Bibliografi:Indre Østfold kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur fra Indre Østfold kommune

 • Heggen og Frøland: Fellesbind for bygdene Askim, Eidsberg og Trøgstad. Red. av en komite. 1965-.
  • Bind 1. Berggrunnen og jorden. Bygdenes eldste historie. Mellomalder. Bygdemålet. 1965. 377 s. Digital versjonNettbiblioteket.
   • Melding: Bjørkvik, Halvard i Heimen, b. XIII, s. 528–533.
  • Halvbind 2, del 1. Miljøtyper, plante- og dyreliv. Tradisjon om vokster. 1978. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold.
  • Bind 1: Hobøl ved Tom Schmidt. Oslo, Solum Forlag, 1994. 245 s. ISBN 8256009322. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 4: Spydeberg. Ved Margit Harsson. Utg. Seksjon for navnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo. 2001. 311 s. ISBN 8299115825. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 6: Askim. Utg. Novus forlag, 2005. 279 s. ISBN 9788270994250; ISBN 8270994251. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Bind 18: Trøgstad, ved Tom Schmidt (2020).
  • Bind 19: Eidsberg, ved Tom Schmidt (2020).
 • Kasbo, Trond H. F.: Familien på Finsrud i Fantekroken : et bidrag til en genealogi, gårds- og grendehistorie. Utg. T.H.F. Kasbo. 2020. 184 s.
 • Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.

