Torggata (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Torggata sett fra Hausmanns gate.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Torggata i Oslo går fra Stortorvet til Ankertorget. Den ble opparbeida fra Stortorvet til Youngstorget i 1846. I 1857 ble den ført videre fra Youngstorget, og i 1876 ble gata ført helt fram til Ankerbrua. Den het først Øvre Torvegade, og ble i 1852 omdøpt til Torvegade. Det ser ut til at den fulgte deler av traséen til den eldre Gåsegangen. Også Nedre Torvegade gikk i området og ble borte under utbyggingen, blant annet lå Christiania Dampvaskeri, også kalt Torvegadens Vadske- og Badeanstalt til denne, på samme tomt på dagens nr. 16, Torggata bad og ble revet for å oppføre denne.

Langs mye av gateløpet var det lenge byløkker. På vestsida begynte utparsellering og bygging allerede i åra 1855–1862, mens det på østsida kom noe senere, fra 1859 til 1872. Den siste tomta som ble bebygd var nr. 36, i 1894. Torggata ble først og fremst ei forretningsgate, og det kom også serveringssteder og underholdningstilbud. Den vestlige delen, fra Stortorvet til Youngstorget, er regulert som gågate. Den østlige delen var tidligere helt åpen for trafikk. I 2011 ble den regulert til gågate, men pr. 2013 er den fortsatt i praksis en miljøgate, med store begrensninger på biltrafikk men ikke et forbud mot kjøring.

De to delene av gata har svært forskjellig preg. Den vestlige delen er en typisk sentral forretningsgate der forskjellige butikkkjeder har tilhold, mens den østlige er prega av innvandrerbutikker.

Det meste av gata ligger i bydel St. Hanshaugen, men stykket fra Hausmanns gate til Ankerbrua ligger i bydel Grünerløkka. Det er langs dette siste stykket svært lite bebyggelse.


Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 1902 Hasselgården Oppført for Larsen & Lütken, ark. Carl Michalsen. Navn etter tidl. bygning på nabotomta mot øst, som var eid av H. Chr. Hassel på slutten av 1800-tallet. Hennes & Mauritz holder til her. Torggata 1 i Oslo.JPG
2 19401941 Forretningsgård Oppført for Kristiania Hypothek og Realkredit-Bank, senere Realbanken. Ark. Kristian Hjalmar Biong og Henrik Biong. Bankens navn står fortsatt på veggen. Clas Ohlsson og andre butikker. Clas Ohlsson holder også til i nr. 4 og 6, og det er felles kontorinngang for alle tre bygninger. Torggata 2 i Oslo.JPG
3 ca. 18701900 Forretningsgård Torggata 3 i Oslo.JPG
4-6 19311932 Forretningsgård Oppført/ombygd for Ingwald Nielsen, ark. Harald Aars og Harald Petersen. Jernvareforretningen «Ingwald» flytta hit fra Nytorvet 5 i 1914. Nr. 6 ble revet da, og nr. 4 ble ombygd. Da den nye nr. 6 ble oppført ble de to bygningene en sammenhengende forretningsgård. Clas Ohlsson, en butikk av samme slag som «Ingwald», holder til i nr. 2,4 og 6, og det er felles kontorinngang for alle tre bygninger. I NR. 4 sto det tidligere en bygård fra 1861, arkitekt Thøger Binneballe. Torggata 4 i Oslo.JPG
Torggata 6 i Oslo.JPG
5 ant. 1863 Bygård Ombygd 1893. Bakbygning fra 1932. Ludvig Jensen & Co. holdt til her, og Jensen bodde selv i bygningen fra 1873 til 1888. Torggata 5 i Oslo.JPG
5B Bygård Tidl. holdt P.M. Jensen til her. I 1970- og 1980-åra serveringsstedet Ridderhallen, senere Tiger Tiger. Torggata 5B i Oslo.JPG
7 Forretningsgård Tidl. Karl A. Jensen, nå Gina Tricot og andre. Folkeuniversitetet i Oslo har lokaler i øvre etasjer. Karl A. Jensens nye forretningsgaard - no-nb digifoto 20160125 00124 NB NS 000225.jpg
Torggata 7 i Oslo.JPG
8 1939 Forretningsgård Oppført for Christiania Dampkjøkken, ark. Arne Eide og Christian Morgenstierne. Senere Noroff Mediegymnas, nå forretningsgård. Torggata 8 i Oslo.JPG
9 1890/1903 Eldorado kino Ark. Harald Olsen (oppføring 1890) og Henrik Bull ombygging 1903 til Fahlstrøms Theater i årene 1903 til 1911, deretter kino og varietéteater fram til 2012 som den siste av Oslo-kinoene som var oppretta før kinoloven av 1913. Etter stengningen er det åpna bokhandel i lokalene.

