Bibliografi:Halden kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Allmenn byhistorie og bybeskrivelse

Kart over Halden og omegn under beleiringa i 1660. Hentet fra boka Illustreret Norges Historie av O.A. Øverland (1891).
Torget i Halden i 1920-åra.
Fjordgløtt fra Fredriksten festning en gang mellom 1905 og 1912.
 • Andersen, Bjørn: Fest og arbeid : store - og ikke fullt så store begivenheter i Haldens nære fortid. Utg. Glenne forlag. 2017. 141 s. ISBN 978-82-91129-16-7
 • Bjørndal, Ivar: Fra vannkraft til datakraft : trekk fra Haldens historie i hundre og tredve år : 1868-1998. Utg. Forum Bjørndal. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndal, Ivar: Fra vannsag til atomreaktor : trekk av Haldens historie i 100 år. Utg. av Halden kommune ved 300 års jubileet. 1965. 324 s.
  • Melding: Dehli, Martin i Heimen, b. XIV, s. 41–43.
 • Forstrøm, O.: Haldens gatenavn. Utg. E. Sem. 1946. 32 s.
 • Haldens historie. Utg. Ask forlag. 2014-2018.
  • Bind 1: Eliassen, Sven G.: 1665-1826. Utg. 2016. 509 s. ISBN : 978-82-92221-22-8.
  • Bind 2: Eliassen, Sven G.: 1826-1940. Utg. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 3: Hansen, Svein Olav: 1940-2018. Utg. 2018. 502 s. ISBN 978-82-92221-29-7
 • Hoff, E.: Udkast til en Beskrivelse over Friderichshalds Bye og Friderichsteens Fæstning : beliggende udi Aggershuus Stift, det Smaalehnske Amt og Nedre Borgesyssels Provstie i Norge. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Lokalhistorisk veiviser for Halden og Aremark. Utg. Valdisholm. 1992. 135 s. ISBN 8274120310. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johanson, Arvid: Fra union til krig og frigjøring : historien om Halden, Berg og Idd 1900-1950. Utg. Halden arbeiderblad. 1999. 222 s. ISBN 8299126231. Digital versjonNettbiblioteket

Strøk og gater

 • Børke, Erling og Per Stenseth: Nordre sjøbod : en kort historikk utarbeidet i forbindelse med restaureringen av Nordre sjøbod 1989. Utg. OK-trykk. 1989. 18 s.
 • Børke, Erling: Peder Colbjørnsens gate : fra byens torv til Fredrikstens port. Utg. OK-trykk. 1989. 44 s. ISBN 8299075025.
 • Johanson, Arvid: Byggestiler i Halden : - Norges empireby. Utg. A. Johanson. 2001. 42 s.
 • Larsen, Aase Sveen: Sørhalden i bilder - før og nå. Utg. Sørhaldens venner. 2017. 124 s. ISBN 978-82-998812-6-5.

Bygdebøker

 • Bakke, Harald: Id herred : en grænsebygds historie. Utg. Køhn libris. 1992. 604 s. ISBN 8299213738. Merknad: Originalutgivelse: Faksimileutg. Originalutg. Fredrikshald, 1915-. Digital versjonNettbiblioteket.

Person- og slektshistorie

Peder Colbjørnsen, trelasthandler og offiser. Hentet fra boka Kort underretning om Frederikshalds by og dens krigshistorie av H.P.S. Krag (1848).
 • Andersen, Bjørn: Originaler og personligheter : glimt fra Halden-distriktet på 1900-tallet. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anker-Rasch, O.: Christian August Anker  : industripioner og gründer fra Rød herregård. Utg. Andresen & Butenschøn. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anker-Rasch, O.: Christian August Anker : industripioner og gründer fra Rød herregård. Utg. Andresen & Butenschøn. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anker-Rasch, O.: Slekten Anker : Halden-grenen fra Rød herregård : historie, biografiske data og stamtavler ; Tillegg om slekten Rasch. Utg. O. Anker-Rasch. 2002?. 151 s.
 • Bakke, Mathis: Mit Livs Martyrium : Erindringer fra mine Oplevelser i korte Udtog : Barndom og Skolegang. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndal, Ivar: Blant sjøfolk og rikfolk, plankebærere og soldater : Edvin Haugs oppvekstminner fra Halden (Fredrikshald) omkring 1900. Utg. Forum bok. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndal, Ivar: Magnus Brostrup Landstad  : prest, dikter og borger i Fredrikshald 1849-59. Utg. Forum Bjørndal. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frydenlund, Vidar: Huseby : Mellom eller Nordre i Berg i Østfold : Ole Olsen og Berthe Mathisdatter, deres aner og etterkommere. Utg. V. Frydenlund. Oslo. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Funn og forskning : festskrift til Erling Johansen på 50-årsdagen 24. november 1969 : festskrift til Erling Johansen på 50-årsdagen 24. november 1969. Utg. Østfold historielag. 1969. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Halden slekter : et utvalg. Utg. Halden bibliotek. 1972.
 • Hals, Olaf N.: Stamtavle over den fra Hans Sandberg, Fredrikshald, nemstammede familien Sandberg, ført frem til aaret 1914. Utg. 1921. 84 s.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Dagbok fra en dødscelle : om den siste kvinne som ble henrettet i Norge. Utg. Lunde. Oslo. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Giftmordersken i Fredrikshald : historien om Sophie Johannesdatter. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 2008. 126 s.
 • Jacobsen, Karl Georg: Slekten Christian Andersen og Oskar Andersen Dietz. Utg. K.G. Jacobsen. 1981. 24 s.
 • Moestue, Sven: Familien Faye på Fredrikshald og dens nærmeste slekt  : en oversikt. Utg. [S. Moestue]. Oslo. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nag, Martin: Vincentz Gaarder (1874–1945). En norsk-russisk kulturpersonlighet. Universitetet i Oslo, Slavisk-baltisk institutt ISBN 82-90250-21-5 1983
 • Norløff, H. P.: Familien Wiel på Fredrikshald : i dens virke som kjøbmenn, trelasthandlere, sagbrukseiere, skogseiere og skibsredere 1755-1929. Utg. Det Mallingske Boktrykkeri. 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stang, Thomas: fredrikshaldske slekt Stang : med opplysninger om dens kognatiske descendens. Utg. I kommisjon hos Aschehoug. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestbakke, John-Evert: Veien frem til vår egen tid : historien om Anders og Berthe Marie Vestbakke og deres familie på Prestebakke. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.

