Veier i Nome kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en oversikt over veiene i Nome kommune. Tabellen er organisert alfabetisk, men er sorterbar slik at en også kan sortere etter område eller andre kriterier.
Sortering av lista gjøres ved å klikke i navneraden øverst. Dersom en vil sortere etter flere kriterier samtidig holdes shift-tasten inne mens en klikker.

Liste

Veg Område Navneopphav Vedtatt Merknader
Ajerbakken Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer. 2004 Ajertoppen boligfelt.
Ajerlia Lunde, Lunde Gårdsnavnet Ajer.
Ajertangen Lunde Gårdsnavnet Ajer.
Ajertoppen Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer. Ajertoppen boligfelt.
Ajervegen Lunde, Ajer Gårdsnavnet Ajer.
Apalnesvegen Apalnes Gårdsnavnet Apalnes.
Apalvegen Ulefoss Treslaget apal.
Arntsgate Ulefoss
Aug. Cappelens veg Ulefoss Kunstmaleren Herman August Cappelen.
Auretjennvegen Landsmarka Auretjørn
Bakerivegen Lunde Waldenstrøms bakeri.
Bakkevegen Lunde
Baksåsvegen Lundeheia 2017 Skogsvei.
Barlaugkleiva Barlaug Gårdsnavnet Barlaug.
Barlindvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget barlind.
Bergebakken Ulefoss Gårdsnavnet Berget (Ulefoss).
Bergegata Ulefoss Gårdsnavnet Berget (Ulefoss).
Bergevegen Svenseid Gårdsnavnet Berge (gnr. 81/9).
Bergverksvegen Tufte
Bergvinvegen Lunde
Bjervagate Lunde
Bjervajordet Lunde
Bjønnegrinda Ulefoss
Bjørkealleen Lunde, Tollahotten
Bjørkelia Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget bjerk.
Bjørndalen Fen / Bjørndalen Bjørndalen.
Bjørndalsvegen
Bjørnebærvegen Ulefoss
Borgjordet Fen / Tufte Gårdsnavnet Borgen (gnr. 24/2).
Brattbakken Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Brattlia Tufte Navn etter terrenget.
Breidalsåsen Lunde, Vassås
Brennebuvegen Landsmarka. Brennebu, bl.a. jaktstue. Skogsvei
Breskevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget bresk (einer).
Briskemyrvegen Landsmarka
Brokevegen Landsmarka Brokevatnet/Brokeskotta. 2017 Skogsvei til Brokeskotta ved Minnesjø.
Brugata Lunde Bruene over Straumen.
Bruksvegen Ulefoss
Bryggevegen Ulefoss Ulefoss brygge.
Brånåsvegen Kleppe
Buavegen
Buktabakken
Bømarksvegen Landsmarka Bømark (Stule) 2017 Skogsvei.
Børtevegen Kleppe Gårdsnavnet Børte.
Dagsrudalleen Eidsbygda Gårdsnavnet Dagsrud.
Dagsrudgata Eidsbygda Gårdsnavnet Dagsrud.
Dalatjønnvegen Landsmarka Dalatjønn. 2017 Skogsvei.
Drangedalsvegen Lundeheia Drangedal kommune.
Eidsbygdavegen Eidsbygda Navn etter stedet.
Eievegen Eidsbygda
Eikevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget eik.
Ekornrød Ulefoss
Ellandvegen Ulefoss Vesthagen
Englandsvegen Lundeheia Englandsåsen/England (stule?). 2017
Engvegen Ulefoss
Ervingsdalsvegen Lundeheia Ervingsdalen 2017 Skogsvei/hyttevei.
Fabrikkgata Ulefoss Aall-Ulefoss Brug.
Fenittvegen Fen Bergarten fenitt i Fensfeltet
Fensvegen Ulefoss / Fen Gårdsnavnet Fen. Del av Rv 36.
Fiskestigen Ulefoss Plassen Fiskestigen under Ulefoss gård.