Lokalhistorisk litteratur fra Askim

Askim kirke den 17. mai 1914. Fotografi fra boka Askim herred 1814-1914 av A. Haaheim (1914).
Askim gamle prestegard, fotografi fra boka Askim herred 1814-1914 av A. Haaheim (1914).
Fossum bru i 1956, utsikt fra Askim-sida over til Spydeberg-sida. I forgrunnen minnesmerket over de tolv norske soldatene som falt i kamp her i april 1940.
 • Aaser, Magna: En gammel slekt fra Askim : (slekten Kolstad). Utg. 1932. 134 s.
 • Askim frie misjonsforsamling gjennom 60 år : festskrift. Utg. Centraltrykkeriet. 1936. 28 s.
 • Askim idrettsforening gjennom 60 år : 1893-1953. Utg. Askim idrettsforening. 1953. 201 s.
 • Barlaup, Geir: Teknologiutviklingen på turbinene i Mørkfoss/Solbergfoss. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1992. Fag: Historie. Kommune: Askim
 • Dæhlen, Asbjørn: Kulturlandskapet i Askim. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1991. Fag: Landskapsarkitektur. Kommune: Askim
 • Enstad, Nils-Petter: Kan ikke tie om Jesus : Frelsesarmeen i Askim 100 år 1902-2002. Utg. Frelsesarmeen (Askim). 2002. 86 s. ISBN 8291919178. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fjellbekk, Annikken Hamran: Norsk bosettingspolitikk - i klem mellom statlige mål og kommunal autonomi : Rygge og Askim kommuners behandling av IMDis anmodning om å bosette flyktninger. Masteroppgave i statsvitenskap - Universitetet i Oslo, 2010. Fulltekst
 • Fra glasskår til isolasjon : 50 år : 1935-1985. Utg. Glava isolasjon, AS Glassvatt. 1985. 153 s.
 • Grøndahl, Ulf: Jordeiendomsforholdene i Askim på 1600- og 1700-tallet. Hovedoppgave. Oslo 1973 Fag: Historie
 • Grønset, Jens: Av husmennenes saga : og glimt fra det gamle Askim. Utg. 1979. 59 s.
 • Gundersen, Johan: Katralenslekten : Askim 1460-1960. Litt slekts- og gårdshistorie. Utg. Joh. Gundersen. 1960. 278 s.
 • Halfdan Borgersen : et hundreårsminne : 10.juli 1887- 10.juli 1987. Utg. 1987. 31 s.
 • Idland, Tor: Fra bygderenn til storklubb : 100 år : Askim Idrettsforening, 1893-1993. Utg. Askim idrettsforening. 1993. 175 s. ISBN 82-90320-14-0.
 • Idland, Tor: Fra husnød til boliger for folk flest : Askim og omegn boligbyggelag 50 år : 1947-1997. Utg. AOBBL. 1997. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johansen, Geir-Otto: Historien om badene i Askim. Utg. G. O. Johansen. 2015. 95 s.
 • Kure, Randulf og Tor Idland: Fra landsbygd til stasjonsby : Askim-bilder fra 1860-1920. Utg. Askim historielag. 1992. 159 s. ISBN 8290320124.
 • Larsen, Gustav: Askim idrettsforening 1953-1968 : tillegg til 60 års beretningen. Utg. 1968. 76 s.
 • Ljøgodt, Lars: 50 år : Mørkfoss-Solbergfoss Askim. Utg. Oslo lysverker. 1974. 40 s. ISBN 8299036518.
 • Lunden, Kåre: Heggen og Frøland i mellomalderen. Hovedoppgave. Oslo 1965 Fag: Historie
 • Meyer, Johan: Tapte kulturverdier : Askim gamle kirke. Utg. 1936.
 • Nygaard, Jan Egil: Skogen i Askim : ressurser, arbeidsoppgaver og miljø. Utg. Landbrukskontoret, Skogbruksetaten i Askim. 1990. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Oraug, Johs: Tettstedsutvikling i et jordbruksdistrikt. Askim. Hovedoppgave. NLH 1971 Fag: NLH
 • Oterholt, Bent-Roni: Samfunnsendring og religiøs nyorientering. Et studie av nyevangelismen i Mellem-Borgersyssel provsti, med særlig vekt på utviklinga i Askim frie kristelige missionsforening 1875-1930. Hovedoppgave. Trondheim 1981 Fag: Kristendomskunnskap
 • Paulsen, Kirsti Meum: Eldreomsorg i Askim komune. Utg. Høgskolen i Østfold. 2007. 57 s. ISBN 9788278252161. Merknad: Serie: Oppdragsrapport / Høgskolen i Østfold ; 2007:2. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Birgitte: Ny E-18 Melleby - Askim, Østfold fylke. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1996. 56 s. ISBN 8242606374. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Johannes Olsen Masengs slekt fra Nord-Maseng i Askim fra 1900 til ca. 1300 ; Elise Marie Hansdatters forfedre fra Rakkestad fra 1900 til ca. 1600. Utg. F. J. Skjørten. 2009. 107 s. ISBN 9788299750615. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Slekten fra Skjørten i Askim gjennom 500 år : Ole Fransen Skjørten og Johanne Monsdatter Onstads etterkommere og forfedre, og forfedrene til de inngiftede slekter fra Vest-Høie og Nord-Høie i Eidsberg. Utg. F. J. Skjørten. 2005. 186 s. ISBN 8230303657. Digital versjonNettbiblioteket
 • Spilling, Gunnar: Askim indremisjonsforening gjennom 75 år : 1872-1947. Utg. 1947. 54 s.
 • Stordahl, Erik: Flytteindeks - flytting til og fra Askim/Mysen handelsdistrikt i 1971. Hovedoppgave. Oslo 1975 Fag: Geografi
 • Svanstrøm, Odd: Askim turnforening : stiftet 1. oktober 1926 : en kort beretning om de første 50 år. Utg. Askim turnforening. 1996. 100 s.
 • Sydengen, Svein: Scener fra mitt eget liv : en gutts oppvekst i Askim. Utg. S. Sydengen. 2014. 159 s. ISBN 9788299841115.
 • van Bruggen, Ingjerd og Marius Hellerud: Dorthe Larsdatter Løken og hennes etterkommere : en slektshistorie fra Askim. Utg. 2007. 238. ISBN 8230305420.
 • Vik, Guri: Eiendomsforhold og tettstedsutvikling. En studie av tettstedsutviklingen i Askim kommune i Østfold med spesiell vekt på eiendomsforholdene. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1990. Fag: Jordskifte. Kommune: Askim
 • Westgård, Kjell-Arve: De kom fra Eidsberg : Westgaard's og Westgård's. Utg. K. A. Westgård. 1994. 107 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Eidsberg