Enkeltgårder

Berby herregård i 1920-åra.
 • Eliassen, Sven G.: Berby : linjer i en herregårds historie. Utg. Idd og Enningdal historielag. 1983. 8 s.
 • Rød herregård. Utg. Stiftelsen Rød Herrregård og Halden historiske Samlinger. 1999. 2. oppl. 30 s.
 • Stang, Nina og Roald Amundsen: Rød herregård. Utg. Stiftelsen Rød herregård. 1987. 23 s.

Arkeologi og fornminner

 • Glørstad, Håkon: Nære ting fra en fjern fortid. Utg. Universitetsforl.. 2008. Merknad: Prosjekt: Struktur og historie - stabilitet og endring i steinalderens samfunn (prosjekt) Digital versjonNettbiblioteket.

Kirkehistorie

Kirkerommet i Immanuels kirke i 1930-åra.
 • Den Evangelisk lutherske frikirke, Halden : 1877-1977. Utg. Frikirken. 1977. 45 s.
 • Duin, Johs. J.: St. Peters menighet i Halden 1870-1887 : foredrag holdt i Halden, søndag 27. september 1970 ved feiringen av menighetens 100-årsjubileum. Utg. J.J. Duin. 1977. 14 s.
 • Engmo, Terje: Sannelig, Herren er på dette sted : Halden baptistmenighets historie fra 1884 til 2009. Utg. Norsk litteraturselskap. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erlandsen, Hieronymus Heyerdahl: Asak kirke 1893-1968. Utg. 1968.
 • Fredrikshalds Indremission gjennem 50 aar : 1871-1921. Utg. 1922. 23 s.
 • Halden metodistmenighets 75-års jubileum : 1856 - 3. november - 1931. Red. Chr. Knudsen ofl. Utg. Halden metodistmenighet. 1931. 37 s.
 • Idd kirke. Utg. Idd menighetsråd. 1962.
 • Kristi menighet Betel 100 år : 1880-1980. Utg. Kristi menighet Betel. 1981. 8 s.
 • Oftebro, Nicolai: Asak kirke : forhistorien og de siste hundre årene 1893-1993. Utg. Asak menighetsråd. 1993. 22 s.
 • Parmer, Vidar: Immanuels kirke, Halden. Utg. Fram Handel- og kontorservice. 1977. 16 s.
 • Pinsemenigheten i Salen, Halden gjennom 50 år : 1911 - 29. august - 1961 : 1911 - 29. august - 1961. Utg. Pinsemenigheten Salen (Halden). 1961. 34 s.
 • Pinsemenigheten i Salen, Halden gjennom 60 år : 1911 - 29. august - 1971. Red. Trygve Lie. Utg. Pinsemenigheten Salen (Halden). 1972. 22 s.
 • Pinsemenigheten Salen gjennom 70 år : 1911 - 29. aug. 1981. Red. Bjørn Holm-Johansen ofl. Utg. Pinsemenigheten Salen. 1981. 28 s.
 • Skauge, Inger Lise: Kirker og kirkegårder i Halden : lokale kulturskatter. Utg. H. Andersen bok og papirhandel. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.

Musikk- og teaterhistorie

Paviljong i Busterudparken i 1920-åra.
 • Haldens sangforening 1902 - 1. september - 1952 : 50 års beretning. Utg. Haldens sangerforening. 1952. 116 s.
 • Haldens sangforening : 25 Aarsberetning 1902-1927. Utg. Haldens sangforening. 1927. 22 s.
 • Jacobsen, Frank Kiel: 150 års musikktradisjon : 1829-1979. Utg. Halden orkesterforening. 1979. 8 s.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Halden orkesterforening 150 år : 150 års musikktradisjon : 1829-1979. Utg. Halden orkesterforening. 1979. 4 s.
 • Køber, Alf: Fredrikshalds sangforening gjennem 100 år : 1846 - 16. februar - 1946 : festskrift utgitt i anledning av 100-års jubileet. Utg. Fredrikshalds sangforening. 1946. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Parmer, Vidar: Teater, pantomime, linedans, ekvilibristikk, menasjeri, vokskabinett, kosmorama etc. på Fredrikshald. Utg. Halden kommune. 1965. 317 s.
 • Tistedalens mannskor : 1894 - 19. april - 1944 : jubileumsskrift. Utg. Tistedalens mannskor. 1946. 69 s.
 • Torgersen, Olav: Tistedalens musikforening 1871 - 12. mars - 1946. Utg. 1946. 57 s.

Idrettshistorie

Halden Stadion i 1930-åra.
 • Andersen, Kai: Halden sportsdyk[k]ere 30 år. Utg. Halden sportsdykkere. 2001. 134 s.
 • Arvidsen, Nils og Gunnar Minge: Haldenidretten 1879-1965 : Halden idrettsråd gjennom 25 år tall og poengfra pionertid til jubileumsår. Utg. Halden idrettsråd. 1966. 190 s.
  • 'Fotballklubben " Kvik "s jubileumsskrift : 1906 - 19/6 - 1931. Red. Otto Johnsen ofl. Utg. Fotballklubben Kvik. 1931. 112 s.
 • Johanson, Arvid: Fredrikshalds turnforening gjennom 75 år : 1879-1954. Utg. Fredrikshalds turnforening. 1954. 122 s.
 • Solberg, Alf Lars: Idrett i Halden : en oppsummering av noe av det som har skjedd i klubber/foreninger tilknyttet Halden idrettsråd perioden 2000-2015. Utg. Halden idrettsråd. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stene, Fridtjov: Svømmeklubben vår i 70 år : Halden svømmeklub 1918-1988. Utg. Halden svømmeklubb. 1988. 250 s. ISBN 8299182204.

