Schøyens Bilcentraler

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En av Schøyen Bilcentralers busser, nr. 132 på linje 31 til Snarøya på holdeplassen ved Nationaltheatret.
Foto: Åke Nergall (1978)
Selskapets grunnlegger, Martin Olsen Schøyen (1896-1962), er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Schøyens Bilcentraler (SBC, oppr. Ing. M.O. Schøyens Bilcentraler A/S) er et rutebilselskap som ble grunnlagt i Oslo i 1921. To år tidligere hadde Martin Olsen Schøyen (1896-1962) starta Schøyens lægebilcentral etter oppfordring fra Kristiania Lægeforening, og det var dette foretaket som var grunnlaget for Schøyens Bilcentraler. Firmaet ble videreført, en periode som et datterselskap, av Nobina (fra 1997 til 2009 Concordia), som driver i Norge, Sverige, Danmark og Finland og i 2010 hadde en markedsandel på 15  av det nordiske markedet.

Allerede i grunnleggelsesåret 1921 ble det etablert ruter fra Oslo til Drøbak, Hønefoss, Lommedalen, Snarøya og Stabekk. I 1923 kom det ruter til Sørkedalen og Bygdøy, i 1924 til Maridalen, i 1925 tok selskapet over ei rute til Nittedal og i 1926 åpna ruta til Slemmestad. Hver av disse rutene var organisert som et eget aksjeselskap, der SBC hadde en betydelig eierandel, og sjåfører, velforeninger og privatpersoner var medeiere. Rutebilene som ble brukt på de enkelte rutene var eid av underselskapene, mens SBC hadde utleiebusser som kunne brukes ved behov. Slik brukte SBC lokal kapital for å få oppretta et stort rutenett i Osloområdet, og selskapet ble raskt et av de største i rutebilbransjen.

I 1936 var SBC en av initiativtakerne bak etableringen av A/S Larvik-Fredrikshavnferjen, etter femti år solgte de seg ut i 1986.

I 1960-åra falt deler av strukturen fra hverandre da Bærums Forenede Bilruter, Bærums Rutebiler, Ringeriksruten og Engeseth Busslinjer brøt samarbeidet med SBC. De gjenværende underselskapene ble etter dette gradvis fusjonert inn i SBC. Da T-banen åpnet i 1966 gikk antallet passasjerer sterkt tilbake [1]. I løpet av samme tiår ble kollektivnettet i Osloområdet lagt om, slik at Oslo og Follo Busstrafikk tok over rutene til Sjursøya, Malmøya, Ulvøya og Svartskog. Slike omlegginger ble det flere av, og i 1973 tok Oslo Sporveier over alle SBCs ruter i Oslo. SBC fortsatte å kjøre rutene, men nå på kontrakt med Sporveien. Fordelen for SBC var at Oslo Sporveiers billetter ble gyldige på bussene, og dermed økte trafikkvolumet betydelig. I 1975 overtok Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL) administrasjonen av rutene i Akershus, slik at det ble en tilsvarende ordning der.

SBC hadde lenge hovedkontor på Filipstad. I 1970-åra flytta det til nytt anlegg på Skøyen. Som det går fram av første avsnitt kommer selskapets navn fra grunnleggeren, og ikke som mange har trodd fra stedet; forbindelsen til Skøyen er av langt nyere dato enn selskapsnavnet. SBC hadde også garasjer på Nesbru, Kjuul og i Drøbak, og senere har det også vært garasjeanlegg andre steder.

I 1989 kjøpte SBC Treiders BilcentralNesodden, og i 1992 kjøpte selskapet opp Romeriksbussene. SBC hadde fra da over omkring halvparten av kontraktkjøringa i SL. Dette holdt seg ikke så lenge, for i 1990-åra begynte man med anbudsutsetting. I 2006 gikk SBCs siste kontrakt i Oslotrafikken ut, og selskapet har siden vært helt ute av lokaltrafikk i hovedstadsområdet.