Fjellstadvegen Flåbygd, Tremyrgrenda.
Fjellvegen Lunde, Vassås Gårdsnavnet Fjellstad.
Flomvegen Flåbygd Gårdsnavnet Flom. 2006
Flåbygdvegen Lunde / Flåbygd Grenda Flåbygd.
Fritheim Ulefoss
Furuvannsveien Slettefjell Ytre Furuvatn. 2017 Skogsvei, starter i Drangedal. Siste 3380 m av veien ligger i Nome og ender ved Ytre Furuvatn.
Furuvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget furu.
Gamle Strengenvegen Storemo Grenda Strengen.
Gamlevegen Tufte / Fen / Namløs Gammel hovedvei.
Gisholtvegen Flåbygd Gårdsnavnet Gisholt (gnr. 117/1).
Gongevegen Lundeheia Gongevatn. 2017 Hyttevei.
Granvegen Ulefoss Treslaget gran.
Grasdalsvegen Landsmarka Grasdalen. 2017 Skogsvei til Grasdalen i Skien.
Gratishaugen Ulefoss Her sto folk og så på fotballkamp. Nedre Kåsene byggefelt.
Greteslund
Grevlingstien Ulefoss
Grubbedalsvegen Landsmarka Grubbedalen 2017 Skogsvei. OBS! Står Viftingsvegen på kart!
Grønsteinvegen Helgen Gårdsnavnet Grønstein.
Grønvoldvegen Helgen Gårdsnavnet Grønvold.
Gudmundsbekkvegen Landsmarka Bekken Gudmundsbekk. 2017 Skogsvei.
Gunnerudvegen Ulefoss Gårdsnavnet Gunnerud.
Gåserudvegen
Hagavegen Ulefoss
Hagbergvegen Lunde, Tollahotten
Hammerstadvegen Romnes Plassen Hammerstad under Romnes.
Hantovegen Lunde / Sagamoen Gårdsnavnet Hanto.
Harpåsvegen Eidsbygda Åsen Harpås.
Haslerudvegen
Hasselvegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget hassel.
Hauganevegen Lunde
Hauganåsen Lunde, Vassås
Haugbakken Ulefoss
Haugenvegen Svenseid Gårdsnavnet Haugen (gnr. 81/6).
Haugtunvegen Fen
Heglandsheia Landsmarka
Hegnavegen Lunde, Vassås
Heisholtvegen Ulefoss Gårdsnavnet Heisholt.
Hekkvegen Ulefoss
Helgeroa Ulefoss Gårdsnavnet Helgeroa.
Helgetveitvegen Lunde / Svenseid Gårdsnavnet Helgetveit. 2003
Helgvinsvingen Helgen Veg i Helgen boligfelt.
Helgvinvegen Helgen Veg i Helgen boligfelt.
Hellestadvegen Gårdsnavnet Hellestad (gnr. 89/14).
Helsokvegen Landsmarka Helsokvatnet. 2017 Skogsvei. Fortsetter i Drangedal til Helsokvatnet.
Herregårdsvegen Ulefoss Gårdsnavnet Herregården (gnr. 11/2).
Hestekåsbakken Eidsbygda
Hestekåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Hjelsethvegen Helgen Gårdsnavnet Hjelseth.
Hollasetervegen Landsmarka Gårdsbruket Hollaseter. 2017 Skogsvei.
Hollavegen Ulefoss
Holteheia
Hovedgata Lunde Sentrumsgate.
Husetvegen Svenseid Gårdsnavnet Huset (gnr. 81/19).
Høydalsvegen Landsmarka / Skien Gården Høydalen (gnr. 244/1) i Kilebygda, Skien. 2017 Skogsvei, mestparten ligger i Skien.
Håtveitsetervegen Landsmarka Håtveitseter Skogs- og hyttevei.
Håtveitvegen Håtveit Gårdsnavnet Håtveit.
Håvevegen
Idrettsvegen Lunde, Tollahotten Lunde idrettspark.