Lag og foreninger

Godtemplarlosjen Tistedalens stjerne foran sitt lokale «Stjernen» i Halden. Fotografi fra boka Goodtemplarordenen i Smaalenene i 33 aar av Olaf Næsgaard (1913).
 • Andresen, Anton: Skotøyarbeidernes forening, Oslo : 1883, 7. oktober, 1958 : 75 års beretning. Utg. Skotøyarbeidernes forening (Oslo). 1959. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Baardsen, Bård: Tempo 50 år. Utg. Bridgeklubben Tempo. 1983. 12 s.
 • Beretning for skotöiarb. forening i tiden 1932-1937. Utg. Skotøyarbeidernes forening (Halden). Utg. 1967. 6 s.
 • Dalastøl, Oddvar: Gjennom 40 år : Halden handels- & kontorfunksjonærers forening 1909-1949 : foreningens virksomhet i korte trekk. Utg. Halden handels- og kontorfunksjonærers forening. 1949. 18 bl.
 • Diesen, Halvor: Halden industriforening. 1920 - 17.juni - 1970 : kort historikk over foreningens virke i 50 år. Utg. 1970. 24 s. ISBN 8299018501.
 • Festskrift utgit i anledning av Fredrikshalds og omegns jægerforenings 25-aars jubilæum den 26. februar 1923. Utg. 1923. 97 s.
 • Forstrøm, O.: Fredrikshalds sjømandsforening gjennem 75 aar : 1850-1925. Utg. 1925. 110 s.
 • Fredén, Jan-Åke: Cellulosearbeidernes forening : 1907-1982. Utg. Cellulosearbeidernes forening. 1982. 75 s.
 • Glosli, P.A. og Andr. Nødtveidt: Fylkesmøde (det 15de) for Smaalenenes fylke af D. N. T. holdt i Rakkestad den 2den og 3die januar 1903, Haldens Trykkeri, Fredrikshald 1903
 • Godberg, Milton: Norges automobil-forbund, avdeling Halden og omegn, 1926-1951. Utg. Norges automobil-forbund, avdeling Halden og omegn. 1951. 32 s.
 • Halden og omegn kvinneråd : historikk 1903-1953. Utg. Halden og omegn kvinneråd. 1953. 23 bl.
 • Halden motorbåtforening 1912-1937. Utg. Halden motorbåtforening. 1937. 84 s.
 • Haldens arbeideres handelsforenings 40 aars jubilæum den 7. juni 1927 : 1887 - 1927. Utg. Haldens arbeideres handelsforening. 1927. 52 s.
 • Haldens Klub 1786-1986 : et tilbakeblikk ved 40-års jubileet 30. mars 1974 og 50-års jubileet 30. mars 1984. Utg. Haldens Klub. 1986. 84 s.
 • Hammersborg, Henry: Halden sag-, tomt og høvleriarbeiderforening's 50 års beretning. Utg. Halden sag-, tomt og høvleriarbeiderforening. 197. 46 s.
 • Hansen, Svein Olav: Kampen om Kaken : historien om håndverksarbeiderne ved Norske skog saugbrugs. Utg. Håndverksarbeidernes forening. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Thorleif og Arnt Halvorsen: 50-års beretning for Skotøyarbeidernes forening, Fredrikstad, stiftet 28/10 1907. Utg. Skotøyarbeidernes forening, Fredrikstad. 1957. 26 s.
 • Hetsch, Thorstein: Tistedalens tekstilforening 40 år : 1917 - 25. oktober - 1957. Utg. Tistedalens tekstilforening. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Håndverkarbeidernes forening gjennom 50 år : 1928-1978. Utg. Håndverkarbeidernes forening (Halden). 1978. 7 s.
 • Jørgensen, Martin: Haldens handelsstands forening gjennem 75 år : 10. juli 1857-10. juli 1932. Utg. Haldens handelsstands forening. 1932. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Maastad, Hans: Halden handelsstands forening gjennom 100 år : 10.juli 1857-10.juli 1957. Utg. 1957. 237 s.
 • Moene, Erling: Halden politiforening 50 år : 1907-1957. Utg. Halden politiforening. 1957. 27 s.
 • Norløff, H. P.: Saugbrugsforeningen gjennem 75 år : 1859-1934 : med trekk fra den fredrikshaldske sagbrukerkorporasjons historie gjennem 300 år . Utg. Aschehoug. 1935. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsen, Fritjof: Cellulosearbeidernes forening, Halden, 60 år : 1907-1967. Utg. Cellulosearbeidernes forening. 1967. 15 s.
 • Pettersen, Frank: Fredrikshalds Kunstforening af 1872 : en kartlegging av Haldens første kunstforenings virksomhet for perioden 1872 - 1917. Utg. F. Pettersen. 2003.
 • Pettersen, Rolf: Halden brannkorps forening [og] Halden brannvesen 75 år : 1911-1986. Utg. Halden brannkorps forening. 1986. 127 s.
 • Saugbrugsforeningen Halden : 100 years - January 5th 1959. Utg. Saugbrugsforeningen. 1958. 18 bl.
 • Stang, Arild: Haldens klub 225 år : 1986-2011. Utg. Haldens Klub. 2011.
 • Wallin, Sven: Halden og omegn bygningsarbeidereforening 50 år : 1907-1957. Utg. Halden og omegn bygningsarbeidereforening. 1957. 20 s.

