Ila (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Vårstemning på Alexander Kiellands plass.
Foto: Leif-Harald Ruud (2017).

Ila er et strøk i Oslo, fordelt på bydelene St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka. Yttergrensene regnes som Akersbakken (sør), Bergstien (vest), aksen Geitmyrsveien-Colletts gate-Griffenfeldts gate (nordvest/nord) og Maridalsveien (øst). Etter at kvartalene mellom Maridalsveien og Akerselva på sørsiden av Waldemar Thranes gate ble utbygd med boligene vi i dag kjenner som Waldemars hage, blir imidlertid navnet Schultzehaugen hyppigere brukt om dette området.

Strøkets sentrale plassering nord i indre by har gjort det til et populært bosted, og befolkningstallet var 6335 i 2022. En sentral plassering i strøket har Alexander Kiellands plass, hvor butikker og spisesteder er konsentrert. Grensen mellom østkanten og vestkanten følger Uelands gate, og deler dermed Ila i to. Området øst for Uelands gate og nord for Waldemar Thranes gate, Iladalen, regnes iblant som et selvstendig strøk.

Strøkets utbygging gjennom forskjellige perioder gjør at Ila viser et interessant tversnitt av arkitekturhistorien:

  • Murbyen (1870–1900) med enkeltstående leiegårder i rette kvartaler: slike finnes i klynger flere steder i strøket
  • Jugendstilen i årene etter 1900: tre bygårder i Fougstads gate, og store offentlige bygg rundt første verdenskrig: Ila pensjonat og Ila skole
  • Byplanlegging og kommunale boligprosjekter i mellomkrigstiden: Ilakomplekset med Ilatrappen i nyklassisistisk stil (1924–30), og Colletts gate og Uelands gate som brede, grønne hovedgater bygget for biltrafikk
  • Funksjonalismen på 1930- og 40-tallet: Iladalen med Iladalen park (1930–1948) og enkeltstående gårder
  • Fortettingen i indre by på 1990- og 2000-tallet: flere boliganlegg, bl.a. Kiellandshus

Ila har sju barnehager dersom vi regner med to som ligger like på utsiden av strøket; i henholdsvis Bergstien og Sagveien. Ila skole var ved åpningen i 1916 byens største, og dekker foruten Ila vest for Uelands gate også strøkene Lovisenberg og Lindern. Barna som bor øst for Uelands gate har derimot tilhørighet til Sagene skole, utvilsomt på grunn av at de skal slippe å krysse en trafikkfarlig ferdselsåre. Kollektivtilbudet dekkes av fire busslinjer, hvorav to med direkte forbindelse til Oslo sentrum.

I Iladalen lå en ile (et oppkomme, vannkilde) som har gitt navn til strøket. Ihla, senere kalt Ilaløkken var en løkke i bymarka, med løkkebygning der Colletts gate ligger i dag, omtrent ved krysset med Diriks gate. Løkken hadde utstrekning på begge sider av dagens Colletts gate og hele Iladalen fra Klokkergata og ned til omtrent midt i Alexander Kiellands plass. Kommunen kjøpte Ilaløkken sent på 1890-tallet.

Galleri


Kilder