Bibliografi:Sarpsborg kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Østfold fylke · Aremark · Fredrikstad · Halden
Oslo byleksikon 1938.JPG
Hvaler · Indre Østfold · Marker · Moss · Rakkestad
Råde · Sarpsborg · Skiptvet · Våler
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Utsikt over Borregård.
Utsikt over Greåker med cellulosefabrikken fra Rolvsøysund jernbanebru.

By- og bygdehistorie

 • Sarpsborg bys historie. Fire bind, utg. Sarpsborg kommune, 1976-1994.
  • Bind 1: Sarpsborg før 1839. Utg. Sarpsborg kommune. Red. Erling Johansen, Lauritz Opstad, Martin Dehli. 1976. 439 s. Digital versjonNettbiblioteket
   • Melding: Imsen, Steinar i Heimen, b. XVII, s. 596–600.
  • Bind 2: Coldevin, Axel: Sarpsborg gjennom hundre år. 1839-1939. Utg. Sarpsborg kommune. 1950. 620 s. Digital versjonNettbiblioteket
   • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. IX, s. 409–411.
  • Bind 3: Roset, Ivar: Sarpsborg 1939-1945. Okkupasjonstiden. Utg. Sarpsborg kommune. 1990. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
   • Melding: Eriksen, Knut Einar i Heimen, b. XXVIII, s. 45–48.
  • Bind 4: Roset, Ivar: Sarpsborg 1945-1991. Vekst, velstand, vansker. Utg. Sarpsborg kommune. 1994. 676 s. Digital versjonNettbiblioteket

Kirker og religiøse foreninger

 • 25-aarsberetning : Bethania indremissionsforenings virksomhet i tidsrummet 1898-1923. Red. H. Andvik ofl. Utg. Bethania indremissionsforening, Sarpsborg. 1923. 27 s.
 • 50 års beretning for Den Evangelisk-Lutherske frimenighet i Sarpsborg. Red. C. Hartmann-Hansen. Utg. Den Evangelisk-Lutherske frimenighet i Sarpsborg. 1933. 73 s.
 • 80-årsjubileum 1883-1963 : kirkeinnvielse 17.februar 1963. Utg. Den Evangelisk-lutherske frikirke (Sarpsborg). 1963. 42 s.
 • Aas, Ingebret: Sarpsborg kirkers jordegods i middelalderen og Sarpsborg gamle bymarker, Borgar gerdi og Borgar eng. 1936. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakkene, Henning og Knut Refsdal: Metodistkirken : Sarpsborg. Utg. Metodistkirken i Norge Sarpsborg menighet. 1995. 22 s.
 • Bethania indremisjon gjennom 75 år : beretning utgitt til jubileet 28.februar 1973. Red. Johs. Knold. Utg. Bethania indremisjon. 1973. 35 s.
 • Brusevold, Yngvar: Tune kirkested - tusen år. Utg. Tune menighetsråd. 1999. 30 s.
 • Filadelfiamenighetens festskrift ved 60 års jubileet. Utg. Filadelfiamenigheten (Sarpsborg). 1984. 31 s. Merknad: Forsidetittel: Filadelfiamenigheten Sarpsborg 60 år : 1924-23. september- 1984 : festskrift.
 • Fotefar i den kristelige ungdomssaks virke i Sarpsborg gjennem 50 år : 1893-1943. Utg. Sarpsborg kristelige ungdomsforening. 1943. 83 s.
 • Glimt fra foreningens virke i 75 år : 1884 - 5.februar - 1959. Utg. Varteig kristelige ungdomsforening. 1959. 28 s.
 • Kirken midt i bygda  : Varteig kirke 150 år : 1859-2009. Red. Ketil Strebel. Utg. Varteig menighetsråd. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Bjarne: Et kirkested i fremste led : litt historie omkring Skjebergs sjeldne middelalderkirke. Utg. Frank Vardings trykkeri. 1975. 22 s.
 • Olsen, Olav: Tune indremisjon : 100 års beretning : 1866-1966. Utg. Tune indremisjon. 1966. 19 s.
 • Sarpsborg kristelige ungdomsforening, K.F.U.K., K.F.U.M., stiftet 17.september 1893 : 90 års-beretning. Utg. Sarpsborg kristelige ungdomsforening. 1983. 20 s.
 • Sarpsborg Menighet : 1883-1983. Utg. Sarpsborg frikirke. 1983. 50 s.
 • Sarpsborg metodistmenighet : 1856-1956. Utg. Metodistkirken i Norge Sarpsborg menighet. 1957. 9 s.
 • Sinding, Birger og Olav Spydevold: Varteig kirkes 70 års jubileum. Utg. 1930. 21 s.
 • Varteig kristelige ungdomsforening 1884-1984. Utg. Varteig kristelige ungdomsforening. 1984. 36 s.
 • Wisløff, Fredrik: Gjennom nød til seier : festskrift ved Sarpsborg Menighets 100 års jubileum 1859-1959. Utg. Menighetsrådet. 1959. Digital versjonNettbiblioteket.