Medier

 • Bjørnland, Bjørn: Det sto i Amta : Smaalenenes amtstidende - 143 år i Halden. Utg. OK-trykk. 2003. 91 s. ISBN 8299303532.
 • Bjørndal, Ivar: Det stod i Ida 2001-2007 : år for år, temaene, forfatterne. Utg. Idd og Enningdalen Historielag. 2007. 13 s.
 • Dalastøl, Oddvar: Halden arbeiderblad er 50 år : en avis som brøt gjennom grensene. Utg. Halden arbeiderblad. 1979. 183 s.

Institusjoner

Halden sykehus i andre halvdel av 1950-åra.
 • 50 år med lærerutdanning i Halden : perioden 2003-2013: tiår i endring. Red. Olav Kolstad. Utg. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Asbjørnsens handelsskole, Halden : 25-årsjubileum : 1918-1943. Utg. Asbjørnsens handelsskole. 1943. 27.
 • Bjørndal, Ivar: Den høyere skole i Halden 150 år : Utg.i anledning 150 års jubileet 2.febr.1973. Utg. [s.n.]. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørndal, Ivar: Risum gjennom 100 år : en skole for sin tid : 1899-1999. Utg. Halden videregående skole, Avd. Risum. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dietz, Bjarne: Folkeboksamlinger i Halden gjennom 100 år : utgitt ved Halden folkebiblioteks 60 års jubileum 1. desember 1934. Utg. Halden folkebibliotek. 1934. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Forstrøm, O.: Fredrikshalds høiere skole 1823-1923. Utg. 1922. 29 s.
 • Golden, Alette: Østfold husmorskole gjennem 25 år : 1899-1924. Utg. 1925. 45 s.
 • Hafsrud, Tor (red.): Prestebakke skole 50 år : fra sentralskole til utkantskole : glimt fra skolens historie 1955-2005. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • IFE har satt sitt preg på byen gjennom 50 år. Utg. Institutt for energiteknikk. 2008 22 s.
 • Kolstad, Olav (red.): 50 år med lærerutdanning i Halden : perioden 2003-2013: tiår i endring. Utg. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Martiniussen, Erik og Nils Bøhmer: Haldenreaktoren. Utg. Miljøstiftelsen Bellona. 2002 52 s.
 • Neumann, Tor: høyere skole på Fredrikshald og i Halden : en innholdsrik parentes i skoleutviklingen. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • OECD Halden Reactor Project : 1958-1983. Utg. Norwegian Institute for Atomic Energy. 1983. 61 s.
 • Solerød, Erling (red): 40 år med lærerutdanning i Halden : veien vi gikk og veien videre. Utg. Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning. 2003. 135 s. ISBN 8278251207.

Bedrifter

Arbeidsstokken ved Haldens Skofabrik tidlig på 1900-tallet.
Haldenkanalen sett fra Brekke kraftverk i 1920-åra.
Foto: T. Mörk/Nasjonalbiblioteket.
 • Aktieselskabet Stangeskovene 90 år : 1899-1989. Utg. Stangeskovene AS. 1989. 59 s.
 • Bakke, Harald: E. Sem's forretning gjennom 50 år : 7.februar 1881-1931 samt hans øvrige virksomhet som borger i samme tidsrom. 1931. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beretning om Fredrikshalds Sparebanks Stiftelse og Virksomhet i 75 Aar : 1835-1910. Utg. Fredrikshald sparebank. 1910. 73 s.
 • Berg kommunale kraftanlegg 1920-1945 : en kort beretning om kraftanleggets virksomhet gjennom 25 år. Utg. Berg kommunale kraftanlegg. 1946. 54 s.
 • Henriksen, Rolf: Fra vadsekk til flykoffert : om reiseeffekter, skinn- og lærvarefabrikasjonen i Norge i det siste halve århundre : til 50-årsjubileet den 27. september 1947. Utg. Den norske reiseeffektfabrik. 1947. 35 s.
 • Jensen, Jens H.: Idd komm. elektrisitetsverk gjennom 25 år : 1920-1945. Utg. Idd kommunale elektrisitetsverk. 1949. 25 s.
 • Johanson, Arvid: På reisefot i hundre år : A/S Den norske reiseeffektfabrik 1897-1997. Utg. Den norske reiseffektfabrik. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning for Halden sparebank : med lokalhistorisk tilbakeblikk over perioden 1960-1984. Utg. Halden sparebank. 1985. 24, 63 s. Merknad: Innhold: Glimt fra bankens første år ; Et streiftog gjennom de siste 25 år. Halden i vår tid / av Olaf Jensen.
 • Lie, Aanond: Fra håndverk til fabrikk : J.T. Halvorsen skoindustri gjennom 75 år : 1878-1953. Utg. J.T. Halvorsen skoindustri. 1953. 44 s.
 • Maastad, Hans: Aktieselskabet Haldens Skotøifabrik gjennem 50 år  : 1892 - 19. mars 1942. Utg. Sem trykkeri. 1942. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moræus, Bengt: Munkholmen Lærfabrik : en industrivirksomhet på Kornsjø. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 1992. 20 s.
 • Norsk Jungner Akkumulatorfabrik femti år : 1918 16. februar 1968. Utg. Norsk Jungner Akkumulatorfabrik. 1968. 36 s.
 • Prang, Roger: Berg sparebank 1915-2015 : en lokalbank i tiden : Christiania bank og kreditkasse, Kreditkassen Halden. Utg. Berg sparebank. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Prang, Roger: Taxi - overalt, alltid! : drosjenæringen i Halden gjennom 107 år. Utg. Halden taxi. 2017. 269 s. ISBN 978-82-303-3501-7.
 • Steingrimsen, Oskar: Haldens bomuldsspinderi & væveri 150 år. Utg. Haldens bomuldsspinderi og væveri. 1963. 24 s.
 • Torgersen, Olav: Berg sparebank : 1915-1965. Utg. Berg sparebank. 1965. 58 s.
 • Torgersen, Olav: Fredrikshalds meieribolag 1871-1946. Utg. Fredrikshalds meieribolag. 1946. 122 s.
 • Wækre, Eivind: Halden meieris 100 års beretning : 1871-1971. Utg. Halden meieri. 1971. 54 s. ISBN 8270730025.