Eidsberg kirke, fotografi fra boka Eidsberg herred av Herman Thoresen (1914).
Sorenskrivergarden Elvestad, fotografi fra boka Eidsberg herred av Herman Thoresen (1914).
Samme bygningen i 1956.
Mysen sentrum i 1920.
 • Arnesen, Dagfinn: Mysen rotaryklubb : 50 år : 1955-2005. Utg. Mysen rotaryklubb. 2005. 34 s.
 • Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien. Utg. Eidsberg og Mysen historielag. 1966-70
  • B.1. Gunnar Rudie, Sigrid Marie Christie, Håkon Christie, Gunnar Dehli: 1537-1800. 1966. 559 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Lunden, Kåre i Heimen, b. XIV, s. 74–78.
  • B.2. Sigurd Senje, Erik Aarsund: 1800-1940. En kort oversikt 1940-1965 ved Erik Aarsund. 1970. 579 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Svarteberg, Kristen i Heimen, b. XV, s. 428–430.
 • Christophersen, Kjell: Momarken travbane og Momarken travselskap : 1920-1970. Utg. 1970. 74 s.
 • Degnes, Trond: Fra scene - til slakteri : John Herland - den kreative industribygger. Utg. Markade, 2014. 109 s. ISBN 9788299973106.
 • Degnes, Trond: "Østfolddomen" : et festskrift i anledning Eidsberg kirkes 750 årsjubileum. Utg. Eidsberg menighetsråd. 2000. 80 s. ISBN 8299569001. Digital versjonNettbiblioteket
 • Eriksen, Anders og Lawrence Rose: Frivillige organisasjoner i Eidsberg : sammendrag av materiale fra en spørreundersøkelse. Utg. NIBR. 1988. 57 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hersleth, Martha og Margit Lundeby: Lundebyættens stamfedre og -mødre og Lundeby gård. Utg. 1984?. 152 s.
 • Hærnes, Per: Kulturminner i Eidsberg : et magasin med bilder fra våre skatter i Eidsberg kommune. Utg. Eidsberg kommune. 2016. 34 s.
 • Høie, Kristian: Høie-Mysenslekta. Utg. K. Høie. 1954. 245 s.
 • Johansen, Hilde Merete, Skinne, Ann-Mari: Deltidslandbruk på større bruk i korndistriktene. En undersøkelse basert på intervju i Eidsberg og Skjeberg. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1988. Fag: Allsidig jordbruk. Kommune: Eidsberg [Merknad: Sarpsborg: se også Eidsberg]
 • Jubileumsavis Heen 4H : 1956-1986. Utg. Heen 4H. 1986. 31 s.
 • Koht-Norbye, Hakon: Fra krig til fred 1940-1945 : Eidsberg : noe av det jeg minnes, og hva andre opplevde på Mysen og i Eidsberg. Utg. H. Koht-Norbye. 1999. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Koht-Norbye, Hakon: Stasjonsbyen på Finnestadgårdene gjennom 120 år : Eidsberg stasjonsby : fra livlig jernbanesenter til velstelt villasenter : en kortfattet omtale om Finnestadgårdenes allsidige historie. Utg. H. Koht-Norbye. 2003. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kvam, Per Morten: Generasjonsforhold i gårdsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukerpar i Eidsberg, Marker og Trøgstad. Hovedoppgave. Landbruksøkonomi. NLH 1985 Fag: NLH
 • Langebrekke, Arne: Utviklingen av landbruket i Eidsberg herred. Hovedoppgave. NLH 1959 Fag: NLH
 • Larsen, Johannes: Karen Marie og Erik Gustav Larsen og deres etterkommere : 1873-1990 : tillegg: litt om Karen og Erik Larsens: 1, Aner, [og] 2, Søsken og deres familier. Utg. J. Larsen. 1990. 91 bl.
