Krabbe (slekter)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Krabbe er navnet på flere danske og svenske slekter, noen av dem adelige. I oversikten nedafor er det ført opp elleve Krabbe-slekter, hvorav de fleste har tilknytning til Norge. De som ikke har tilknytning hit, er allikevel tatt med, ettersom de kan opptre i relevante kilder og dermed kan skape forvirring om de utelates.

Under de enkelte slektene er kjente personer med tilknytning til Norge ført opp. For å få noe oversikt over slektas gang er også personer uten tilknytning til Norge i noen tilfeller tatt med, men da uten å være lenka.

Krabbe af Østergård

Den første vi kjenner i denne danske adelsslekta, er Niels Mikkelsen, som ble nevnt i 1336. Hans sønnesønns sønn var riksråd Morten Krabbe til Bustrup (d. 1438). De førte våpenet i rødt felt en sølv bjelke. Fra denne Krabbe-slekta kom det to stattholdere i Norge.

 • Niels Mikkelsen (n. 1336).
    • Morten Krabbe til Bustrup (d. 1483), riksråd.
     • Mogens Krabbe til Bustrup (d. 1505), ridder. Gift med Elsebe Tygesdatter Lunge (+ tidligst 1510).
      • Tyge Krabbe til Bustrup (1474–1541), riksmarsk. Gift med Anne Nielsdatter Rosenkrantz (etter 1485-1550): se Rosenkrantz (utdypende artikkel).
       • Erik Krabbe til Bustrup (1510–1564), riksråd. Gift med Maren Mogensdatter Kruse (1606-40).
        • Otto Krabbe (1641-1719) (~ 1681 Catharina Susanna v. Hahn; ~ 1676 Birgitte Ottesdatter Skeel) gift 1671 med Dorthea v. Gersdorff (1645-80).
        • Mogens Eriksen Krabbe til Vejbygaard (falt 1676 ved Halmstad, Sverige), rittmester. Gift med Sophie Jørgensdatter Orning til Skaarupgaard.
       • Mogens Krabbe til Veg(e)holm (1513–1564).
        • Tage Krabbe g. Sophie Friis.
         • Iver Krabbe til Jordberga (1602–1666), stattholder. Gift 1628 med Karen Ottesdatter Marsvin.
          • Jørgen Krabbe til Krageholm (1633–1678). Gift med Jytte Thott.
         • Niels Krabbe til Skällinge i Skåne (1603–1663), landkommissær i Skåne. Gift 1635 med Lisbet Rud (d. 1649), gift 2. gang med Mette Bille (d. 1657).
          • Mette Sophie Krabbe til Häckeberg og Nakkebølle (1638-1708). Gift 1682 med Johan Monrad, etatsråd og adlet i 1682 (ca. 1638-1709)
       • Elsebe Tygesdatter Krabbe (1541–1578), dikter. Gift med admiral og riksråd Peder Skram til Urup.
        • Karen Skram (1544-1625) gift i 1571 med Laurids Brockenhuus (1552-1604).
      • Helvig Mogensdatter Krabbe (1484-1543) gift med Palle Jørgensen Splid Fasti (1465-ca. 1535).
       • Jens Pallesen Splid Fasti (1500-1565) gift med Marg. Nielsdatter (Gyldenløve av Norge) (ca. 1495-ca. 1550) (mor: Ingerd Ottesdatter Rømer til Austrått), enke etter Vincens Lunge, rikskansler i Norge.
     • Glob Krabbe til Østergård (d. 1535). Gift med Inger Fasti.
      • Iver Krabbe til Ø. (ca. 1510-1561), lensmann på Koldinghus, riksråd. Gift med Magdalene Banner (ca. 1520-97).
     • Mikkel Krabbe til Vesløsgård (d. 1523).
      • Kjeld Krabbe til Nebel (+ 1550) gift med Susanne Lykke av Skovsbo.
       • Niels Krabbe til Vesløsgård og Torstedlund gift 1. gang 1579 med Ingeborg Juel (d. 1587); gift 2. gang 1590 med Vibeke Ulfstand (1559-1611).
        • Av I: Iver Krabbe (ca. 1585-1641) gift 1631 med Dorte Iversdatter Juul.
         • Ingeborg Krabbe (etter 1631-92 Kvelstrup) gift 1654 (uten barn) med Anders Sandberg (1620-1677) til Kvelstrup og Bøgested.
         • Helvig Krabbe (etter 1631-1714) gift før 1664 med Mogens Kruse til Spøttrup.
        • Av II: Ingeborg Krabbe (1602-51) til Vesløsgård. Gift med Palle Rosenkrantz til Ørup og Vesløsgård (1588-1651).
        • Gregers Krabbe til Torstedlund (1594–1655).
     • Niels Krabbe til Tandrup og Torp. Gift med Kirsten Bosdatter Høg.

