Bibliografi:Aremark kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Parti fra Strømsfoss i 1919.
Haldenkanalen, passering gjennom sundet Tordivelen mellom Aremarksjøen og Aspern i 1920-åra.
Aremark meieri, fotografi fra boka Aremark og Ømark av Einar Diesen (1909).
 • Anker-Rasch, Hilde: Landbruket i Aremark under okkupasjonen. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 1997.
 • Børke, Sissel Margrethe: Aremark & Øymark : før og nå : basert på manuskripter fra 1925 til 1940 av Olav Hannaas. Utg. Fernanda forlag. 2012. 478 s. ISBN 978-82-93102-04-5
 • Engebretsen, Lars: Skoleforholdene i Aremark og Rødenes prestegjeld fra slutten av forrige hundreår og fram til 1970. Sentralisering og skoleutbygging. Hovedoppgave i pedagogikk, Oslo 1980.
 • Fangø, Olaus J.: Familien Due i Aremark : en slektshistorie samt endel små begivenheter fra fortiden. Utg. 1930. 159 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hannaas, Olav: Aremark og Øymark sparebank i 75 år : jubileumsskrift. Utg. 1926. 122 s.
 • Hallesby, Helge: Stedsnavn fra Østkroken i Aremark. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1940.
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 10 : Aremark. Utg. Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo ved Margit Harsson ; Novus. 2011. 265 s. ISBN 9788270996742 .
 • Jacobsen, Frank Kiel: Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark. Utg. Valdisholm. 1992. 135 s. ISBN 8274120310. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kirkerud, Arne: Arne Kirkerud, Aremark. Ved Ole Ulsrød og Johan Karsten Vikeby. Utg. J. K. Vikeby. 1998. 42 bl. Merknad: Transkripsjon av intervjuer med Arne Kirkerud ved Ole Ulsrød.
 • Mellbye, Gudbrand og Bjørn Andersen: Lensmannen : Gudbrand Mellbye og aremarkinger han møtte. Utg. H. Andersen bok og papirhandel. 2010. 78 s. ISBN 9788291129129. Merknad: Bearbeidet og utvidet utg. av Mellbyes opprinnelige manuskript med tittel: Aremarkinger jeg møtte. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rakeng, Oddvar: Grenseskogenes Peer Gynt : dokumentarisk fiction inspirert av Ludvig Ørnelund. Utg. Snøfugl. 2010. 158 s. ISBN 9788270833863. Digital versjonNettbiblioteket
 • Riise-Hansen, Torbjørn: Gammelt kirkeliv og fornyet kirkehus : Aremark kirke 100 år. Utg. Aremark menighetsråd. 1961. 36 s.
 • Skogen i Aremark : ressurser, arbeidsoppgaver og miljø. Utg. Landbrukskontoret i Aremark, Skogbruksetaten. 1989. 29 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Stokke, Aasmund: Aremark : en analyse av utviklingen i et norsk bygdesamfunn. Utg. 1964. 78 bl. Merknad: Serie: Memorandum nr 27/ Norges landbrukshøgskole ; 17. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vattekar, Karin: Aremark. En undersøkelse av befolkningens senterreiser. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1975.
 • Veel, Haakon A.: Slekten fra Grinder i Aremark. Utg. 1943. 116 s.
 • Vormeland, Jostein og Ole Fr. Anker-Rasch: Holmegild gård : en historisk vandring i de Tank-Ankerske fotspor. Utg. Ole Fr. Anker-Rasch Thorsrud, Lokalhistorisk forlag. 2002. 87 s. ISBN 8278470804. Digital versjonNettbiblioteket

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (82 AREMARK)
Skoskatt 1711. Aremark og Øymark, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./Red. Guri Isaksen. 1991. 10, 7 s.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (83 AREMARK)
Ekstra skatt 1762 for Aremark og Øymark prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1989. 39 s.
 • Tingsvitne (144 MARKER)
Hvordan det så ut i Marker (Aremark, Øymark og Rødenes) etter krigsårene 1657-1660. I: Tidsskrift utgitt av Østfold Historielag. B.1 (1947-49). S. 97-119. Red. Martha Østensvig. Merknad: 3 tingsvitne 1660.H

Eksterne ressurser