 • Lund, Tore: "Hvorfor skal Mysen forbigåes?" Oppkomsten av et stasjonsbykollektiv i Eidsberg herred 1899-1920. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1997. Fag: Historie. Kommune: Eidsberg
 • Meyer, Bjørn Steinar: Mødre uten barn : fra adopsjonens ukjente historie- Utg. Valdisholm forlag. 2007. 283 s. ISBN 9788274120679. Digital versjonNettbiblioteket
 • Mysen, Dag og Finn Pedersen: Møbelbyen Mysen : stolt Eidsberghistorie. Utg, Eidsberg historielag. 2018. 191 s. ISBN 978-82-691364-0-1.
 • Mysen kirke 50 år : 1903 - 1953. Red. Olaf Funderud, T.A. Vollene og Aage Christiansen. Utg. Mysen menighetsråd. 1953. 45 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rasmussen, Alf Henry ofl.: Eidsberg kommune : en bildepresentasjon. Utg. NorMedia forlag. 1996. 72 s. ISBN 8290943032. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandem, Arne: Da hesten dro lasset : tekster, ordliste og grammatikk : fra målføret i Hærland sogn, Eidsberg i Østfold. Utg. A. Sandem. 1979. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandem, Arne: Ungdom på historisk grunn : Eidsberg ungdomsskole 25 år : et jubileumsskrift'. Utg. A. Sandem. 1995. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skar, Birgitte: Ny E-18 Melleby - Askim, Østfold fylke. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1996. 56 s. ISBN 8242606374. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjørten, Fredrik Johannes: Slekten fra Skjørten i Askim gjennom 500 år : Ole Fransen Skjørten og Johanne Monsdatter Onstads etterkommere og forfedre, og forfedrene til de inngiftede slekter fra Vest-Høie og Nord-Høie i Eidsberg. Utg. F. J. Skjørten. 2005. 186 s. ISBN 8230303657. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tokerud, Jørn Henrik og Undrum, Steinar: Driftsteknisk og driftsøkonomisk utvikling på bruk hvor det er nydyrket i kommunene Eidsberg og Rakkestad. Hovedoppgave. Landbruksøkonomi. NLH 1981 Fag: NLH
 • Trømborg kirke 1879-1979. Utg. Menighetsrådet. 1979. 40 s.
 • Undrum, Kjell: Langs slorene : folk og grend i tid som gikk. Utg. Eidsberg historielag. 2015. 115 s.
 • Undrum, Kjell: «Øst i kroken» - og litt vestover : en omtale av husmannsplasser og andre kulturminner i Eidsberg kommune. 2011. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Valaker, Tormod: Momarken mot de hundre. Utg. Momarken travbane. 2013. 163 s. ISBN 9788253303093.
 • Westgård, Kjell-Arve: De kom fra Eidsberg : Westgaard's og Westgård's. Utg. K.A. Westgård. 1994. 107 s.
 • Wilse, J.N.: J. N. Wilses Eidsberg-beskrivelse fra 1790-årene. Med innledning og anmerkninger av Lauritz Opstad. Utg. Østfold historielag. Mysen 1963. 106 s.
 • Wilse, Jacob Nicolai: J. N. Wilses Eidsberg-beskrivelse fra 1790-årene. Red. Lauritz Opstad. Utg. Valdisholm. 1992. 106 s. ISBN 8274120337. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wilse, Jacob Nicolai: Skrifter i utvalg. Utg. Valdisholm. 2016. 588 s. ISBN 978-82-7412-082-2
 • Wåler, Hans: Mysen-leksikon : Mysen kommune 1920-1961. Utg. Smaalenenes medier AS. 1998. 496 s. ISBN 82-994661-0-5 .

