Sebine Persdatter (1817–1901)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sebine Persdatter (født 1817, død 5. mars 1901) var datter av leilendingsbonde Per Kristian Olsen og Karen Maria Benonisdatter i Meisfjord i Stamnes kommune, Nordlands amt. Hun hadde tvillingsøsteren Karen Maria og de eldre søstrene Kristianna, Karen Tanche og Oline. Noen år senere kom også brødrene Per og Anders til. Sebine vokste opp i Leirfjord, hvor hun hørte til et miljø av ansette bondeslekter som dessuten var lagrettemenn. Oldemoren var Anne Tanche fra Sund, og Sebine var også niese av styrmann Tor Kristian Olsen og Berethe DassValla.

Sebine Persdatter giftet seg den 15. november 1846 med Hans Kristian Johanssen. De fikk i 1849 tvillingdøtrene Johanne og Marie. Av disse var det bare Johanna som klarte seg. I 1853 fødte Sebine enda en datter, som ble døpt Marie. Deretter fulgte Kristian i 1856, Barbro i 1858 og Jakob i 1861.

Sebine Persdatter og mannen ble husmannsfolk på Neset og deretter på Lavollen under Sandnes. I tillegg til fiske drev Hans Johanssen litt jordbruk, som i 1865 omfattet tre kyr, to sauer og nok land til å høste en firedels tønne blandkorn og en tønne potet. Motsetningen var stor til Sebines oppvekst i Leirfjord. Det var trange kår på Sandnessjøen, men ikke verre enn at de maktet å oppdra en barneflokk på fem. Som mange andre måtte de ofte nøye seg med saltet potet til middag.

De var på mange måter nybyggere på Sandnessjøen, som da var i vekst som følge av økt flytting fra bygdene. På denne tiden var Sandnessjøens bebyggelse preget av små og enkle hus, og det var i hovedsak fiskere, skomakere, smeder, snekkere, tømmermenn og andre håndverkere som bodde der. Man må anta at Sebine selv drev med husflid av noe slag, men dette går ikke frem av noen kilder. Men stedet hadde også fogd, handelsmann og andre offentlige funksjoner: en sosioøkonomisk blandet befolkning som viste at Sandnessjøen var i ferd med å bli noe mer enn et handelssted.

Som enke etter 1875 forble Sebine Persdatter sittende med Lavollen. Deretter gikk plassen over til datteren Johanna Hansdatter og dennes mann, som til gjengjeld forsørget Sebine. Hun døde den 5. mars 1901, og ble begravet påfølgende dag. Jordpåkastelsen fant sted den 2. juni.

Databaser