Skedsmo bibliotek

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne artikkelen bør oppdateres. Se evt. diskusjonssiden for merknader.

Skedsmo bibliotek er folkebiblioteket i Skedsmo kommuneRomerike. Hovedbiblioteket ligger i Støperiveien 28 på Strømmen, og det er en filial i FuruveienSkedsmokorset.

Bibliotekets historie

Skedsmo biblioteks historie går tilbake til 1838. Da opprettet Skedsmo sogneselskap et soknebibliotek i kommunen. Med bokgaver fra private og midler fra det offentlige ble boksamlingen bygd opp.

Etter forslag fra sogneprest Otto Ottesen opprettet herredsstyret i 1883 et allmuebibliotek. Det ble vedtatt en årlig bevilgning på kr. 20 fra herredsstyret, og det ble valgt et styre. Skedsmo folkeboksamling hadde i starten ikke noe lokale, bare et skap på Sten gamle skole. I 1887 hadde biblioteket en samling på 300 bøker som ble lånt fra Tærud og Asak skoler. I 1916 hadde boksamlingen vokst til 900 bind. Kommunen bevilget dette året kr. 250 og Skedsmo Sparebank kr 525 til drift og bokinnkjøp. Årlige bidrag fra kommunen, staten og Skedsmo Sparebank førte til økning av boksamlingen, og det ble utlånssteder på Tærud og Asak skoler. I 1916 ble biblioteket fordelt på fire utlånssteder.

Boksamlingen delt

Etter vedtak i bibliotekstyret ble boksamlingen delt i 1929, en i Strømmen og en i Skedsmobygda. Den ene boksamlingen holdt til på Sagdalen skole, den andre i Skedsmo kommunelokale på Skedsmokorset. I 1930 ble lærer Randi Marie Scheie bibliotekar i Skedsmobygda og lærer Gothard Fjeldvang i Strømmen.

Virkning av bibliotekloven 1961

Nytt bibliotek ble åpnet på Strømmen i 1961. Dette var Sentralbibliotek for Akershus, senere Fylkesbiblioteket i Akershus. Biblioteket var da en moderne, særpreget bygning tegnet av arkitekt Paul Cappelen. Mange fagfolk kom reisende for å se det nye biblioteket. Sjefsbibliotekar de første årene var Magne Hauge, senere Asbjørn Langeland. Den nye bibliotekloven i 1974 medførte at sentralbiblioteket ble skilt ut og videreført som Fylkesbiblioteket i Akershus. Skedsmo bibliotek og fylkesbiblioteket hadde felles sjef fram til 1979, da ledelsen av de to bibliotekene ble skilt. Fylkesbiblioteket var i sterk utvikling, blant annet med fjernlånsvirksomhet og bokbussdrift, og måtte i 1980-årene leie tilleggslokaler på Strømmen. Store deler av boksamlingene sto i magasin i kjelleren, uten adgang for publikum. I tillegg ble det bygd en ny kontorfløy og bokbussgarasje. Fylkesbiblioteket flyttet til Kjeller i 1990. De to bibliotekene hadde fortsatt felles katalog og felles datasystem. Den viktigste samarbeidsoppgaven var lånesamarbeid. I 2004 fikk fylkesbiblioteket, Skedsmo bibliotek og alle de andre folkebibliotekene på Romerike felles datasystem, noe som førte til et større fellesskap og mer samarbeid mellom bibliotekene.

Nytt hovedbibliotek

Skedsmo kommune inngikk 20-årig leieavtale fra 2005 til 2025 for lokaler til nytt hovedbibliotek i Støperiveien 28 på Strømmen. Dette biblioteket fikk et areal på 2225 m2, og ble betydelig større enn det gamle. Hele bok- og mediesamlingen fikk plass i åpne hyller, og var således tilgjengelig for publikum. Biblioteket fikk flere møterom, noe det var stort behov for. Hovedbiblioteket har nå en stor og variert samling av bøker, lydbøker og film/DVD. Etter endring av Lov om folkebibliotek i 2014 har biblioteket utviklet seg til å bli en møteplass og debatt- og kulturformidlingsarena. Det tilbys språktrening for innvandrere, som er en stor brukergruppe i biblioteket.

Bibliotekfilialer

Filialen i Lillestrøm flyttet fra Solheimsgata i 1971, da nytt bibliotek ble åpnet i Concordia-bygget. Dette var i mange år en filial med gode åpningstider og mye aktivitet: kunstutstillinger, konserter, møter og arrangementer. Filialen hadde en stor lesesal som ble mye brukt av studenter. Innskrenkninger i økonomien førte til mindre åpningstid, redusert bokinnkjøp og mindre aktivitet. Filialen ble i 1995 erstattet av en liten «bibliotekkiosk» som var i drift i to forskjellige lokaler i ca 10 år. Denne ble nedlagt i 2005, da det nye hovedbiblioteket på Strømmen åpnet. Skjetten fikk bibliotekfilial i Gjellerås skole i 1978. Etter noen år trengte skolen lokalene, og biblioteket ble omorganisert. Filialen ble i 1995 erstattet av en liten bibliotekkiosk i Skjetten Senter. Denne var i drift fram til 2005. På Skedsmokorset ble det i 1960 inngått leiekontrakt for biblioteklokale i Skedsmo Samfunnshus. I forbindelse med utbygging av Skedsmo-senteret, ble det på 1980-tallet inngått leieavtale for nytt og større biblioteklokale. Av økonomiske årsaker ble arealet innskrenket til omtrent det halve i 2002.

Lillestrøm bibliotek

Utdypende artikkel: Lillestrøm bibliotek

Lillestrøm var egen kommune fra 1908 til 1962, og kommunen opprettet sitt eget bibliotek.

Barnebibliotekfilialer

Da det ble etablert barnebibliotekfilialer på Brånås skole og Vardeåsen nærmiljøsenter på slutten av 1990-tallet. Disse var i drift i noen få år.

Skolebibliotek i Skedsmo

Den første skoleboksamlingen i Skedsmo ble opprettet ved Sagdalen skole etter initiativ fra skolestyrer P. A. Iversen i 1909. I 1914 fikk boksamlingen et bidrag fra kommunen. Skolene Sten og Tærud fikk boksamlinger i 1920, Gjellerås skole i 1922 og Asak skole i 1925.

Gjennom årene har det vært en god utvikling til stadig bedre skolebibliotek. Som supplement har det vært et samarbeid med Skedsmo bibliotek om formidling og utlån av bøker til skoleelever. I dag har alle skolene i Skedsmo bra bibliotek, de fleste sentralt plassert og lett tilgjengelig i skolebygningene.

Kilder og litteratur