Jakobskåsvegen Helgen Veg i Helgen boligfelt.
Jernbanevegen Lunde
Jernværksvegen Ulefoss Ulefoss Jernværk. Fv 359
Jøntvedtvegen
Kaldekjeldevegen Ulefoss Lokaliteten «Kallekjelle».
Kamperhaug Ulefoss
Kanada Ulefoss
Kastevegen Romnes Gårdsnavnet Kaste (gnr. 41/12).
Kirkebakken Ulefoss Holla kirke.
Kirkevegen Helgen Helgen kirke.
Kjeldalsvegen
Kleppevegen Kleppe Gårdsnavnet Kleppe.
Klippavegen
Klokkerhavna Fen
Kloppavegen Ulefoss 2004
Kløvervegen Ulefoss
Kollevegen
Konglevegen Svenseid
Kullhusbakken Ulefoss
Kvernodden Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden. 2015 Utbygging startet i 2014.
Kvernodden terrasse Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden. 2015 Boligområdet Kvernodden-Hammerstad.
Kvernoddenlia Romnes Gårdsnavnet Kvernodden/Lokaliteten Kvernodden. 2016
Kåsa Ulefoss
Kåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Landsmarkavegen Tyri / Landsmarka Landsmarka.
Langelandvegen Helgen Gårdsnavnet Langeland.
Lannavegen Ulefoss
Lauvåsen Lunde, Ajer
Leikvollvegen Gårdsnavnet Leikvoll.
Leirbakkevegen Lunde
Lensmann Otterstads veg Lunde Lensmann Johan Otterstad. 2018 Tidligere Lensmannsvegen.
Liabakken
Liavegen Gårdsnavnet Lia (gnr. 91/7).
Lillegate
Lindalen Ulefoss Lokaliteten Linddalen.
Linfjellvegen Lundeheia Linfjell. 2017
Lonavegen Svenseid Gårdsnavnet Lona.
Lundtveitvegen Lunde
Løkkabakken Romnes
Løvetannvegen Ulefoss, Herregårdshavna Blomsten løvetann.
Løytingsbakke Lunde, Ajer
Lågmovegen Eidsbygda
Malervegen Ulefoss
Meierigata Lunde Lunde Meieri.
Melåsveien Lundeheia, Slettefjell Gårdsnavnet Melås (gnr. 2/9, Drangedal). 2017 Vei i Drangedal. 530 m av veiens ende ligger i Nome og ender ved Tveitstul.
Minnesjøvegen Lundeheia Store Minnesjø. 2017
Moengata Lunde
Myhrevegen Kleppe / Roegrenda (Bø) Gårdsnavnet Myre.
Myravegen Ulefoss / Herregårdshavna Gårdsnavnet Myra.
Myrlandvegen Svenseid Gårdsnavnet Myrland (gnr. 77/4).
Møllerstien Ulefoss
Namløsvegen Namløs Gårdsnavnet Namløs.
Nedre Rødbergveg
Neperud Ulefoss Plassen Neperud under Ulefos Jernværk.
Nesetvegen Helgen Gårdsnavnet Neset på Nesodden.
Niels Aalls gate Ulefoss Statsråd og godseier Niels Aall. Veinavnet Niels Aalls gate på Strømodden utgikk, og veien ble lagt til eksisterende vei Strømodden.
Niobvegen Ulefoss
Nomevegen Eidsbygda / Ajertangen i Lunde Nome kommune.
Nordbygdavegen Lunde / Nordbygda
Nordskogvegen Kleppe Gårdsnavnet Nordskog.
Norheimvegen Svenseid / Kleppe Gårdsnavnet Nordheim. 2003 Noremvegen fra 1996, endret navn til Norheimvegen i 2003. Skulevegen på Svenseid lagt til i 2004.
Nukedalsvegen Landsmarka Fjellet Vestre Nuke. 2017 Skogsvei i Nukedalen.
