Bibliografi:Hvaler kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Interiør i Hvaler kirke i 1922.
Utsikt over Spjærøy i 1950-åra, Spjærøy kirke i forgrunnen.
Badegjester ved Skjærgaardshotellet i 1920-åra.
Skjærgaardshotellet i 1920-åra.
Bølingshavn, samme år.
Nedgården i 1920-åra.

Bygdebøker

Annen allmenn litteratur

 • Brudevold, Bård: Flytting til Hvaløerne i Smaalenene på 1880-tallet. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 2002.
 • Hjardar, Ulf: Hjembygda Hvaler : for skolene og lokalhistorisk interesserte. Utg. Ulf Hjardar.
 • Roede, Lars og Ulf Hjardar: Hvaler - kort & godt : en postkort-kavalkade fra Sekken til Skjelsbosund. Utg. Elva for. 2002. 79 s. ISBN 8292003061
 • Schmedling, Tor: Hvalerguiden : med severdigheter og utførlige kart. Utg. Metope i samarbeid med Hvaler kommune. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.

Enkeltøyer og -steder

 • Hjardar, Ulf: Asmaløy : fra fortid til nåtid. Utg. Elva forl. 2008. 90 s.
 • Viker, Reidun: Asmaløyminner : en historie om mamma og meg. Utg. R. Viker. 2015. 54 s.

Fiske og sjøfart

 • Baefverfeldt, T.V.: Kongen av Hvaler : hummerens betydning for et øysamfunn i Oslofjorden belyst gjennom redskapsinventaret. Utg. Østfoldmuseene. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjardar, Ulf: Hummeren : hvalerhummerens historie. Utg. Elva forlag. 1996. 65 s.
 • Klausen, Arne Martin: Krepsefisket på Hvaler : fra bifangst til teinefiske med kinesiskprodusert redskap. Utg. Østfoldmuseet. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stene, Christine: "Skitt fiske!" : en analyse av tufter og båtopptrekk på Hvaler i Østfold. Hovedoppgave i nordisk arkeologi - Universitetet i Oslo, 2003.
 • Utgård, Randi og Rolf Utgård: Hvalersamfunnets glansdager : om sjøbuene og framveksten av fisket på Vesterøy, Papper og Skjelbosundet. Utg. Tindlund forlag. 2012. 248 s. ISBN 9788292923146

Andre næringer

 • Hansen, Kari Helmer: Et utvær i vekst. En undersøkelse av næringslivet i Utgårdskilen. Hvaler 1900-1965. Hovedoppgave i etnologi, Oslo 1968.
 • Madsen, Andreas: Hvaler, næringsveier og økonomiske forhold i de siste 30 aarene av 18.årh. Hovedoppgave i historie, Oslo 1934.
 • Madsen, Andreas: Hvaler sparebank 1859-1933. Utg. Hvaler sparebank. 1934. 126 s.
 • Sandbrekke gjennom 600 år : trekk fra Gjestegårdens historie. Utg. Sandbrekke gjestegård. 1986. 19 s.
 • Tvete, Wiktor Ole: Landbruket på Hvaler. Utviklingstrekk og framtidsmuligheter. Hovedoppgave ved NLH 1979.

Offentlige institusjoner og infrastruktur

 • Hjardar, Ulf: Skolen i skjærgården : et skolehistorisk streiftog i Hvaler. Utg. MITT forlag. 1989. 62 s.
 • Hjardar, Ulf: Torbjørnskjær : en fyr- og skjærgårdshistorie fra ytre Oslofjord. Utg. Elva forl. 1991. 112 s. ISBN 8299236606
 • Syvertsen, Inger Johanne: Virkningene av fastlandsvegen på befolkning og næringsliv i vestre Hvaler. Hovedoppgave i geografi, Oslo 1982.

Lag og foreninger

 • Rognes, Grete Nygren: Arbeiderkvinnene i Østfold. Utg. Mitt forl. 2013. 84 s. ISBN 9788292778654.
 • Sandstrøm, Kathrine Lorentzen: Kvinder, politik og stemmerett : Hvaler arbeiderpartis kvindeforening. Utg. Østfoldmuseene. 2013. 41 s. merknad: Serie: Østfoldmuseenes skriftserie, nr. 10.

Årbøker og tidsskrift

 • Dregg. Lokalhistorisk årsskrift for Hvaler/skjærgården. Utg. Ulf Hjardar, Elva. 1998-.