Krig og forsvar

Fredriksten festning innvendig i 1920-åra.
 • Antonsen, Kjell Ivar: En kort beretning om Fredriksten festnings slaveri og arbeidsanstalt. Utg. Foreningen Haldens minder, Komiteen for historielagsfunksjonen. 1985. 30 s. ISBN 8299188806.
 • Bryhn, Lauritz Guttorm: Fredriksten festning 300 år. Utg. Forsvarets krigshistoriske avdeling. 1965. 34 s.
 • Clason, Sam: Gåtan från Fredrikshald : fakta kring Karl XII:s banesår. Utg. Wahlström & Widstrand. 1941. 175 s.
 • Eidem, Kim: Norges nøkkel : Fredriksten festning og Norges kamp for uavhengighet 1716-1905. Utg. Gyldendal. 2018. 140 s. ISBN 978-82-05-51712-7.
 • Erichsen, E.: Brygging og baking på Fredriksten i gamle dager. Utg. 1972. 8 s.
 • Eriksen, R. R.: Fredriksten festnings historie, Carl XII's død : enkelte trekk. Utg. [Halden og omegns turisttrafikkforening i samarbeid med Foreningen Haldens Minder]. 1976. Digital versjonNettbiblioteket.
 • From, Peter: Karl XII:s död : gåtans lösning. Utg. Historiska Media. 2005. 400 s. ISBN 9185057568
 • Jacobsen, Frank Kiel: Til vern om festningen : Fredriksten Festnings Venner 1983-1998. Utg. Fredriksten Festnings Venner. 1998. 26 s.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Veien mot 1905 : fra Eda skanse til Fredriksten. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johanson, Arvid: Grenseland i ufredsår- : Halden og distriktet under den andre verdenskrigen 1939-45 : utgitt ved Halden sparebanks 150 års jubileum. Utg. [Halden sparebank]. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kraft, Even Pedersen: Carl den 12.s angrep på Frederikshald og Frederiksten festning i 1716 : en deltagers egne beretninger. Red. Bjarne Logstein. Utg. B. Logstein. 1994. 96 bl.
 • Kraft, Even Pedersen: "-og nu gikk alle ting til fiendens forlis-" : om da Karl den 12. og hans armé i året 1716 ble påført store tap og nederlag, og drevet ut av Halden by. Utg. [Bjarne Logstein]. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Krag, Hans Peter Schnitler: Frederikshalds krigshistorie : 1658, 1659, 1660, 1716, 1718, 1808, 1814. Utg. Henr. Køhn. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Magnussen, Kjeld: Ved Karl XIIs død : Fredrikstens beleiring i 1718 : myter og fakta. Utg. Valdisholm forl. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mindehøitideligheten i Fredrikshald paa 200 aars-dagen for Karl XII.s død 30. november 1918. Utg. E. Sem's trykkeri. 1919. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nagell, Ole Risøen: Fredriksten festning : kommandanter og historiske høydepunkter. Utg. Fredrikstens festnings venner. 1997. 88 s.
 • Nagell, Ole Risøen: Uten mat og drikke- : forsyningsvirksomheten på Fredriksten festning i eldre tid. Utg. Fredriksten festnings venner. 1991. 32 s.
 • Norheim, Kari: Union på grensen : 1905 : tekst og bilder fra Halden historiske samlingers utstilling på Fredriksten festning. Utg. Halden historiske samlinger. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Ingebrigt: Trekk fra Haldens og Fredrikstens krigshistorie : hvem forsvarte byen og festningen, eller deltok i operasjoner ellers med tilknytning til festningen. Utg. 1978. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Warberg, Helge: Slaget i Sponviken 1716 : fortet bygget 1675, angrepet og ødelagt 1716. Utg. H. Warberg. 2016. 95 s. ISBN 978-82-994101-4-4.

Språk

 • Steinsholt, Anders: Pratær du dæling? : ord, ordformer og setningskonstruksjoner etter Frithjof E. Byes romantrilogi fra Tistedalen. Utg. [A. Steinsholt]. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.

Kildeutgivelser

Kong Haakon VII på besøk i 1906.
Sponvika i første halvdel av 1920-åra.
 • Borchgrevink, Reidunn Groll: Gårdeiere og leieboere i Halden : 1765-1767-1777. Utg. R. Groll Borchgrevink. 1986. 65 s.
 • Borchgrevink, Reidunn Groll: Konfirmanter i Halden : 1789-1815. Utg. R. G. Borchgrevink. 1985.
  • Bind 1: [Uten bindtittel]. 207 s.
  • Bind 2: Register til ... 89, 38 s. Merknad: Inneholder også: Konfirmerte rekrutter på Fredriksten festning 1800-1818.
 • Fødte i Enningdalen : ægte børn, uægte børn og barsel qvinder : fra og med 1720 til og med 1729. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fødte i Enningdalen : ægte børn, uægte børn og barsel qvinder : fra og med 1730 til og med 1739. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2008. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fødte i Idd  : ægte børn, uægte børn og barsel qvinder : fra og med 1720 til og med 1729. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hamre, Knut Egil: Folketellingen 1801 : Berg i Østfold. Utg. K.E. Hamre. 1996. 77 s. ISBN 8299217032.