Krabbe av Damsgård

Dette var også en dansk adelsslekt. Mens Krabbe af Østergård førte én sølv bjelke i rødt i sitt våpen, hadde denne slekta to sølvbjelker i rødt. Den første vi kjenner til er Christen Krabbe til Damsgård, som ble født omkring 1480 og døde etter 1552.

Krabbe af Svaneby

Dette var en svensk adelsslekt som oppsto da Torbjørn Arvidssøn (d. før 1525) gifa seg med Gunhild Bengtsdatter Krabbe fra slekta Krabbe fra Halland (se neste slekt). De fikk sønnene Anders Krabbe til Ek (d. omkr. 1568) og Bengt Krabbe (d. omkr. 1543). Anders Krabbes etterslekt ble introdusert på det svenske Riddarhuset i 1625.

Krabbe fra Halland

Det første kjente medlemmet av denne danske adelsslekta er Bent Krabbe, som er nevnt i 1473 som landsdommer i Nørrehalland. I 1496 ble ha riksråd. Hans datter Magdalena ble gift med Bo Olsson Oxehuvud, mens søsterdatteren Gunhild Bengtsdatter Krabbe ble gift med Torbjørn Arvidssøn og dermed ble stammor til Krabbe af Svaneby (se forrige slekt).

Krabbe fra Halland og Båhuslen

Trolig er dette en avlegger fra Krabbe fra Halland (se forrige slekt). Det første medlemmet vi kjenner er Oluf Lauritssøn til Råø, som var landsdommer i Halland og er nevnt 1537–1554.

 • Oluf Lautrissøn til Råø (n. 1537–1554), landsdommer.

Krabbe fra Oslo

Dette var en norsk adelsslekt. Det første medlemmet vi kjenner er Jesse Krabbe, som er nevnt i 1408 som fogd hos biskop Jakob Knutson av Oslo.

Jens Jeppsson (n. 1444–1482), som var kjøgemester hos drottseten Sigurd Jonsson og senere rådmann i Oslo, kan ha vært Jesse Krabbes sønnesønn.

Krabbe fra Ribe

Krabbe fra Ribe var en dansk-norsk adelsslekt. Stamfaren var Niels Krabbe (d. 1554), som var borgermester i Ribe.

Krabbe fra Trøndelag

Det første kjente medlemmet av denne norske adelsslekta er Jon Staffanson Krabbe (d. 1465). Han var korsbror/kannik ved Nidarosdomen, og senere biskop av Skaalholt på Island. Staffan Mogensson Krabbe (d. omkr. 1522) var trolig Jon Krabbes brorsønn.

Krabbe (Finland)

Denne finsk-svenske adelsslekta hevda at den stamma fra Krabbe av Svaneby (se ovafor). Selv om det ikke ble lagt fram bevis for dette ble slekta allikevel adla i 1779. Da Finland ble løsrevet fra Sverige i 1809 bodde den i Finland, og den ble dermed introdusert på det finske ridderhus i 1818. Slektas siste medlemmer befant seg i Russland, der den døde ut etter revolusjonen i 1917.

Krabbe (Norge)

Denne norske, borgerlige slekta kan være en avlegger av Krabbe fra Trøndelag (se ovafor). Første kjente medlem er Lauritz Nilssøn Krabbe (d. 1619), sokneprest til Stangvik.

En antar at flere personer med navnet Krabbe stammer fra Lauritz Nilssøn, blant annet kaptein Ole Krabbe (d. 1682). Dersom dette stemmer vil nødvendigvis også hans etterkommere, som distriktslege Hans Angell Krabbe og fotograf Jonas Krabbe, tilhøre denne slekta.

Krabbe (Danmark)

Denne danske, borgerlige slekta stammer fra prost Jens Peder Krabbe (omkr. 1650–1698). Hans sønnesønns sønn var Hans Krabbe-Carisius (1771–1845), som var forhandler under oppgjøret om den norske statsgjelda i 1814.

Kilder og litteratur

 • Krabbe i Store norske leksikon.
 • Krabbe (af Østergaard), i: Danmarks Adels Aarbog 1928, s. 7-.
 • Krabbe (af Damsgaard), i: Danmarks Adels Aarbog 1928, s. 39-.
 • Aarsille Krabbe (og hennes slekt, Hemneslekt.