Fagbevegelse

 • 50 års beretning : 14. mai 1905 - 14. mai 1955. Utg. Karbidarbeidernes forening. 1955. 35 s.
 • Aas, Aslak: Sarpsborg avdeling Norsk murerforbund 50 år : 1900 - 19. juli - 1950 : jubileumsberetning. Utg. Norsk murerforbund Sarpsborg avdeling. 1950. 24 s.
 • Amundsen, Oddvar S.: Supralarbeidernes forenings historie : fra 1943-1985 : avd. 13, N.P.F. Borregaard : en lokal fagforenings innsats og kamp for bedrift - helse og miljø!. Utg. Supralarbeidernes forening. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beretning for Sarpsborg bygningsarbeiderforening for tiden 1906-1981 : 75 år. Utg. Sarpsborg bygningsarbeiderforening. 1981. 63 s.
 • Borchrevink, Olav: Med Sarpsborg bygningsarbeiderforening gjennom 50 år : 1906 - 23. mars - 1956. Utg. Sarpsborg bygningsarbeiderforening . 1956. 38 s.
 • Borregaard bygningsarbeiderforening, avdeling 87 av N.P.F., fra 50-70 år : 1906 - 23.mars - 1976. Utg. Borregaard bygningsarbeiderforening, avdeling 87 av N.P.F. 1976. 6 s.
 • Borregaard bygningsarbeiderforening, avdeling 87 av N.P.F., fra 50-75 år : 1906 - 23.mars - 1981. Utg. Borregaard bygningsarbeiderforening Avdeling 87 av N.P.F. 1981. 16 s.
 • Bull, Edvard: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd : tre norske industristrøk. Universitetsforlaget. 1972. 411 s. Merknad: Fredrikstad og Sarpsborg. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eftedal, Magnus: Gjennom samhold til bedre kår : arbeiderbevegelsen i Sarpsborg og omland. Utg. "Utg. av fagforeningene i distriktet". 1951. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eftedal, Magnus: Sarpsborg jern- og metallarbeiderforening  : 50 års beretning : 1904-1954. Utg. Sarpsborg jern- og metallarbeiderforening. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Sven G.: Borregaard jern- og metallarbeiderforening, Avdeling 26 NPF 75 år : 1906-1981. Utg. Borregaard jern- og metallarbeiderforening. 1981. 46 s.
 • Greåker arbeiderforening 1906-1956 : avdeling 16 av Norsk papirindustriarbeiderforbund. Utg. Greåker arbeiderforening. 1956. 79 s.
 • Hafslund klubb stiftet i 1931 : 50 år i elektrisitetens tjeneste : solidaritet og samarbeid. Utg. Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Avd.58 Hafslund klubb. 1981. 48 s.
 • Hansen, Halvard Normann: Sarpsborg håndverk og industriforening : 1864-1944. Utg. Sarpsborg håndverk og industriforening. 1944. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Hans: Papirarbeidernes forening Borregaard : 50 års beretning : 1904-1954. Utg. Papirarbeidernes forening Borregaard. 1954. 48 s.
 • Hansen, Kjell Øivind: 40 år  : Sarpsborg AOF-forening : tilbakeblikk på årene som har gått. Utg. Sarpsborg AOF-forening. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hilmarsen, Hjalmar: Sarpsborg kai & lager : beretning i tia 1914-1954. Utg. Sarpsborg kai- og lagerarbeiderforening. 1954. 10 bl.
 • Ingebretsen, Harald og O. Juul Olsen: Cellullarbeidernes forening : 10 års beretning : 1943-1953. Utg. Cellullarbeidernes forening. 1953. 39.
 • Karlsen, Sigurd: Sarpsborg fagforening avd. 049 : 90 års beretning : 1904-1994. Utg. Sarpsborg fagforening avd. 049. 1994. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lohne, Arthur: Byggende arbeid gjennom femti år : Borregaards bygningsarbeiderforening 1906-1956. Utg. 1956. 79.
 • Med trerenseriarbeiderne gjennom 50 år : en jubileumsberetning. Utg. Trerenseriarbeidernes forening, avd. 31 av NPF. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • N.E.K.F. avdeling 31 Sarpsborg 50 år : 1919-1969. Utg. Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Avdeling 31 Sarpsborg. 1969. 43 s.
 • N.K.E.F., Avd.31 Sarpsborg 60 år : 1919-1979 : 10 års beretning. Utg. Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Avd.31. Sarpsborg. 1979. 24 s.
 • Norsk nærings- og nydelsesmiddelarbeiderbund, Avdeling 12 - Sarpsborg : 60 år : 1919-1979. Utg. Norsk nærings- og nydelsesmiddelarbeiderbund, Avdeling 12 - Sarpsborg. 1979. 11 s.
 • Nygård, Bjarne: Borregaards arbeideres feriehjem : 25 års beretning 1918-1943*'. Utg. I. Braaten. 1943. 67.
 • Nygård, Bjarne: Ut til sol og sjø : Borregaardsarbeidernes feriehjem 50 år. Utg. 1968. 31 s.
 • Rognes, Grete Nygren: Arbeiderkvinnene i Østfold. Utg. MITT forl. 2013. 84 s. ISBN 9788292778654
 • Sarpsborg avdeling Norsk murerforbund 60 år : 1900 - 19. juli - 1960. Utg. Norsk murerforbund Sarpsborg avdeling. 1960. 11 s.
 • Sarpsborg avdeling [av] Norsk murerforbund 70 år : 1900 - 19. juli - 1970. Utg. Norsk murerforbund Sarpsborg avdeling. 1970. 8 s.
 • Sarpsborg bokbinder- og kartonasjearbeiderforening 50 år : 1925-1975. Utg. Sarpsborg bokbinder- og kartonasjearbeiderforening. 1975. 22 s.
 • Sarpsborg jern- og metallarbeiderforening : 75 års beretning, 1904-1979. Utg. Sarpsborg jern- og metallarbeiderforening. 1979. 28 s.
 • Sarpsborg handels- og kontorfunksjonærers forening : 40-års jubileum 1954. Utg. Sarpsborg handels- og kontorfunksjonærers forening. 1954. 12.
 • Sarpsborg kommunale tjenestemannslag gjennom 20 år : 1929 - 27. mai - 1949. Utg. Sarpsborg kommunale tjenestemannslag. 1949. 12 s.
 • Sarpsborg kommunale tjenestemannslag gjennom 25 år : 1929 - 27. mai - 1954. Utg. Sarpsborg kommunale tjenestemannslag. 1954. 29 s.
 • Sarpsborg kommunale tjenestemannslag 50 år : 1929-1979. Utg. Sarpsborg kommunale tjenestemannslag. 1979. 27 s.
 • Solidaritet og samarbeid : 50 år i elektrisitetens tjeneste. Utg. Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund Avdeling 58 Hafslund klubb. 1981. 48 s.
 • Valestrand, John Inge: Tømmerets menn : tømmerarbeiderne fra sagbruk til industri. Utg. Tømmerarbeidernes forening. 1955. Digital versjonNettbiblioteket.

