Tveten (Oslo gnr 140/1)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tveten
Tveten gård Oslo 2013.jpg
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).
Alt. navn: Tveiten
Rydda: Trolig før vikingtida
Sted: Tvetenveien 101
Kommune: Oslo
Gnr.: 140
Bnr: 1
Brenneriet i bindingsverk.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).
Låven på Tveten.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013).
Ishuset på Tveten
Foto: Vidar Iversen (2009).

Tveten var et gårdsbruk i Aker herred, nå Oslo kommune. Den har et av de best bevarte gårdstuna i Oslo, med i alt åtte bygninger. Særlig kjent er den flotte brenneribygnignen fra omkring 1800, som er oppført i utmurt bindingsverk og er den siste bygningen i sitt slag i Aker.

Gårdsnavnet kommer fra norrønt þveitin, som betyr 'utskilt engstykke'. Dette navnet peker mot at gården ble rydda før vikingtida.

Første gang vi vet noe sikkert om den er i 1408, da den ble lagt under Hovedøya kloster. Den omtales fortsatt som del av klosterets gods i lensregnskaper fra 1560–1561 og 1588–1589. Regnskapene fra 1610–1611 omtales den som krongods, noe gården var fram til 1677 da Andreas Boyesen SchøyendalSkøyen kjøpte den. Trolig hadde den vært i privat eie en kort periode tidligere, for det ser ut til at Oslo lagstol makeskifta den med Hannibal Sehested i 1649, og så fikk den tilbake i 1651. En del av gården, omtalt som Tvetebråten, var utskilt før 1610, og ble senere lagt under Teisen. Den neste eieren, Mogens LauritssønLinderud, bygde nytt våningshus og utbedra gården. Etter ham begynte en periode med forfall, en følge av at det var en rekke eiere som bare hadde den i kort tid og som derfor ikke la noe særlig arbeid ned i gården.

I 1777 nevnes fem husmannsplasser under Tveten:

I 1807 kjøpte Peder Lumholtz Smalvoll og la denne under gården.

I 1810 kjøpte Even Bernhard Stenersen (1781–1851) gården, og hans etterslekt eide den helt til 2006. Han lot oppføre flere bygninger, blant annet drengestua med sitt danskinspirerte mansardtak. Stenersen drev også sukkerraffineri i Brugata 10.

I 1850-åra ble taket på våningshuset heva og retta ut, slik at det ble to fulle etasjer. Stabburet er også fra denne tida; det sto ferdig i 1858, og er et av de største og best bevarte stabbur fra denne tida på Østlandet. Mot slutten av 1850-åra sto det atten bygninger på tunet.

Jordveien ble kjøpt av Oslo kommune i 1950, og det aller meste av den ble utparsellert til boligbygging. I 1960-åra ble det oppført omkring 2600 boliger der. I 2006 kjøpte så kommunen også tunet med bygningene. Det er pr. 2015 blant annet dagssenter for eldre og fritidsklubb for ungdom der. I Rullehuset har blant annet Hellerud historielag og Tveten Gårds venner lokaler.

Eiere

Litteratur og kilder


Koordinater: 59.91329° N 10.83660° Ø