Lokalhistorisk litteratur fra Hobøl

Utsikt over Mjær ved Tomter i 1920-åra.
Parti fra Knappstad i samme tiår.
 • Aubert, L.M.B.: Lars Hovihytten, eller Morderen og straffanstalten. Red. Einar Lundeby. Utg. Hobøl historielag. 2002, 56 s. ISBN 8290942052. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bærøe, Ludv.: Et bruderov. Sannferdig fortelling fra det forrige århundrede. Utg. Hobøl historielag. 1989. 93 s. ISBN 82-90942-00-1. Merknad: Opprinnelig utgitt: Kristiania : P. T. Mallings Boghandels Forl., 1891. Digital versjonNettbiblioteket
 • de Ridder, Anne-Therese: "House of Commons" – fra rønne til ikon. En studie om materialisering av fortider. Masteroppgave, museologi. Universitetet i Oslo, 2017. Fulltekst.
 • Hobøl sparebank 1859 - 1934 : en kort beretning. Utg. Hobøl sparebank. 1934. 15 s.
 • Lars Rasch. Prosten, Karl den 12. og Hobøl. Dokumenter til prost Lars Rasch's livshistorie. Redigert av Einar Lundeby ofl. Utg. Hobøl historielag. 2000. 145 s. ISBN 82-90942-04-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lundeby, Einar og Asbjørn Hjorthaug: Middelalderbrev. Om folk, gårder og kirkeliv i Hobøl fra 1210 til 1583. Utg. Hobøl historielag. 2005. 223 s. ISBN 978-82-90942-06-4. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skolen i Hobøl gjennom 250 år. Red, Eva Kubberød ofl. Utg. Hobøl skolestyres jubileumskomite. 1989. 60 s.
 • Thinn, Inger: Etterkrigstid og gjenreisning : en enkel krønike fra Indre Østfold. Utg. I. Thinn. 2009. 249 s. ISBN 9788299818100. Digital versjonNettbiblioteket
 • Thinn, Inger: "Sånn var det, bare-" : om liv og mennesker på et småbruk i 1959-60. Utg. I. Thinn. 2014. 192 s. ISBN 9788299818117.
 • Til bygdas beste i 125 år : Gjensidige Hobøl brandkasse 1882-2007. Red. Otto Brødholt ofl. Utg. Hobøl brandkasse. 2007. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tommelstad, Kjell Einar: Skogen i Hobøl. Utg. Hobøl kommune, Skogoppsynet ; Skogeierlaget. 1983. 24 s.
 • Øverland, O.A. og Einar Lundeby: Mordet på Saksebøl : kriminalhistorie fra krigens tid. Utg. Hobøl historielag. 1991. 109 s. ISBN 8290942028. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvre Hobøl ungdomslag : beretning i anledning 30-årsjubileet 13. mars 1938. Red. Johanne Lundeby ofl. Utg. Øvre Hobøl ungdomslag. 1938. 16 s.