Nygate Lunde Sentrum
Nyhusvegen Eidsbygda
Nypevegen Ulefoss / Herregårdshavna
Odden Heisholt / Odden Lokaliteten Odden.
Oddenåsen Heisholt / Odden Lokaliteten Oddenåsen.
Olav Strannas veg Lunde Lærer og lokalhistoriker Olav Stranna (1860–1947).
Olsbryggevegen Helgen Brygga Olsbrygge i Norsjø.
Omnesvegen Flåbygd Gårdsnavnet Omnes på Omnesodden i Flåvatn.
Omtvedtvegen Helgen Gårdsnavnet Omtvedt.
Parkvegen Lanna ved Ulefoss
Pershaugvegen Kjeldal Gårdsnavnet Pershaug (gnr. 124/3).
Pilerødvegen Ulefoss
Plassenvegen Lunde Tidligere småbruk Plassen (gnr. 102/4).
Prestegravvegen Helgen Gårdsnavnet Prestegrav.
Prestegårdsalleen Ulefoss Holla Prestegård.
Prestegårdsvegen Lunde Lunde Prestegård.
Rauhaugvegen Fen Gårdsnavnet Raudhaug.
Reiersvannsvegen Landsmarka Reiersvann. Skogsvei.
Rekanesvegen Flåbygd Gårdsnavnet Rekanes.
Rekatjønnvegen Lundeheia Rekatjønn. 2017 Skogsvei.
Ringsevja Ulefoss Navnet på området rundt hovedgata. Stedets hovedgate.
Ringsveg Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Ringvegen Lunde
Roligheta Fen Plassen Roligheta under Tufte vestre.
Romnesvegen Ulefoss / Romnes / Sannes Gårdsnavnet Romnes. 1996 Del av Rv 36 fram til 1991.
Rullekollvegen Fen Åsen Rullekoll.
Røimålbakken Røimål / Strengen Gårdsnavnet Røymål. 2006
Sagene Ulefoss De gamle oppgangssagene.
Sannavegen Landsmarka Sanda stule? 2017 Skogsvei.
Sannes Hyttegrend Sannes Etter stedet.
Sannesvegen Sannes Gårdsnavnet Sannes.
Sannesåsvegen Sannes Lokaliteten Sannesåsen.
Sauheradvegen Kommunen Sauherad.
Seljevegen Ulefoss / Herregårdshavna Treslaget selje.
Setrekåsene Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Settendalsvegen
Siljelivegen
Sjørholtvegen Helgen Gårdsnavnet Sjørholt. 2006
Skaravegen Ulefoss / Eidsfoss sluse Skaragrindåsen? 2017 Skogsbilvei og turvei.
Skiensvegen Helgen Byen Skien. Rv 36.
Skigardskåsa Kleppe Gårdsnavnet Skigardskåsa.
Skjellaugvegen Lunde Gårdsnavnet Skjellaug.
Skoevegen Lunde, Vassås Gårdsnavnet Skoe.
Skogmovegen Kjeldal Eiendommen Skogmo.
Skogvegen Lunde, Tollahotten
Skolebakken Lanna ved Ulefoss Heisholt skole.
Skulevegen Svenseid Svenseid skole Navnet Skulevegen på Svenseid utgikk i 2004, og veistrekningen ble lagt til Norheimvegen.
Skårdalsvegen Eidsbygda. Gårdsnavnet Skårdal (gnr. 1/5). 2003
Slusevegen Lunde Lunde sluse.
Slåttavegen Svenseid Gårdsnavnet Slåtta.
Slåttekåsvegen Sannes Slåttekåsfjellet. 2003 Gammel trasé av Rv 36.
Smedkåsa Ulefoss
Smievegen Ulefoss
Smukkestadvegen Kjeldal Gårdsnavnet Smukkestad. Uttales «Smokkestad».
Snekkervegen Ulefoss
Statsraad Niels Aalls veg Ulefoss Statsråd og godseier Niels Aall. 2007
Stavsholtvegen Lunde Gårdsnavnet Stavsholt.
