Bibliografi:Skiptvet kommune

Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 
Skiptvet kirke, fotografi fra boka Skiptvet herred 1814-1914 av A. Skipperud (1916).
 
Garden Tveter i 1940.
 
Arbeidsfolk på søndre Onstad, fotografi fra boka Skiptvet herred 1814-1914 av A. Skipperud (1916).
  • Hoff, Ingeborg: Vokalismen i Skjetvemålet. Hovedoppgave i nordisk, Oslo 1937.
  • Hoff, Ingeborg: Skjetvemålet : utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i Østfold i jamføring med andre østfoldske mål. Utg. I kommisjon hos Jacob Dybwad. 1946. 344 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kruse, Marit: Fra landbrukskommune til forstadskommune? En studie av befolkningsutviklingen i Skiptvet. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1982.
  • Kvalheim, Erik: Grendeutbygging på landsbygda. Holm gård i Skiptvet. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1987.
  • Skiptvet kommune 1837-1937 : utdrag av bøkene som er ført for kommunen siden det kommunale selvstyre i 1837. 1937. 298 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

  • Topografi (181 SKIPTVET)
En beskrivelse av Skiptvet prestekall fra 1714. I: Årbok. Borgarsyssel museum. Nr 3 (1985-90). S. 54-65. Red. Arne Bugge Amundsen. Merknad: Skrive av sokneprest Jens Andersen Aalborg.

Aviser

Eksterne lenker