Tynset prestegjeld

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tynset kirke var prestegjeldets hovedkirke.
Foto: Olve Utne (2009).
Kart fra 1760 over Tynset prestegjeld.
Foto: Målt av J.G. Hummel, tegna av H.E. Heyerdahl.

Tynset prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Hedmark. Det ble oppretta i middelalderen med Tylldal som hovedsokn. Fra 1586 var Tynset hovedsokn. Prestegjeldet dekka på 1600-tallet hele dagens Tynset kommune samt hele eller deler av Tolga, Os, Folldal, Stor-Elvdal og Engerdal kommuner. Hovedkirken i prestegjeldet var Tynset kirke.

I 1735 ble Innset og Kvikne sokn utskilt som Kvikne prestegjeld, mens Tolga, Vingelen og Dalsbygda sokn ble utskilt som Tolga prestegjeld. I 1747 ble det så bestemt av Folldal sokn skulle betjenes i fellesskap av Tynset og Lesja prestegjeld. En mindre del, gnr. 2/1 og gnr. 20/1-21, ble utskilt fra Tynset i 1862, da Sollia prestegjeld ble utskilt fra Ringebu prestegjeld. Samme år ble også Lille-Elvedalen sokn og Nedre Folldal kapelldistrikt utskilt som Lille-Elvedalen prestegjeld, og kapelldistriktet ble slått sammen med Øvre Folldal til Folldal sokn. Grensa mellom Tynset og Tolga prestegjeld ble fastsatt i 1910, og i 1948 ble den justert ved at gnr. 1/10 i Tolga ble overført til Tynset. I 1966 ble Kvikne prestegjeld nedlagt, og Kvikne sokn ble tilbakeført til Tynset prestegjeld. I mellomtida hadde Innset blitt overført til Rennebu prestegjeld, og dette området tilhører derfor fortsatt Sør-Trøndelag. Et lite område som tilhørte Rennebu prestegjeld og Tynset kommune, gnr. 265/1 i Tynset, ble i 1970 overført til Rennebu kommune slik at prestegjeld og kommune stemte overens.

Ved avviklinga av prestegjelda i 2000-åra hadde prestegjeldet samme utstrekning som Tynset kommune, og besto av de fire sokna Tynset, Brydalen, Kvikne og Tylldalen. Prestegjeldet ble erstatta av Tynset kirkelige fellesråd.

Sokneprester

En kjenner ikke navna til noen av prestene i katolsk tid.

Referanser

  1. Datoer er oppgitt av sønnen Arne Norborg.

Kilder