Diverse

Halden stasjon i 1930-åra.
Interiør i Fredriksten Kro, samme år.
 • Andragende fra Enningdalen sogn om deling av Idd herred. Utg. 1922. 23 s.
 • Andreassen, Marianne: Frodig fajanse og kjærlig keramikk : haldenkeramikk 1940-1980. Utg. Museumsforlaget. 2020. 287 s. ISBN 9788283050967.
 • Bjørndal, Ivar: Med røtter i grenselandet : veien fra husmannsplassen til Universitetsplassen. Utg. Forum bok. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bull, Edvard: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd : tre norske industristrøk. Universitetsforlaget. 1972. 411 s. Merknad: Fredrikstad og Sarpsborg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Clausen, Arne: Glimt fra Halden- : tegninger og skisser. Utg. Saugbrugsforeningen. 1965. 35 bl.
 • Dahl, Jon Sv.: Fredrikshalds bøssemakere : Noen våpenhåndverkere i garnisonsbyen 1680-1900. Utg. J.S. Dahl. 2000? 44 s. Merknad: Særtrykk av: Årbok / Norsk våpenhistorisk selskap, 1999.
 • Danielsson, Rolf: Svinesund : bron, gränsfolket och historien = brua, grensefolket og historien. Utg. Gränskommittén Østfold-Bohuslän. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dietz, Bjarne: Gymnasiesamfundet "Brage" 1879 - 16. februar - 1929 : en 50-aars historikk. Utg. Haraldssøn, Baardsen & co. 1929. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Engmo, Terje: Tomasgården - en oase i grenseland : 25 år med retreater på Tomasgården. Utg. Sandomstiftelsen. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fjellman, Berit: Dalsland och gränsbygden : en samling texter och bilder om platser, händelser och människor i gränstrakterna mellan Dalsland, Värmland, Bohuslän och Östfold. Utg. Atremi. 2008. 62 s. ISBN 9789185487196.
 • Halden som andre så den : utlendingers besøk i byen. Red. Margot J. Jacobsen. Utg. Halden bibliotek. 1976. 36 bl.
 • Hollertz, Magnus: Resa omkring en mycket liten bit av jorden. Utg. Bonnier. 1949. 337 s. Merknad: Tistedalen.
 • Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen historielags årbok. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 2002-.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Et sekel i Halden : en 100-årskavalkade. Utg. H. Andersen bok- og papirhandel. 2002. 113 s. ISBN 8291129045.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Fredrikshald-glimt fra den gang oldemor var ung. Utg. Halden arbeiderblad i samarbeid med Berg sparebank. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jacobsen, Frank Kiel: Sævvækællær og spinnjenter  : Tistedalen fra villmark til industristed. Utg. F.K. Jacobsen]. Halden. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johanson, Arvid: I Turistens kjølvann  : en bilderevy fra Haldenvassdraget. Utg. Halden arbeiderblad i samarbeid med Marker sparebank. Halden. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kari Kari smiss smass : barnekultur fra Østfold en tidlig septemberdag i 1981. Red. Per Linge. Utg. Halden lærerhøgskole. 1981. 64 s. Merknad: Serie: Skrifter (Halden lærerhøgskole), nr. 1-1981.
 • Kjølholdt-Guttormsen, Egil: Halden-distriktet i eldre malerkunst : fra Jacob Coning til Sophus Jacobsen : en veiviser . Utg. Enigma forl. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kjølholdt-Guttormsen, Egil: Nini Roll Anker i Fredrikshald 1892-1907 : et kulturhistorisk interiør med bibliografi. Utg. Enigma. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lavik, Randi: Holdning til handling : hvordan kvinner og menn legger vekt på ulike sider ved dagligvareinnkjøp. Utg. 1979. ISBN 8272840014. (Halden, Telemark, Oppdal, Rennebu). Merknad: Serie: Forskningsrapport (Fondet for markeds- og distribusjonsforskning), nr.: 21.
 • Lie, Ragnar: Vegene ved Svinesund. Utg. Statens vegvesen. 2003. 17 s.
 • Lyche, Jens: Christen Lyche's efterkommere. Utg. 1979.
 • Minge, Gunnar: Tall og poeng : 1966-1985. Utg. Halden idrettsråd. 1986. 79 s.
 • Mosbæk, Eilif: Kanaldamperen Engebret Soot. Utg. Stiftelsen D/S Engebret Soot. 2015. 150 s. ISBN 978-82-303-2963-4.
 • Nordsjø, Reidar O. og Kai Andersen: Vi - guttane på gutteskolen. Utg. Guttanes forlag. 2018. 132 s. ISBN 978-82-998812-7-2
 • Onsager, Knut (red.): Teknologibyene : omstillinger, innovasjon og utfordringer. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. Oslo. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opstad, Lauritz: Boken om Herrebøe fajansene : et norsk industri-eventyr fra rokokkotiden. Utg. Huitfeldt. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Parmer, Vidar: Halden og omegn i bilder : 1699-1906. Utg. Haldens Minder. 1953. 7 s.
 • Rakeng, Oddvar: Femsjøens perle : Nestangens historie. Utg. Nestangen hytteeierforening i samarbeid med Halden arbeiderblad. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rakeng, Oddvar: Tistedals-erindringer. Utg. Tistedalens musikforening ; Lillehammer : Thorsrud lokalhistorisk forlag. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rokke-raet : natur- og kulturlandskap i fortid og framtid. Red. Rune Sævre. Utg. Institutt for naturforvaltning. Ås-NLH. 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schrøder, Johannes: Kort historiske Beskrivelse over Friderichshald. Red. Knut Egil Hamre. Utg. Foreningen Haldens Minder. 1996. 127 s. ISBN 8299382300. Merknad: 1. utg. København : Johan Jørgen Høpffner, 1727.
 • Solberg, Harald: Haldenkanalen før og nå : til bruk for vertskapspersonell i Haldenkanalen - og alle andre interesserte. Utg. Haldenkanalens regionalpark og Haldenvassdragets kanalselskap. 2017. 39 s.
 • Steinindustrien og Iddefjorden. Steinhoggerdagene 11.-12. august 1979. Utg. 1979. 35 s.
 • Trømborg, Dagfinn: Ti store steiner i Høiåsmarka. Utg. Halden skiklubb. 2019. 30 s.
 • Tøpfer, Ove: Forandring Halden. Utg. Forlag Peter Lukas. 2020. ISBN 9788293514268.
 • Vestbakke, John-Evert: Elvesus og sekkesjau : historien om Prestebakke mølle. Utg. Idd og Enningdalen historielag. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wegner, Rolf B.: Djevelen fra Østfold : kongen av Halden. Utg. Ask forlag. 2016. 192 s. ISBN 978-82-92221-24-2.
 • Wilberg, Randi: Es ist uns angenehm bey dieser Gelegenheit Veranlaszung gefunden zu haben, uns Ihnen zu Ihren hieszigen Aufträgen bey jezt wiederhergestelltem Handlungs verkehr, wohlgeneigt zu empfehlen : zu den deutschsprachigen Kaufmannsbriefen an Carsten Tank in Friedrichshald, 1814-1828. Utg. Høgskolen i Østfold, Avdeling for samfunnsfag og fremmedspråk. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografier

