Gustav Christiansen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Boktrykker, faktor, sanger, musiker og dirigent Gustav Christiansen. En vekstfaktor for Steinkjers sang og musikkliv fra 1912 til 1949.
Foto: Martin Knoph

Gustav Christiansen (født 26. oktober 1877 i Trondheim, død samme sted 13. desember 1949) hadde et stort musikalsk talent, som han øste av for flere kor og orkestre både i Trondheim og Steinkjer.

Han var sønn av Johan Kristiansen Jule og Grethe Røvik fra Inderøy. Christiansen vokste opp hos nære slektninger på Jule i Inderøy kommune fra 1885 til 1890. Han dro til sjøs (med jekt) allerede før han ble konfirmert. Det falt seg slik at han ble konfirmert i Trondenes kirke. I 20-årsalderen ble han utsatt for en ulykke som ledet til amputasjon av en fot, og han måtte da oppgi sjømannslivet. Christiansen utdannet seg til boktrykker med håndverksbrev fra 31. desember 1903 i Waldemar Janssens trykkeri i Trondheim. Der ble han til 1907. Fra 1907 til 1912 var han typograf i arbeideravisa Ny Tids trykkeri, Trondheim. I 1912 reiste han til Steinkjer hvor han var han faktor i A/S Indtrøndelagens trykkeri i Steinkjer til 1916. Han ble innvilget et stipendium til den grafiske verdensutstillingen i Leipzig i 1914. I 1916 reiste han tilbake til Trondheim og var faktor i Adresseavisens trykkeri til 1920. Fra 1920 var han tilbake i Steinkjer og var først trykker hos A/S Nord-Trøndelag fra 1920 til 1940 og bestyrer i Steinkjer trykkeri A/S 1940–1947.

Nidaros Avholdslags musikkforening ca 1898. Vi ser 2. fiolinist Gustav Christiansen i første rekke som nr. tre fra venstre.
Foto: Ukjent. Fra Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944.
Orkesterforeningen i Steinkjer 26/4 1931 i Kommunelokalet som var overtatt fra Stenkjær og omegns totalavholdsforening.Dirigent er Gustav Christiansen
Foto: Ukjent - Fra I dur og i moll
Stenkjær Arbeiderpartis Sangkor 10 år - 10/12 1923 med sin dirigent Gustav Christiansen
Christiansen hadde tydeligvis også en mannskvartett i sving på 1930-tallet. (Annonse 18/12 1934)
Steinkjer Ungdomskorps ca 1938 med Gustav Christiansen som dirigent
Foto: Ukjent
Trøndelag Arbeiderkorforbunds distriktsstevne på Støren i 1937 med Gustav Christiansen i fremste rekke.
Foto: Ukjent

Sang og musikk

Vi vet ikke eksakt når Christiansen begynte å ta undervisning på fiolin og sang, men det må ha vært før århundreskiftet, for på slutten av 1890-åra var han annenfiolinist i Nidaros Avholdslags musikkforening, som ble oppløst i 1902, og allerede i 1903 ble han dirigent for Trondhjems Arbeiderpartis sangkor. Denne stillinga hadde han til 1910 med et avbrekk i 1906/07. Det gikk ikke lang tid etter at Christiansen overtok før Trondheimskoret fikk gjentatte henvendelser om å assistere ved møter og fester i den gryende arbeiderbevegelsens organisasjoner. Koret ble snart et viktig ledd innen partiet. Gustav Christiansen la særlig an på å gjøre koret til et arbeiderkor. Der partiet skulle ha en skikkelig fest ble det sangkoret som laget feststemningen, først og fremst gjennom å synge arbeidersanger som «Den var vor denne jord», «Snart dages det brødre» og «Internasjonalen» eller da Christiansen som solist sang valgsangen «Du må ikke svigte din pligt, kamerat». Han dannet også sitt eget kapell og dirigerte også et leilighetsorkester i Trondheim i mange år. Mens han var ansatt i Ny Tid samarbeidet han også med journalist Alv Schiefloe fra Steinkjer, og han medvirket i flere av revyene i Hjorten med melodier og arrangementer til visene som revyforfatter Schiefloe innledet Hjortens glansperiode med. I den første Steinkjerperioden; fra 1912 – til 1916 holdt han i gang et lite ensemble; Christiansens kapell som spilte ved festlige og høytidelige anledninger.

I 1913 var han en av initiativtakerne da Stenkjær Arbeiderpartis Sangkor ble stiftet. I 1919 ble Grand Kinematograf solgt til Steinkjer kommune. Kinoen fikk navnet Stenkjær kommunale Kinematograf, og hadde forestillinger på onsdager, lørdager og søndager. Steinkjer Arbeidersamfunns festlokale ble tatt i bruk som kinosal og det ble engasjert et firemanns ensemble under ledelse av Gustav Christiansen. Den 27. august 1932 var det lydfilmpremiere i Steinkjer, med filmen «Den store barnedaapen». Dermed var det også slutt på ”levende musikk” i kinosalen. Da Orkesterforeningen i Steinkjer ble startet i 1925 var det med Christiansen som instruktør og dirigent og drivende kraft for orkesteret som etter et par år fikk et 30-talls musikere. Han ble på denne posten til 1936. Nå var han altså engasjert i (minst) fire instruktørstillinger, men han fikk tid til mer: Under Orkesterforeningens konsert i Steinkjer kirke 20. juni 1926 var han først og fremst dirigent, men så dirigerte han også det assisterende Steinkjer Arbeiderkor der han dessuten var solist. Det fins også kilder som mer enn antyder at han ledet en mannskvartett ved inngangen til 1930-åra, men det er ikke lykkes å finne ut hvem de tre øvrige var.

Da Steinkjer Damekor ble stiftet i 1934, hadde Christiansen også en finger med i sjølve stiftelsesprosessen. Selvsagt ble han Damekorets første dirigent; en posisjon han hadde til sommeren 1938. I perioden 1936 til 1940 dirigerte han også Steinkjer ungdomskorps.

Komponist

Av Christiansens komposisjoner kjenner man et par valser han laget til Steinkjer Orkesterforening, hvorav «Kveldro» skal ha gjort bra lykke. Men mest kjent er marsjen «Fridtjof den frøkne» som han ofte lot sitt kapell avslutte med når de spilte ved festligfe anledninger. Imidlertid skrev han også korverk. Ett vet vi ble tilegnet Steinkjer Arbeiderkor. «Avskjed» ble siste gang framført i Egge kirke søndag 11. januar 1964 under Arbeiderkorets 50-årsjubileumsfest med Kåre Gording som solist.


Anekdote

Steinkjer Orkesterforening var i gang med prøve i Folkets hus på Sneppen. En av bratsjistene var litt forsinket, og i det han pakket ut instrumentet ble Christiansen oppmerksom på ham og utbrøt: «Huff! Kjæm du, no når det b`yjnnt å gå så bra».

Kilder