Lokalhistorisk litteratur fra Spydeberg

 • Christophersen, Bjørn: Idéskisse Spydeberg sentrum. Utg. Konsulentfirmaet Langeland. 1973. 37 s.
 • Den fremtidige skoleordning i Spydeberg : Herredstyrets, skolestyrets og kretsmøters behandling 1935/37. Utg. Spydeberg kommune. 1937. 22 s.
 • Egeland, Aslaug og Ingrid Nesje: Egeland-slekten : Anne Marie og Markus Egeland. Utg. A. Egeland ; I. Nesje. 1986. 296 s.
 • Eriksen, Sissel H.: Når bonden blir syk. En studie av bondens handlingsmuligheter og strategivalg ved sykdom. (Sørreisa, Melhus, Snåsa, Spydeberg.) Hovedoppgave. Trondheim 1985 Fag: Sosiologi
 • Fürst, Roland: Resultatorientert planlegging og budsjettering : oppsummering etter 2. forsøksår i Spydeberg. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1987. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grinitun 10 år. Utg. Grinitun (aldershjem). 1985. 7 s.
 • Hallerud, Alfhild: Hallerud gårds- og slektshistorie. Utg. A. Hallerud. 1984. 70 s.
 • Hallerud, Alfhild: Sølvbergslekta fra Spydeberg. Utg. A. Hallerud. 1986. 104 bl.
 • Hallerud, Alfhild: Torget i Spydeberg : Jørgenrudslekta. Utg. A. Hallerud. 1985. 75 bl.
 • Juel, Eirik: Spydeberg bygdebok. Folk og hjem på gamle og nye tomter. Bosettingen i Spydeberg. Utg. Spydeberg bygdebokkomité. 2003-
  • B.1, del 1 og del 2: Midtbygda med stasjonsbyen. 2003. 1184 s. ISBN 82-996630-1-6 og ISBN 82-996630-2-4. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.2, del 1: Nordbygda med Stegen og Vassbygda. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
  • B.2, del 3: Nordbygda med Stegen og Vassbygda. 2009. S. 1090-1721. Digital versjonNettbiblioteket
  • B.3, del 1: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. 504 s.
  • B.3, del 2: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 510-1015.
  • B.3, del 3: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 1022-1444.
  • B.3, del 4: Sørbygda med Heli og Mørk. 2015. S. 1450-1987.
 • Karlsen, Kjell Dagfinn: Utskrift fra Menighetsbladet for Spydeberg, Heli og Hovin 1946 til 2006 : fødte, døpte, konfirmerte, vigde, døde. Utg. K.D. Karlsen. 2007. 147 s.
 • Løken, Johan: Lokalt selvstyre i Spydeberg fra 1837 til ca. 1860. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Skulberg, Gudtorm: Historiske notater som innbefatter bygdebok for Spydeberg. Utg. G. Skulberg. 1981. 142 s.
 • Skulberg, Per Kristian: Pax scandinavica : Østfold i augustdagene 1814 - med særlig vekt på hendingene i Spydeberg og Moss. Utg. Østfold fylkeskommune. 2014. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skulberg, Per Kristian: Wilse : humanisten og hans laboratorium = Wilse : the humanist and his lab = Wilse : the humanist and his lab. Utg. Oktober. 2015. 117 s. ISBN 9788249513574.
 • Spydeberg bygdebok. Utg. Spydeberg bygdebokkomité. 1949-
  • B.1: Skulberg, Torleif: Kirker, prester og prestegård. 1949. 301 s.
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. VIII, s. 475–477.
  • B.2: Skulberg, Torleif: Mørk søndre, Spydeberg. En gårds historie. 1982. 246 s.
 • Stubberud, Tore: J. N. Wilse : en opplysningsmann. Utg. Valdisholm forlag. 2016. 249 s. ISBN 978-82-7412-081-7.
 • Sølvberg, Lauritz: Ettetavle 1617-1925 over Ramstad-Dingstad-slekten : en bondeslekt fra Spydeberg og omliggende bygder. Utg. 1925. 71 s.
 • Torp, Karin Birgitte Løkken: Hylliåsen i Spydeberg: naturgrunnlag, kulturverdier, områdebruk og verneverdi. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1986. Fag: Naturforvaltning. Kommune: Spydeberg
 • Wilse, Jacob Nicolai: Forsøg til en stedsvarende meteorologisk Natur- og Huusholdnings-Calender for Norge søndenfields, efter ti Aars egne daglige Iagttagelser opsat og hermed i et kort Udtog udgivet deels som det første Bilag til Spydebergs Beskrivelse, deels og til at haves for sig selv af J. N. Wilse M. Phil. og Sogne-Præst til Spydeberg Præstegield i Aggershuus Stift. Utg. 1780.
 • Wilse, Jacob Nicolai: Norsk Ordbog, eller Samling af Norske Ord i sær de som bruges i Egnen af Spydeberg og viidere paa den Østre-kant af Norge, med Forerindring om Mund-Arten, samt Tillæg af nogle Egnens Ordsprog og Egen-Navne : som Bilage K til Spydebergs Beskrivelse og ellers at faae for sig selv. Utg. 1780.
 • Wilse, Jacob Nicolai: Physisk, oeconomisk og statistisk Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn i Aggershuus-Stift udi Norge, og i Anledning deraf adskillige Afhandlinger og Anmerkninger deels Norge i Almindelighed, deels dens Østre-Kant i Særdeleshed vedkommende, med nødvendige Kobbere og Bilager, efter 10 Aars egne Undersøgninger forfattet af J.N. Wilse Mag. Phil. Sognepræst sammesteds. Utg. 1779. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wilse, Jacob Nicolai: Skrifter i utvalg. Utg. Valdisholm forlag. 2016. ISBN 978-82-7412-082-2.
 • Østmo, Brit: Erfaringer fra forsøksvirksomheten i Spydeberg kommune 1984-85. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1986. 1 b. Digital versjonNettbiblioteket
 • Øvreås, Kjellaug og Størseth, Marit: Faktorer som påvirker bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant bondekoner i Stjørdal, Skaun, Ølen, Vindafjord og Spydeberg kommuner. Hovedoppgave. NLH 1982 Fag: Landbruksøkonomi