 • Bøker om Halden : Et utvalg. Utg. Halden bibliotek. 15. s.
 • Evensen, Ulf Harry: Halden-bibliografi 1951-1975. Søkbar on-line og utskrift med mikro polydoc. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: . Kommune: Halden
  • Bind 1: [Uten bindtittel]. Utg. 1986. 137 bl.
  • Bind 2: [Uten bindtittel]. Utg. 1986. bl. 138-251.
 • Haldenvassdragets geografi, bruk og kulturhistorie : en litteraturoversikt. Utg. Haldenvassdragets kanalselskap. 1984. 23 bl.

Hoved- og masteroppgaver

 • Elnes, Trond: "Divisjonsmusikken" i Halden : dens historie og plass i musikklivet. Musikk, Oslo 1980.
 • Gunnerud, Mari Gløckner: Fra råneparadis til miljøstjerne : en etnologisk studie av planleggeres og beboeres forhold til arbeiderstrøket Banken i Halden. Hovedoppgave i etnologi, Universitetet i Bergen, 2002 II.
 • Guttormsen, Egil Kjølholdt: Forfatterinnen Nini Roll Ankers modningsår i Fredrikshald 1892-1906. En studie i betydningen av sosial virksomhet som betingelse for kunstnerisk vekst. Nordisk, Universitetet i Oslo 1981.
 • Hansen, Erik Arne: Metodister i kirke og samfunnsliv. Metodistkirkens medlemmer i Fredrikstad-, Sarpsborg- og Haldendistriktet i perioden 1875-1900. Historie, Oslo 1973.
 • Hofting, Helena Dekov: Tak over hodet? : casestudie av en seinmesolittisk lokalitet i Halden, Østfold, med spor etter en mulig hytte. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2007.
 • Holm, Gry: Rød Herregårds hage og park. Landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. (Ørland, Bjugn, Hemne, Tingvoll, Ringsaker, Onsøy, Rygge, Tune, Halden, Berg.) Historie, Oslo 1981.
 • Hovde, Siri Synnøve: Sjøbod - rønne - kulturminne. Striden om sjøbodene på Lekterbrygga i Halden. Etnologi, Universitetet i Oslo 1997.
 • Hult, Ida Elisabeth: Språk og lokal tilhørighet : om talemålsutviklinga hos ungdom i Halden. Masteroppgave i nordisk språk og litteratur- Universitetet i Agder, 2008.
 • Kvittingen, Tordis Five: Utbyggingen av Haldenvassdraget i treforedlingens tjeneste (ca. 1850 - 1940). Historie, Oslo 1947.
 • Larsen, Kari: Tiltaksarbeid og industriutvikling i Halden kommune. Geografi, Universitetet i Bergen 1988.
 • Leivestad, Valborg Hegseth: Friluftsliv ved Haldenvassdraget fra Skulerud til Tistedal. NLH 1974.
 • Melvold, Stine Anette: Lokalitet 3, Haldenprosjektet - en casestudie : en senmesolittisk boplass vurdert ut fra tidligere forskning og sosiale aspekter. Hovedoppgave i arkeologi, Universitetet i Oslo, 2006.
 • Midtun, Astrid: En skole i utvikling i et bysamfunn. Fra den spede folkeundervisningen i Fredrikshald til 9-årig skole i Halden. Pedagogikk, Universitetet i Trondheim 1981.
 • Mjelde, Håvard: Entreprenørens betydning i distrikts-Norge. En undersøkelse foretatt i Halden og Trøgstad kommune. Økonomi og ressursforvaltning, Norges landbrukshøgskole 1996.
 • Olving, Anne-Cathrine: Svensk arbeidsinnvandring til Fredrikshald 1870-1910. Hovedoppgave i historie - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 2007.
 • Parmer, Trine-Cecilie: Mads Wiels Bomuldsfabrik 1813-1835. Norges første moderne industribedrift? Historie, Oslo 1979.
 • Pettersen, Elin Langfeldt: Vevlen gård på Idd : et bidrag til gårdens bygningshistorie 1810-1867. Masteroppgave i kunsthistorie - Universitetet i Oslo, 2010.
 • Simonsen, Margrete Figenschou: Hva skolegården skjulte. Jernaldergravene på Berg skole - et formidlingsprosjekt. Arkeologi, Universitetet i Oslo 1997.
 • Skarstein, Rune: Barns utemiljø i Halden. Landskapsarkitektur, NLH 1985.
 • Steinskog, Gjermund: Svinesundsøya : en eksempelstudie av gården i senneolitikum og eldre bronsealder. Masteroppgave i arkeologi - Universitetet i Oslo, 2010.
 • Tjoflot, Gunn Kristin: Iverksetting av miljøprogram i Norge og Sverige etter inngåelse av avtale om reduksjon av forureining til Nordsjøen. Studie og samanlikning av miljøtiltak for landbruksnæringa ved Haldensvassdraget og Laholmbukta. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1997.
 • Øimoen, Lars: Driftsbygninger i Idd 1867-1954. Tekniske fag, Norges landbrukshøgskole 1998.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold. Brevnummer: 32/33/34
 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Alderdom, Familieforhold, Hverdagsliv, klesplagg, mat og drikke, amerikabrev. Brevnummer: 32/33/34
 • År: Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse. Brevnummer: 32/33/34
 • År: 18911228 Fra: Jenny (søster) , Halden, Østfold Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Helg og høytid, jul. Brevnummer:1385
 • År: 1893 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, fødsel, tåteflaske, jordmor, Helse og sykdom, årebetennelse, legebesøk. Brevnummer: 31
 • År: 1893? Fra: Karen Agnethe (mor) Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA.
Stikkord: Religiøsitet. Brevnummer: 30
 • År: 1895 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr., Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh (NHKI), USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, pengegave, Alderdom, Hverdagsliv. Brevnummer: 27
 • År: 1895 Fra: Karen Agnethe Nielsdtr. (?), Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Religiøsitet, oppbyggelse, Familieforhold, Sosiale kår, arbeidshus, fabrikk. Brevnummer: 28
 • År: 1895 Fra: Hans Ludvig (Johansen) Bjerke, Halden, Østfold Til: Karl August Johansen, USA Eier: Ruth M. Kavanagh, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, begravelse, Religiøsitet, nattverd. Brevnummer: 29
 • År: 1918 Fra: Jakob Grønlund, Halden, Østfold Til: Lorents Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren (jnr.10/1994), Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: dyrtid, spanskesyken, husdyr, onnearbeid, Værforhold, Helse og sykdom, Økonomiske kår. Brevnummer: 198
 • År: 1930 Fra: Karoline Grønlund, Halden, Østfold Til: Lorents Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: fotografi, Værforhold. Brevnummer: 199
 • År: 19490408 Fra: Martha Ohlgren, Halden, Østfold Til: Lawrence Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA Eier: Ralph Ohlgren, Moose Lake, Minnesota, USA
Stikkord: fugleliv, Værforhold, Arbeidsliv, traktor, Økonomiske kår, priser, rasjonering. Brevnummer: 200

