valdres hvor faren (som også het Carl Andreas Hansen) var sokneprest. Hansen var allerede en viden kjent og anerkjent skipsbyggmester/skipskonstruktør da han kom til Harstad i 1906. Her bodde han på Seljestad hos sin sønn, ordfører (i Trondenes) og advokat Karl Andreas Hanssen, som senere ble sorenskriver. Han kjøpte snart et område i Harstadhamn av Hans Fredrik Giæver, og startet skipsbyggeriet Harstad Skibsverft hvor han konstruerte og bygde fiskebåter i tre.

Kunngjøring i Aftenposten 22. sept. 1912
Foto: Aftenposten.

Hansen hadde vært gift med Henriette Ingebrechtsen, født 1848 i Bergen. De hadde sju barn, men Henriette døde allerede i 1878. Hans svigerinne, Ingeborg Kathrine Ingebrechtsen, kom så i huset for å ta seg av barna, og de giftet seg senere. Men da barna ble voksne, ble de skilt.

Stipend fra Hans Majestet Kongen

Hansen hadde ingen annen skolegang enn den han fikk i hjemmet på prestegården, og det var snekker han ville bli og kom etter hvert i lære hos snekkemester Heichmann i Drammen, senere hos snekkermester Frantze i Kristiania og ble utlært snekkersvenn der. Som en del av utdannelsen gikk han på tegneskole og lærte både matematikk, frihånds- og konstruksjonstegning. Deretter praktiserte han tegning av skipskonstruksjoner og praktisk skipsbygging ved Brunchhorst & Dekkes Skipsverft i Bergen, som var landets største skipsbyggeri på den tiden. For å kunne utvikle seg videre i faget, ble han av denne arbeidsgiveren anbefalt å ta videreutdannelse i Amerika. Han søkte derfor kongen (kong Carl IV) om stipend for formålet og sa blant annet i søknaden:

«. . . til at legge den siste haand paa min utdannelse ved deltagelse i skibsbyggeriet paa steder, hvor denne er brakt til den største fullkommenhed og drives i største udstrekning, nemlig i Nord-Amerika, vover jeg etter d/hr. Brunchorst & Dekke raad og i betraktning af Skibsbyggekunstens stadig stigende Betydning ogsaa for vaart land at anholde hos Deres Majestæt, om at de fornødne midler til en reise i dette øyemed naadigst maa blive mig tilstaaet.» Han anmodet kongen om 2-300 spd, men fikk bare 100 spd. På dette økonomiske grunnlaget reiste han til Amerika og var der i to år. På denne tiden arbeidet han ved flere skipsverft og ervervet seg således en betydelig utdannelse i faget.

Yrkeskarriere

Etter amerikaoppholdet arbeidet Carl Hansen i en årrekke på forskjellige steder i landet – blant annet:

  • Kom tilbake til Brunchhorst & Dekkes Skibsverft i Bergen som konstruktør.
  • Ble i 1867 skipsbyggmester og leder av det nystartede skipsbyggeriet hos Hans Cappelens Enke, Skien.
  • Drev fra 1872 Porsgrund Skibsbygger Selskab, også kalt Vestre Porsgrunds Skibsbyggerforening til slutten av 1880-årene.
  • I 1881 ble han bestyrer ved Drammens Baadbyggeri.
  • Drev fra ca. 1889 eget skipsverft i Kristiania i nærheten av Vestbanestasjonen.
  • Fra 1900 til 1902 var han ansatt ved Thorskog Varv ved Göteborg.
  • I 1906 etablerte han Harstad Skibsverft, som han solgte i 1912 til A/S Tangens mekaniske verksted, som ca 1915 hadde 30 mann i arbeid. I 1925 overtok Nils Skandfer verkstedet. På Harstadustillingen 1911 deltok Hansens Harstad skibsverft med "skibsmodeller og fotografier" som de fikk utstillingens sølvmedalje for.
  • I 1912 ble Carl Hansen ansatt som besiktigelsesmann for Veritas, samt sakkyndig ved Statens skipskontroll i Harstad. Han hadde denne stillingen til 1919. Han var da 76 år, og siden sønnen Karl døde i 1918, flyttet han sørover til en datter og hennes mann som bodde på Onsaker i Hadeland. Her døde han våren 1935, 93 år gammel.

Mens Carl Hansen drev sin aktive virksomhet, tegnet han også båter for andre båtbyggerier og kunne ha en årsproduksjon på 25 konstruksjoner. Han tegnet og bygde utallige mindre fartøyer, men også barker og skonnerter som seilte på oversjøiske farvann. Et eksempel var fregatten «Stavanger» på 700 reg. tonn, der han også ledet arbeidet med byggingen av båten. I tillegg leverte han tegninger til to tankskip på 700 tonn, beregnet for sukkertransport på Vest-India.

Statsministerens læremester

Mens Carl Hansen drev skipsverft, hadde han skipsbyggersønnen Gunnar Knudsen som lærling i ca. ett år rundt 1870. Dette var for Knudsen en del av ingeniørutdannelsen. Da bokverket Den norske sjøfarts historie skulle skrives, var den samme Knutsen formann i komiteen som forestod bokarbeidet. Han var da blitt statsminister. I brevet som Hansen fikk fra forlaget heter det: «Under en konferanse med statsminister Gunnar Knudsen, som er formand i den nedsatte komite, anbefalte denne at jeg burde henvende mig til Dem som en av dem der på første hand hadde det beste kjendskap til træskibsbygning i landet i ældre tider …» Hansen hadde for øvrig flere gullmedaljer for fremragende konstruksjon og utførlige tegninger av større seilskuter. En får inntrykk av at han var foran sin tid på området skipsbygging.

Kilder

Les også