Hjortnes (løkke)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Øvre Hjortnes, Drammensveien 50
Lille Hjortnes, også kalt Hansteenløkken Munkedamsveien 77.
Foto: Ole Tobias Olsen/Oslo Museum (1863-1883).

Hjortnes var opprinnelig en løkkeeiendom, men ble senere dekt inn i flere.

Historie

Løkka fikk navn etter senere sorenskriverNedre Romerike og assessor i Overhoffretten, Johan Hjorth som i 1738 fikk bevillig på området mellom Drammensveien og løkkeeiendommen Filipstad og sjøen, dette var på dette tidspunktet hovedsakelig en steinete skrent.

Løkkeeiendommer var så stor at den fikk to løkkenummer:

Rundt 1775 ble eiendommen slått sammen med Petersborg, men skilt ut igjen i 1825 da den ble kjøpt av kjøpmann Hans Eriksen.

Eiendommen ble etter hvert delt i Nedre, Øvre og Lille Hjortnes.

Øvre Hjortnes

Eriksen bebygde løkkens høyeste punkt, Øvre Hjortnes. Dette våningshuset ble revet og eiendommen bebygd med leiegårder i 1930-årene, etter å blant annet ha huset Heltbergs Studentfabrik noen år på midten og siste halvdel av 1800-tallet.

Nedre Hjortnes

Nedre Hjortnes, som i dag begrenses av Observatorie terrasse, ble i 1850-årene føyd sammen med Framnes. En del av bebyggelsen finnes fortsatt, en bevart portner-/gartnerbolig, portstolper mot gata, trær, lindelysthus, og hageanlegg. I tillegg også trapper, fundamenter for jernstakitt, rester av søyle etc. i hagen.

Lille Hjortnes

Lille Hjortnes, Munkedamsveien 77, kalles også Hansteenløkken etter eieren, høyesterettsassessor Christopher Hansteen fra 1850 og var i familiens eie fram til 2000. Her er mye av bebyggelsen intakt, i form av tre bygninger, hovedhus med stallbygning/uthus og anneks, samt hage. Hovedbygningen er oppfført i senempire og mest sannsynlig oppført rundt 1838/39, med tilbygget noe senere, rundt 1853. Annekset kom til på 1860-tallet. Det har aldri vært drevet jordbruk på Lille Hjortnes, og anlegget betegnes derfor som en villaløkke.

Kilder


Koordinater: 59.91334° N 10.71452° Ø