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Bymatrikkel (122 HALDEN)
Fredrikshalds Bymatrikkel 1878. Opgave over samtlige Eiendomme - .... 1878. 37 s.
 • Eigedomsdokument - vitnebrev (123 HALDEN)
Nye Østfold-diplomer. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 3, nr 1 (1983). S. 186-194. Red. Leif O. Merlie. Merknad: Omhandlar Nordre Remmen 1576. På originalspråk og i omsetjing.
 • Folketeljing 1900 (124 HALDEN)
Folketellingen 1900 for Berg med Asak og Rokke. Utg./ Red. Knut Egil Hamre. 1993. 220 s.
 • Kommunikantbok (125 HALDEN)
Konfirmanter i Halden 1789-1815. Utg./ Red. Reidunn Groll Borchgrevink. 1985. 2 b. B.1: 207 s., b.2: 89, 38 s. Merknad: B.2 inneheld: Register + konfirmerte rekrutter på Fredriksten festning 1800-18.
 • Laugsartiklar (126 HALDEN)
Bidrag til næringslivets historie i Østfold på 1700-tallet. Danske arkivstudier. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 417-426. Red. Lauritz Opstad. Merknad: Vedrørande skomakarane sin laugsorganisasjon 1747.
 • Manntal 1664-66 (127 HALDEN)
Skattemanntal - folketelling 1664. Idd og Enningdalen prestegjeld, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 14 s. Merknad: Eige namneregister (5 s.).
 • Manntal 1664-66 (128 HALDEN)
Folketelling 1664. Berg prestegjeld i Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 18 s. Merknad: Eige namneregister (6 s.).
 • Matrikkel 1723 (129 HALDEN)
Skattemandtall 1723 for Idd og Enningdalen. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 21 s. Merknad: Eige register.
 • Matrikkel 1723 (130 HALDEN)
Skattemandtall 1723 for Berg med Rokke og Asak. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 30 s. Merknad: Eige register.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (131 HALDEN)
Ekstraskatt for Idd prestegjeld 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1989. 36 s. Merknad: Eige register etter førenamn (9 s.).
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (132 HALDEN)
Ekstraskatt 1762 Berg prestegjeld. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 38 s. Merknad: Eige register etter førenamn (12 s.).
 • Skattemanntal - kontribusjon 1646 (133 HALDEN)
Forholdene på Idd 1646. I: Tidsskrift for Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 193-197. Red. Sv. J. Nygaard.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (134 HALDEN)
Skoskatten 1711. Utg. Østfold historielag. I: Runar. Slektshistorisk tidsskrift for Østfold. Årg. 5, nr 1-2 (1985). S. 177-179. Red. Sverre J. Nygaard. Merknad: For Enningdalen anneks.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (135 HALDEN)
Skoskatt 1711 for Berg prestegjeld, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1991. 16 s.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (136 HALDEN)
Skoskatt 1711 for Idd og Enningdalen, Idd og Marker fogderi, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. [1991 - ]. 13 s.
 • Testamente (137 HALDEN)
Mette Mengs testamente. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.3 (1955-64). S. 37-42. Red. Martha Østensvig. Merknad: Til fordel for Fredrikshalds fattige 1677.

Aviser

Eksterne lenker