Helge Hønsesen Flesvik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Utsnitt fra Titus Bülches manntall (sogneprestens manntall 1664), med Hønse Hansen og Helge Hønsesen på Flesvik. Ifølge manntallet var Helge da 30 år gammal.

Helge Hønsesen Flesvik (født ca. 1632, død 1701) var bonde i Feiring i Eidsvoll prestegjeld. Han eide på slutten av 1600-tallet garden Flesvik.

Bakgrunn

Han var sønn av Hønse Hansen Flesvik. Helge hadde ei søster, Jøran. Hun ble gift med Ole Arnesen Svendby.

Helge vokste sannsynligvis opp på Flesvik, som lå sentralt i Feiring, ca. to kilometer nord for Feiring kirke. Sammen med faren var Helge lagrettemann ved synfaringa av kirka 17. juni 1664. Dette var ei ganske forfallen stavkirke, som i 1693 ble erstatta av ei tømmerkirke.

Sjøleier

Brukerne på Flesvik hadde stort sett vært leilendinger, men det var noen som hadde eid deler av garden sjøl. Manntallet for 1664 viser at Helge og faren Hønse hadde hver sin andel i garden.

I 1689 var Helge Hønsesen sannsynligvis den første Flesvik-bonden i nyere tid som ble eier av hele garden. Han kjøpte den av kongen for 113 riksdaler.

Barn og garddeling

Helge var gift med Maren Larsdatter, som vi foreløpig ikke veit kjenner bakgrunnen til. De fikk i hvert fall disse barna:

  • Jon (død før 1701)
  • Jørgen (død 1717)
  • Mari (ca. 1672-1717)

Like etter at han kjøpte Flesvik, delte Helge eiendommen i to parter. Sønnene Jørgen og Jon kjøpte hver sin del. Dattera Mari ble gift til Sulustad i Totenvika.

Helge Flesvik døde sannsynligvis i 1701, det var skifte etter han 8. juli 1701. I Feirings historie (s. 29) skriver Maja Tosterud at boet besto av «redskap av alle slag, ridesal, jern bryggepanne, kopperkjeler, sølvstaup, kakkelovn og mye meir». Helge hadde også en ganske stor buskap til føderådsmann å være, nemlig åtte kuer, fem ungdyr, seks sauer, seks griser, to hester og tre hester. Sønnen Jon døde før Helge, og det kan tenkes at dette førte til at Jons part i Flesvik ble solgt tilbake til faren.

Kilder og litteratur