Datterselskapet Concordia ble etablert i 1997, og i 2000 ekspanderte det gjennom oppkjøp av svenske Swebus. Det viste seg at man hadde gapt over for mye, og SBC måtte gi fra seg kontrollen over Concordia. Schøyen-familien, som da fortsatt eide majoriteten av aksjene, solgte seg ut, og det endte med at Concordia tok over SBC. Moderselskapet SBC hadde dermed blitt et datterselskap av Concordia. Administrasjonen, som da lå på Lysaker, flytta til Solna i Sverige. I 2009 skifta Concordia navn til Nobina.

Nobina Norge, som kontrollerer SBC, har hovedkontor i Oslo og disponerer omkring 500 busser. Selskapet kjørte ikke lenger busser under navnet Schøyens Bilcentraler fra 2007, og i 2009 opphørte SBC.

SBC i Asker og Bærum

En av de karakteristiske gule og grønne bussene som trafikkerte veiene i Asker og Bærum i mange år.
Foto: Ukjent / Budstikka

Blant de første seks rutene som ble oppretta i 1921 var ei som gikk fra Kristiania over Røa og Steinskogen til Guriby i Lommedalen, og ei som gikk fra Kristiania til Snarøya. Samme år åpna de også ei nattrute fra Kristiania til Stabekk, og året etter ei rute fra Oslo til Sandvika. Lommedalsruta ble lagt om i 1923, slik at den gikk innom Sandvika. Men SBC fikk her konkurranse fra Lommedalens Vels rute, en forløper til Lommedalsbussen, og i 1924 la SBC ned sin Lommedalsrute. Året etter ble den starta opp igjen, nå med trasé over Stabekk og Steinskogen. Den ble skilt ut som eget selskap, AS Oslo-Lommedalen, i 1927. En slik utskilling skjedde også med de andre rutene.

Ei ny rute fra Oslo til Slemmestad åpna i 1926, og i 1928 ble den forlenga til Nærsnes. Ruta Oslo til Landøya ble også starta opp i 1926. I 1929 bekosta SBC utvidelse av veien til Snarøya, der en av de eldste rutene gikk. I 1933 tok selskapet over ruta Oslo–VardåsenDikemark.

En litt spesiell faktor som er trukket fra for å forklare SBCs suksess i 1920-åra er forbudstida. Spritsmugling var utbredt langs Oslofjorden, og mange av smuglerne skal rett og slett ha tatt bussen til slippsteder som Snarøya, Landøya og Slemmestad. Hvor reelt det er at SBC tjente godt på dette er usikkert.

I 1936 etablerte SBC et eget garasje- og verkstedanlegg på FekjanNesbru, Asker Bilcentral. Bussene som ble brukt på Slemmestad- og Asker-rutene ble plassert der. Anlegget ble i 1985 flytta til Slemmestad.

I 1955 ble Bærums Forenede Bilruter AS (BFB) oppretta. AS Snarøruten og AS Oslo-Lommedalen, som begge var eid av SBC, var hovedaksjonærer i BFB. I 1972 ble AS Oslo-Lommedalen fusjonert inn i BFB. Selskapet eksisterer ikke lenger, men Norgesbuss Bærum Romerike AS er en av arvtakerne.

I 1975 ble konsesjonene for kjøring i Askershus overført til Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL). SBC fortsatte å kjøre disse rutene for SL. I 2003 tapte så SBC en anbudskonkurranse om rutene til Asker, Røyken og Hurum, og etter dette ble det bare nattbusser til Asker, Slemmestad og Sætre i helgene.

I 2005 flytta SBC sitt hovedkontor til Lysaker Torg 12. De hadde da bare en rute igjen i Bærum, rute 31 Grorud–Snarøya. Den ble i 2005 overtatt av Nexus etter en anbudskonkurranse, og etter 84 år var SBC ute av busstrafikken til Snarøya. Etter at Concordia hadde tatt over og selskapet enda navn til Nobina Norge, ble hovedkontoret i 2009 flytta tilbake til Oslo.

Referanser

  1. Birkeland, Magnus. 2004. Side 23.

Kilder

Eksterne lenker