Caspar Herman von Storm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Caspar Herman von Storm (født 9. februar 1718 i Trondheim, død 12. mars 1777 på Fyn) var stiftamtmann i Akershus stiftamt fra 1763 til 1772 og amtmann i Akershus amt fra 1757 til 1772. Storm var også svært sentral i utviklingen av glassverkene i Norge og sto for etableringen av blant annet Hadeland Glassverk som fortsatt er i drift.

Familie

Han var sønn av oberst Christian Ulrich de Storm og Helene Margrethe Hausmann, datter av brigadier, geheimeråd Caspar Herman Hausmann, kommanderende general i Norge 1712-16, og Karen Toller: se Hausmann.

Storm ble gift første gang den 14. august 1754 med Ide Sophia Mangelsen (1736–1766), datter av generalmajor Johan Mangelsen (1694–1769) og Cathrine Bygball (1710–1765). I dette ekteskapet fikk han datteren Cathrine Storm (1756–1802), gift med Frederik Anton Wedel Jarlsberg (1748–1811) og ble mor til Herman Wedel Jarlsberg (1779–1840).

Han ble gift andre gang i 1767 med Margrethe von Heinen (1730–1805), datter av major Ulrich Friderich von Heinen og Catharina von Brüggemann: se Hausmann (utdypende artikkel).

Virke

Etter utdanning ved Sorø akademi ble han i 1735 offiser, fra 1756 med premiermajors grad.

I 1753 ble den driftige Storm direktør for Det Norske Compagnie og ble gjennom denne funksjonen en sentral person i opprettelsen og utviklingen av glassverk i Norge til tross for stor motstand. Han satt i stillingen til utgangen av 1766, samtidig som han også ivaretok embetene som amtmann i Akershus fra 1757, og fra 1763 også som stiftamtmann samme sted.

Han fikk rang av kammerherre i 1757, og ble ridder av Dannebrogen 1768. Samme år mottok han L'Union parfaite.

I 1761 arvet han Kanslergården i Vaterstræde, idag Tollbugata 10, og lot i tiden rundt 1765 ombygge denne til dagens utseende, som senere blant annet har huset Krigsskolen.

Fra 1765 eide han blant annet gårdene Ulven, Teisen og Fjellhus.

I 1772 gikk han konkurs og måtte si fra seg alle embeter og flyttet til Danmark hvor han døde fem år senere.

I Oslo ble veien Caspar Storms veiAlnabru oppkalt etter ham i 1954.

Omtale

I Hjort:1912, 63 fra kapitlet «En Officersfamilie v. Storm» heter det, ikke helt presist med hensyn til biografiske opplysninger:

«Casper H. Storm var høi Frimurer og længe meget formuende, og levede da paa en kostbar Fod i Kristiania, hvor han bl. a. byggede de 2 store gaarde Oslo Ladegaard og Krigsskolen. I 1722 maatte han imidlertid gjøre Opbud, hvorfor han tog Afsked og flyttede til Fyen.»

Kilder