Hans Wiers-Jenssen skrev Norges første revy, Tutti-Frutti, som ble oppført 101 ganger på Eldorado teater i Kristiania i perioden 1893-1894. Forfatteren Hans Seland opptrådte her som gjesteartist med sine «hikstorier» fremført på landsmål. I 1924 ble Torggata 9 (Fahlstrøms teater – (senere Eldorado scene) kjøpt av Det Norske Teatret for 920 000 med tanke på fremtidig lokalisering. Planen ble endret og gården solgt til Oslo kommune våren 1928 for 1,1 mill.

Torggata 9A i Oslo.JPG
10 ca. 18701900 Forretningsgård Torggata 10 i Oslo.JPG
11 ca. 18701900 Forretningsgård Har flere bakgårdsbygninger. Torggata 11 i Oslo.JPG
Torggata 11 i Oslo (2).JPG
13 1863 Bygård Ark. Thøger Binneballe. Tidl. kjøttforretningen Axel Jensen, lagt ned september 1964. Torggata 13 Oslo.jpg
16 19251935 Torggata bad Opprinnelig Christiania Dampvaskeri fra 1861, erstattet med dagens bygning som offentlig bad, (ark. Christian Morgenstierne og Arne Eide), nå forretningslokaler, serveringssteder og konsertlokaler Christiania Dampvaskeri.jpg
Torggata bad Oslo 2012.jpg
17 ca. 18701900 Bygård Torggata 17 i Oslo.JPG
18 1876 Bygård Ark. Thøger Binneballe. Torggata 18 i Oslo.JPG
20 1879 Forretningsgård Tidl. Reidar Sundvall Fisk og vilt. Nå Oslo Sportslager. Torggata 20 i Oslo.JPG
21 1862 Forretningsgård Torggata 21 og 21A i Oslo.JPG
22 ca. 1870 Bygård Torggata 22 i Oslo.JPG
23 1863/1884 Forretningsgård Oppført for brødrene Wellén. Hovedbygningen er tilbaketrukket, mens bygningen ut mot gata ble reist i hagen i 1884. Fasadene ble endra i 1935 og 1960. Torggata 23 i Oslo.JPG
Torggata 23 i Oslo (2).JPG
24 1883 Murgård Ringnes Bryggeri kjøpte bygningen i 1897. Restauranten Torvstevnet i andre etasje fra 1897 til slutten av 1930-åra, med svært populær uteservering i bakhagen. Torggata 24 i Oslo.JPG
25 1872 Bygård Torggata 25 i Oslo.JPG
26 1884 Bygård Bygård i nyrenessanse, arkitekt Anselm Liljeström. Fire etasjer i pussdet tegl. Første etasje forretningslokaler, og som senere er bygget om slik at det opprinnelige uttrykket er borte. De øvrige tre har seks leiligheter med 42 beboere i 1900. Annen etasje har en sirlig kvaderpuss i grunt relieff, og i annen og tredje etasje adskilles vindusaksene av pilastre. I øverste etasje er disse utstyrt med forenklede komposittkapiteler. Senere skifte av vinduer har redusert nyrenessansepreget. Torggata 26 i Oslo.JPG
27 1880-åra Bygård Restauranten Cacadou. Torggata 27 i Oslo.JPG
28 1863 Bygård Torggata 28 i Oslo.JPG
29 1871 Bygård Torggata 29 i Oslo.JPG
30 Bygård Hjørnegård mot Osterhaus' gate. I hjørnelokalene lå opprinnelig Emil Andersens gullsmedforretning, senere fram til 1966 renseri da gården ble bygget om i 1967. I dag serveringssted (Taco República). Torggata 30.jpg
31 1872 Bygård Torggata 31 i Oslo.JPG
32 1895 Bygård Torggata 32 i Oslo.JPG
33 1862 Forretningsgård/fabrikk Moritz Glotts tobakfabrik fra 1913, kjøpt opp av Conrad Langaards tobakksfabrikk i 1959. Torggata 33 i Oslo.JPG
34 1889 Bygård Bakgårdsbygning fra 1862. Torggata 34 i Oslo.JPG
35 1895 Bygård Torggata 35 i Oslo.JPG
36 1888 Bygård Ark. Henrik Nissen. 36A mot gata, 36B er bakbygning fra 1860-åra. Torggata 36 i Oslo.JPG
38-40 Bygård Har også adressen Hausmanns gate 29B. Huser blant annet Café Sara. Torggata 38-40 og Hausmanns gate 29B i Oslo.JPG
51-53 1926 Trehus Oppført for Østkantutstillingen. Torggata 53 i Oslo.JPG

Kilder

Koordinater: 59.913162° N 10.746489° Ø