Eyvind Moestue

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

{{thumb

Arkitekt Eyvind Moestue.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1911. Biografiske oplysninger samlet til 25-års jubileet 1936.

Eyvind Moestue (født 22. juni 1893 på Bestum i Aker, død 7. juli 1977 i Oslo) var arkitekt, gjerne regnet som en av pionerne i den modernistiske arkitekturretningen i Norge fra slutten av 1920-årene, særlig i samarbeid med arkitekt Ole Lind Schistad. De to sto bak blant annet Ingeniørenes Hus i Oslo (1928-1932) og Ingierstrand bad og restaurent (1933-1934). Etter krigen tegnet Moestue blant annet Sogn studentby i Oslo (1950-1964) og Vardø kirke (1958).

Familie

Eyvind Moestue var sønn av disponent, papirfabrikant Frithjof Christopher Moestue (1867-1897) og musikkpedagog Marie Louise Moestue (1969-1948), og ble gift i 1945 med Harriet Rachlew Horn (1912-2005).

Liv og virke

Motiv fra Ingierstrand bad og restaurant, tegnet av Moestue og Schistad.
Foto: Siri Iversen

Eyvind Moestue vokste opp i Aker og i Kristiania. Faren døde før han fylte fire, og moren satt igjen med to små barn. Han tok examen artium på Vestheim skole i 1911, og deretter studerte han til arkitekt i Tyskland, først i Darmstadt, deretter ved den tekniske høyskolen i München, med diplomeksamen i 1916.

Etter hjemkomsten fra Tyskland var Moestue en periode assistent hos arkitekt Ole Landmark i Bergen. I 1923 startet han sitt eget arkitektkontor i Kristiania. En rekke av oppdragene sine utførte han sammen med arkitekt Ole Lind Schistad. Det første store samarbeidsprosjektet var Ingeniørenes Hus i Oslo (1928-1932), et tidlig eksempel på konsekvent gjennomføring av den nye funksjonalistiske arkitekturens prinsipper. Ingierstrand bad og restaurant (1933-1934) var et annet samarbeidsprosjekt med Schistad. Dette anlegget vakte oppsikt, og ble tildelt Houens fonds premie for fremragende arkitektur.

Etter krigen tegnet Moestue hus som også trakk inn tradisjonelle elementer, for eksempel Norges Banks bygning i Kristiansund, med fasadene kledd i svart labradorstein med bånd i hvit Støren-granitt. Et annet eksempel er Sogn studentby og Bergkrystallen borettslag, begge i Oslo, med enkle, rektangulære bygningsformer med saltak.

Blant Eyvind Moestues arbeider kan nevnes:

Moestue hadde en rekke verv, blant annet var han formann i Oslo Arkitektforening 1938-1940, styremedlem ved Statens arkitektkurs 1947-1962, medlem av Den antikvariske bygningsnemnd fra 1951 og president i Norske Arkitekters Landsforbund 1951–1955.

Bosteder

Etter at foreldre giftet seg i 1892 bosatte de seg på Bestum i Aker, hvor Eyvind Moestue ble født. Etter at faren døde i 1897 flyttet moren og de to barna inn til Kristiania. Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er de oppført i Frognerveien 5. I folketellingen for 1910, fortsatt for Kristiania, er familien oppført i Oscars gate 60.

I adresseboka for Oslo for 1927 er Eyvind Moestue oppført som arkitekt på adressen Drammensveien 20 (dagens adresse er Henrik Ibsens gate 60. I adresseboka samme sted for 1939 er han oppført med Torget (Stortorget) 13 som kontoradresse og Briskebyveien 84a som bostedsadresse. I adresseboka for 1950 er han oppført med samme kontoradresse, men med Drammensveien 61d som bostedsadresse. Den samme bostedsadressen er han oppført med i adresseboka for 1975/76, men da med Nedre Slottsgate 11 som kontoradresse.

Ettermæle

Eyvind Moestue er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Eyvind Moestue i Aftenposten 11. juli 1977 av Harald Hille ble han beskrevet slik:

Det spenn av tid som ligger mellom arkitekt Eyvind Moestues tidligste arbeider og hans ennå ikke fullførte byggverk, omfatter så store svingninger både i arkitekturbegrepet og i arkitekturens rolle, at bare ganske få har klart å beholde en klar og konsekvent linje. Eyvind Moestue maktet dette fullt ut. Hans sikre arkitektoniske holdning bar gjennom alle moteretninger og svingende ideer. Kunnskapsrik og kunstnerisk høyt begavet på flere områder, kom han til å prege både sine fysiske og menneskelige omgivelser. ... Og han fikk gleden av å beholde vitaliteten og skapergleden helt frem til sin død.

Eyvind Moestue er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin kone og sin mor. Tittelen Arkitekt er benyttet på gravminnet.

Galleri

Kilder