Veier i Lørenskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Veier – Fram til 1904 var det bare én skikkelig vei i Lørenskog, og det var gamle Strømsvei (den nåværende Gamleveien). Utover denne var det bare gårdsveier, men nevnte år fikk man, visstnok etter 30 års forhandlinger med Skedsmo kommune, vei fra Strømsveien til Lørenskog stasjon. Denne veien het Skårermyrveien og tilsvarer dagens Skårersletta og Skårerveien.

Som selvstendig kommune fra 1908 slapp Lørenskog å forholde seg til Skedsmo i veispørsmål, men det var fremdeles nok problemer å hanskes med. Det skapte blant annet strid at den nye Strømsveien (nåværende Solheimveien), som var ferdig i 1923, ikke gikk forbi kirken. Det var også misnøye med at jernbanen gjorde det vanskelig å komme til skole og kirke for folk på nordsida.

Kommunen vedtok i 1908 å overta Losbyveien, som før hadde vært en privat gårdsvei. I 1913 og 1914 ble det bygd vei over Nordbyhagan og fra Lørdagsrud via Grønlia til Strømmen. Blant andre viktige veiprosjekter fram mot krigen kan nevnes Nordlimyrveien (nå Nordliveien), der arbeidsløse for første gang ble trukket inn som mulig arbeidskraft, Vittenbergveien, Røykåsveien, vei fra Fjellhamar skole til Lørenskog stasjon og vei fra Haneborglia til samme sted. Viktig var også Fjellhamar bru, som var ferdig i 1925. Mange veier ble bygd privat, dels med kommunale bidrag. I 1948 vedtok herredsstyret overtakelse av private veier, eventuelt til opparbeidelse og ombygging der de private veiene ikke tilfredsstilte kravene til utførelse og bredde.


0230 Lorenskog komm.png Veier i Lørenskog er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.