Didrik Lærum

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lærum-familiens bauta på Hunn gravlund.
Foto: Trond Nygård (2015).

Ole Didrik Zacharias Severin Ottesen Lærum (født 21. mars 1838 i Drammen, død 29. mai 1894 i Høland) var lege på Gjøvik. Han var første generasjon med medisinsk utdanning i den etter hvert så kjente legefamilien Lærum.

Til Gjøvik

I folketellinga for 1865 er Lærum registrert som «Dochtor», med bopæl på Grønland i Christiania. Året etter kom han til den ganske nyanlagte mjøsbyen Gjøvik, som doktor Sandborgs etterfølger. Som lege på Gjøvik var han blant annet opptatt av å forbedre byens ganske primitive sjukehus, og han arbeidde for å bedre de hygieniske forholda. Lærum var dessuten fattiglege for Gjøvik, Vardal og den Kauffeldtske arbeidsstiftelseØverby.

Familie

Han var gift med Aurora Mathilde Olava f. Hovind (1853-1927). De fikk flere barn, blant annet:

  • Birger (1872-1953), doktor på Voss. Han var far til Birger Lærum jr. (1906-91) og farfar til Ole Didrik Lærum (1940-), begge leger.
  • John (1875-1966), ingeniør og NS-ordfører i Gjøvik under andre verdenskrig.
  • Gudrun (1883-1954), gift med Hans Sverre Sommerfeldt Jacobsen.

Ifølge folketellinga for 1875 bodde Lærum-familien i «Chausseen», altså Storgata på Gjøvik. I likhet med flere andre fra borgerskapet hadde Lærum også et landsted litt utafor byen, nemlig Nedre Bondelia. Han eide dessuten Øvre Dalborgen i noen år.

Høyremannen

Didrik Lærum var høyremann, og i det bitre politiske klimaet midt på 1880-tallet førte partitilhørigheten hans til at han ble avskjediga som fattiglege. Dette førte til store protester, både blant en del av byens borgere og alle legene i Totens legedistrikt. Lærum vant to injuriesaker som kom opp i retten, og han fortsatte som lege på Gjøvik til 1893, da han ble distriktslege i Høland.

Han døde imidlertid alt året etter, og ble gravlagt på Hunn kirkegård på Gjøvik. Ifølge lokalhistorikeren Reidar Mollgard foregikk begravelsen «under store æresbevisninger».

Kilder og litteratur