Henry Thomas Ingvald Johansen (1883–1946)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Henry Johansen sammen med sin andre ektefelle Kirsten Flagstad da de giftet seg i Antwerpen 31. mai 1930. Ektemannens disposisjoner under krigen skulle gi Flagstad en del problemer i årene etter krigen og hefte ved hennes rykte.
Egeberg Brug noen år før Johansen kjøpte det.
Foto: Thormod Sund/Akershusmuseet (1923).

Henry Thomas Ingvald Johansen (født (10. januar 1883 i Kristiania, død 23. juni 1946 i Oslo) var trelasthandler og industrieier.

Han var sønn av vognmann Johan Martin Johansen (1860–1917) og Ida Louise Nilsen (1861–1934). I folketellingen i 1885 og folketellingen i 1891 er han bosatt med familien bestående av mor, far, mormor og fire søsken i Schweigaards gate 63. Faren er her registert som «Handelsfuldm».

I folketellingen i 1900 er han bosatt sammen med familien i Oslo gate 12 og arbeider som kontorist ved Snarøyen Høvleri, faren er på dette tidspunktet «Kontorchef» i Durban-Hansen Trælastforretning.

Ved folketellingen i 1910 er han registert som gift og som trelastagent, og er registert to steder, på Holmenkollen turisthotell, men har sitt faste bosted i Huitfeldts gate 27 hvor hans ektefelle Ingrid Johansen, født 1882, bor med deres to tvillinger Henry og Fredrik, født 1906, og med både kokkepiken Ebba Iversen (f. 1889) fra Kristiania og barnepiken Olga Tollefsen (født 1892) fra Tønsberg. Både adressen og husstanden tyder på at han på dette tidspunktet, 27 år gammel, har opparbeidet seg en viss formue. De fikk senere også døtrene Annie og Kate. Kate ble senere gift Gjerdrum, mens Annie ble gift med skipshandler Sven Haug og senere bodde på blant annet Trinidad.

Johansen eide blant annet Skedsmo Dampsag og Høvleri og Egeberg BrugLillestrøm som han kjøpte i 1929, sistnevnte av Westye Egeberg & Co.

Johansen hadde blitt enkemann, men giftet seg 31. april 1930 med den verdensberømte operasangeren Kirsten Flagstad i Antwerpen. Hun befant seg mye i utlandet, særlig i New York fram til hun kom hjem i 1941 på grunn av Johansen hadde blitt syk.

Allerede i 1933 meldte han seg inn i Nasjonal Samling og under krigen etablerte han Skedsmo og Egeberg Bruk og Henry Johansen Ltd. A/S Impregneringsverk også på Lillestrøm.

Han meldte seg ut av Nasjonal Samling under krigen, etter påtrykk fra sin ektefelle Kirsten Flagstad etter at hun vendte tilbake til Norge i 1941.

Det ble reist under rettsoppgjøret etter krigen sak mot ham som krigsprofittør. Han døde imidlertid før saken kom opp til behandling. Saken ble imidlertid en stor belastning for Kirsten Flagstad som til tross for hun selv ble fullstendig renvasket ble motarbeidet resten av sin levetid.

Kilder