Diverse

 • Aas, Ingebret: Roald Amundsens stamfedre : den gamle skipperslekt på Hvaler, Kåre Hornes og Vesten. Utg. Borgarsyssel museum. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjardar, Ulf: Usynlige helter : motstandskamp på Hvaler i 1940-45 : et 75 års minne. Utg. Elva forl. 2015. 148 s. ISBN 9788292003213
 • Jensen, Inger: Når tid sover dua mor? Kvinners arbeid og levekår på Vesterøy i Hvaler, 1900 - 1940. Hovedoppgave i etnologi, Oslo 1980.
 • Johnson, William: Forliset på Arnescare. Utg. Elva forl.. 1991. Undertittel på omslaget: Et forlis i Hvalers skjærgård på 1600-tallet. Utdrag fra: Deus nobiscum : a sermon preached upon a great deliverance at sea. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kattegat-Skagerrak-regionens kulturudvikling i 1800-tallet : kønsarbejdsdeling og magtforhold. Red. Grethe Carlslund Petersen. Utg. Kattegat-Skagerrak-projektet.1986. 176 s. Merknad: Serie: Meddelelser (Kattegat-Skagerrak-projektet), nr.: 12.
 • Nøkleby, J. A.: Fra våre oldeforeldres tid : Fredrikstad og distriktets historie på 1800-tallet : red. Nøklebys artikler i Fredriksstad blad og Østfold dagblad i tiden 1920-1942. Red. Svein Skahjem og Lars Aker. Utg. MITT-forl. 1996. 78 s. ISBN 8290658680
 • Sandferdige beretninger om sjøormene ved Hvaler : sjøormer i Hvalerdypet ved århundreskiftet. Utg. [Øyene. Hjembygda Hvaler]. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandstrøm, Kathrine Lorentzen: "Kvinder kom vær med!" : kulturmøter i en brytningstid : stenhoggerkvinner på Spjærøy 1909-1921, deres relasjon til hverandre og de lokale kystkvinner, belyst gjennom begrepsparet samhold og motsetning. Masteroppgave i kulturhistorie - Universitetet i Oslo, 2010.
 • Utgård, Randi: Ungdomstid på Hvaler. Utg. Mitt forl. 2003. 87 s. ISBN 8290658982

Administrativt

 • Gulliksen Gullik og Ellef Ruud: Planlegging for lokalsamfunn ut fra et teoretisk verdigrunnlag : med Nordre Sandøy, Hvaler som modellområde. Utg. Norges landbrukshøgskole Institutt for landskapsarkitektur. 1981.
  • B. 1: Del I, II og vedlegg. 59 bl.
  • B. 2: Del III og IV. Bl. 60-234.
 • Hjardar, Ulf: En fortelling om Ytre Hvaler nasjonalpark : en kultur- og næringshistorie i tekst og bilder. Utg. Elva forl. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jørgensen, Tor Henning: Utbyggingspress i bynære strøk. Konsekvenser for miljø og mennesker. Eksempelområde: Hvaler. Hovedoppgave i jordskifte, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Mortensen, Mona: Ytre Hvaler nasjonalpark : konsekvenser for kulturhistorie. Utg. Fylkesmannen i Østfold, Område miljøvern. Moss. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilssen, Jens Petter: Natur, biologisk mangfold og kulturlandskap på Hvaler. Utg. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsson, Kristine, Vollen, Kari Johanne: Sentrumsutvikling på Skjærhalden. Hovedoppgave i landskapsarkitektur, Norges landbrukshøgskole 1994.
 • Ramtvedt, Knut H.: Fra fiskerbygd til feriested til forstad. Ressursbruk på Vesterøy, Hvaler kommune 1946-1982. Hovedoppgave i geografi, Trondheim 1983.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18981012 Fra: Harald (bror) Olsen, Oslo Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Hverdagsliv, Værforhold, fisketurer, hvaler, båtbyggeri, arbeiderakademi, lysbildeforedrag, eksamen, Amerikanske forhold. Brevnummer: 3202

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (79 ØSTFOLD)
Skattemanntall 1762 for Borge, Glemmen, Hvaler, Tune og Varteig. Utg. Fredrikstad bibliotek/Østfold fylkesbibliotek. 1988. 129 s. Red. Guri Isaksen. Merknad: Eigne register etter førenamn.
 • Dagbok (139 HVALER)
Ole Th. Andreassens dagbok. Utg. Ulf Hjardar. I: Øyene. Hjembygda Hvaler. Årg. 14, nr 41 (1992). S. 34-40. Merknad: Frå juli-september 1892.
 • Folketeljing 1801 (140 HVALER)
Folketellinga i 1801. Utg./ I: Hjembygda Hvaler. For skolene og lokalhistorisk interesserte. Nr 1 (1979). S. 4-23. Red. Ulf Hjardar.
 • Manntal 1664-66 (141 HVALER)
[Prestenes Manntall 1664]. Utg./ I: Øyene. Hjembygda Hvaler. Årg. 9, nr 1 (1987). S. 2-21. Red. Ulf Hjardar.
 • Matrikkel 1723 (142 HVALER)
[Matrikkelutkast 1723 for Hvaler prestegjeld]. Utg./ I: Øyene/Hjembygda Hvaler. Lokalhistorisk tidsskrift. Årg. 5, nr 3-4 (1983). Red. Ulf Hjardar.

Eksterne ressurser