Steingardsleia Svenseid
Straumevegen
Strengenvegen Lunde / Strengen Grenda Strengen.
Strømodden Ulefoss Lokaliteten Strømodden ved Eidselvas utløp.
Stråndvegen
Stubben Ulefoss
Stårrvegen Ulefoss
Suvdalvegen Svenseid Gårdsnavnet Suvdal.
Svanetjønnvegen Lundeheia Svanetjønn. 2017 Skogsvei.
Svartedalsvegen Landsmarka Svartedal. 2017 Skogsvei.
Svartufsvegen Landsmarka Svartufs. 2017
Svenseidvegen Svenseid Gårdsnavnet Svenseid.
Svenskerudvegen Lunde
Svensøvegen
Sverdalsvegen Lundeheia Sverdalen. 2017 Skogsvei.
Sverdsteinvegen Helgen Gårdsnavnet Sverdstein.
Søvedalen Ulefoss / Søve
Søvevegen Ulefoss / Søve
Søvittvegen Ulefoss
Taje Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Teigenvegen Lundeheia Gårdsnavnet Teigen (gnr. 114/1). 2017 Skogsvei.
Timoteivegen Ulefoss / Herregårdshavna Grasarten Timotei.
Tollastubben Ulefoss Nedre Kåsene byggefelt.
Toppen Lunde
Torsnesvegen Fen Plassen Torsnes under Søve (?)/Lokaliteten Torsnes i Norsjø.
Tråholtvegen
Tuftedalen Tufte Gårdsnavnet Tufte.
Tvaravegen Ulefoss Gårdsnavnet Tvara (gnr. 10/3).
Tveitbryggevegen Flåbygd Tveit brygge i Straumen. 2004
Tverrgata Vesthagen Går på tvers i feltet.
Tyrivegen Lunde Gårdsnavnet Tyri. 1996
Ulefossgata Ulefoss Tettesedet Ulefoss.
Ulsnesvegen Strengen Gårdsnavnet Ulsnes.
Utsikten Ulefoss Beskrivende navn.
Uvilvegen Lundeheia Uvilstulen/Uvilvatnet. 2017 Skogsvei.
Valenvegen Svenseid Gårdsnavnet Hvalen.
Vedlandvegen Tyri
Venheimvegen Lundeheia Venheim. 2017 Skogsvei. Venheim og Venheim lille. Stuler?
Vesthagvegen Ulefoss Vesthagen
Vestjordet Ulefoss
Vibetovegen Fen Gårdsnavnet Vibeto.
Viftingvegen Landsmarka Viftingen (stule?) 2017
Vinsåsvegen Ulefoss Åsen Vindsås. Veien ender ved åsen.
Vomstulvegen Lundeheia Vomstul(ene?) 2017 Skogsvei.
Vrangfossvegen Lunde / Tveitankroken / Eidsbygda Vrangfoss.
Ytterbøvegen Helgen Gårdsnavnet Ytterbø.
Øravegen Ulefoss Øra våtmarksområde.
Østerholtvegen Svenseid Gårdsnavnet Østerholt.
Øvre Rødbergveg Ulefoss Fen
Øvre Taje Ulefoss
Øvre Verket Ulefoss Navnet avledet av Ulefos Jernværk. Område med 7 arbeiderboliger fra ca. 1850. Fredet.
Åkervegen Ulefoss
Åsenberget Lunde, Vassås
Åsenvegen Lunde, Vassås
Åskollen Lunde, Vassås
Åslandvegen Ulefoss

Kilder

Følgende er hovedkildene for oversikten; i tillegg kommer en rekke strøopplysninger fra ymse artikler som det ikke vil være hensiktsmessig å nevne her, men som heller hører hjemme i de enkelte artiklene om gater og veier.

  • Kartverket: Norgeskart
  • Statens vegvesen, Vegliste 2017, Telemark.
  • Nome kommune: nye_vegnavn_2017.pdf