Lokalhistorisk litteratur fra Trøgstad

 • Berger, Aksel: Slekts- og gårdshistorie knyttet til Jørgentvedt gård, Trøgstad. Utg. 1971. 36 s.
 • Bolstad, Jens N. og N. Parr Mellbye: Trøgstad sparebank hundre år : 1847-1947. Utg. Trøgstad sparebank. 1950. 173 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brørs, Inge: Driftstilpassing, jordleie og bruksutforming : en undersøkelse fra Trøgstad kommune. Utg. Norges landbrukshøgskole, Inst.for jordskifte og eiendomsutforming. 1978. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Båstad 1. Utg. Båstad historie og skrivegruppe. 2018. 152 s.
 • Flakstad, Ottar og Truls Hansen: Amund Halvorsen fra Trøgstad og hans slekt. Utg. A. Halvorsen. 1943. 90 s.
 • Haakaas, Anne: Båstad kirke 1860-2010. Utg. Båstad kirke. 2010. 16 s.
 • Jordbruksareal ifølge jordregister og utvalgstellinger : metodiske forskjeller belyst med materiale fra Trøgstad kommune. Red. Svein Homstvedt ofl. Utg. Statistisk sentralbyrå. 1981. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Karlstad, Irene: Lokalbibliografi for Trøgstad kommune. 2000. Hovedoppgave. Høgskolen i Oslo, Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag.
 • Krog, Solveig Falkenberg: Minner fra et småbruk på 1950 og 60-tallet : prosjekt Arbeidsarven Østfold. Utg. Flisby’n forlag. 2010. 44 s. ISBN 978-82-92841-11-2.
 • Krogstad, Anne Grete: Dekormaling fra Trøgstad : frodig og mangfoldig fra Østfolds indre skattkammer. Mastergradsoppgåve i tradisjonskunst - Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur. (Trøgstad)
 • Moe, Ove F. S.: I fedrenes spor : utgitt ved Trøgstad Bygdemuseums 50-års jubileum. Utg. Trøgstad bygdemuseum. 1978. 86 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandem, Arne: Kaku-Kaku. På tur langs Hæravassdraget. Utg. A. Sandem. 2010. 64 s.
 • Sandvik, Harder Emil: Nei, vi ga oss ikke. Utg. H.E. Sandvik. 2017. 500 s. ISBN 978-82-999792-1-4.
 • Senje, Sigurd: Ekko fra Skriktjenn. En dokumentarroman basert på "Feldmann-saken" 1942-47. Utg. Pax. 1987. 138 s. ISBN 82-530-1401-5. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjennem, Toralf og Kåre Skjennem: Efferno sieru? : ol å oltak frå Båstad. Å lett ani. Båstad. 2014. 277 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skjønhaug.
  • Karlsrud, Inger Johanne Bredeg: Skjønhaug. Utg. [Tirsdagsklubben]]. 2011. 132 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Skjønhaug II. 2012.
  • Skjønhaug III. 2013.
  • Kvalen, Henrik: Skjønhaug IV. Utg. Skjønhaug borettslag. 2014. 142 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lislerud, Einar: Skjønhaug 5. Utg. Skjønhaug borettslag. 2015. 230 s.
 • Trøgstad herred : 1837-1937 : jubileumsskrift. Utg. Trøgstad kommune. 1937. 358 s.
 • Trøgstad mannskor i 45 år. Red. Nils Bakker ofl. 1945. 47 s.
 • Trøgstad museum i Østfold : samlings-katalog med orienterende oplysninger : 1936. Utg. Trøgstad museum. 1936. 26 s.
 • Veiby, Hans: Trøgstad herred 1814-1914. Bidrag til en bygdebeskrivelse. 1914. 261 s. – Opptrykk 1990. Utg. Trøgstad bygdebokkomité. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østensvig, Martha: Slekten Frøshaug i Trøgstad. Utg. M. Østensvig. 1952. 347 s.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

Norgesbrev fra Askim

 • År: 19250302 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, sangkor, fotografier. Brevnummer: 2809
 • År: 19250730 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Amerikanske forhold, norsk-amerikanere, Kultur, jubileum, Hverdagsliv, sommerferie, Alderdom, Familieforhold. Brevnummer:2654
 • År: 19271019 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektskap, Familieforhold, fotografier. Brevnummer: 2653
 • År: 19271119 Fra: C. Megrund (fetter), Askim, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: slektshistorie. Brevnummer: 2655

Norgesbrev fra Spydeberg

 • År: 18930223 Fra: Ellef Berg (bror), Spydeberg, Østfold Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: brevskriving, Religiøsitet, Helse og sykdom, Amerikanske forhold, gikt, pengemangel, lån, banklån, hypotekbank, Arbeidsliv, undervisning, lønn, Økonomiske kår, marked, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1035

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Folketeljing 1801 (84 ASKIM)
Innbyggerne i Askim 1801. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 229-282. Merknad: Redigert.
 • Kongebrev - løyve (85 ASKIM)
Mer fra samferdselens saga i Østfold. Onstad sund. I: Østfoldarv. Årbok for museer og historielag i Østfold. Nr 5 (1958-60). S. 84-88. Red. Arnt Sandem. Merknad: Løyve til ferjedrift og innkreving av sundtoll 1777.
 • Dagbok (86 EIDSBERG)
"Moer Korens" dagbøker. Utg. Aschehoug. 1915. 2 b. Red. Sofie Aubert Lindbæk. Merknad: Christiane Koren var gift med sorenskrivar Johan Koren i Frøland og Heggen.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (138 HOBØL)
Ekstraskatt for Haabel prestegjeld 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1990. 33 s. Merknad: Eige register etter førenamn (27 s.).
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (182 SPYDEBERG)
Glimt fra svunne tiders skattelister. "Skoskatten" av 1711 for Spydeberg. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 33-44. Red. Martha Østensvig.

Aviser

Eksterne lenker