Politiske parti

 • Molteberg, Einar: Skjeberg senterparti : en jubileumsberetning for Skjeberg bondeparti/senterparti : noen utdrag fra bygdas historie. Skjeberg senterparti. 1991. 18 bl.
 • Sarpsborg arbeiderparti 75 år. Utg. Sarpsborg arbeiderparti. 1979. 15 s.
 • Skjeberg Arbeiderparti gjennom 60 år. Red. John Eriksen ofl. Utg. Skjeberg arbeiderparti. 1967. 55 s.
 • Skjeberg Høyre 100 år. Utg. Skjeberg Høyre. 1984. 18 s.
 • Skjeberg senterparti : en jubileumsberetning for Skjeberg bondeparti/senterparti : noen utdrag fra bygdas historie. Red. Einar Molteberg. Utg. Skjeberg senterparti. 1991.
 • Sælid, Henrik: Varteig arbeiderparti 50 år : 1923-1973. Utg. Varteig arbeiderparti. 1973. 20 s.

Idrettsforeninger

Fontene i 1956.
Borregaard mølle i 1950-åra. Illustrasjon fra boka Bygdemøllene i Norge av Johannes P. Skansen (1958).
Snekkenes-bygningen, sorenskrivergård fra 1700-tallet på Borgarsyssel museum.
 • Agnalt, Johannes: Turn og idrettslaget National 50 år : 1905-1955. Utg. Turn- og idrettslaget National. 1955. 119 s.
 • Brusevold, Einar: Varteig idrettslag 50 år : 1931-1981. Utg. Varteig idrettslag. 1982. 75 s.
 • Due, Erling Trygve: Sarpsborg fotballklubb gjennom 50 år : 1903-1953. Utg. 1954. 284 s.
 • Ise sportsklubb 1923-1983 : 60 år : jubileumsberetning. Utg. Ise sportsklubb. 1983. 36 s.
 • Martinsen, Gunnar og Åge L. Andersen: Nationalposten : jubileumsutgave 1905-1950. Utg. Turn- og idrettslaget National's brytegruppe. 1950. 19 s.
 • Nationalposten : jubileumsutgave : 1955-1975. Utg. Turn- og idrettslaget National's brytegruppe. 1975. 23 s.
 • Sarpsborg fotballklubb 60 år. Utg. Sarpsborg fotballklubb. 1963. 40 s.
 • Sarpsborg fotballklubb 1903-1978. Utg. Sarpsborg fotballklubb. 1978. 50 s.
 • Sarpsborg tennisklubb 1897-1957. Red. Karin Borgersrud. Utg. Frank Vardings trykkeri. 1957. 81.
 • Sarpsborg turnforenings 100 årige historie : 1885-1985. Utg. Sarpsborg turnforening. 1985. 193 s.
 • Sarpsborgfotballen gjennom 100 år : Asbjørn Halvorsen hedres nå med egen byste. Red. Jon Henriksen. Utg. Sarpsborg fotballklubb. 2017. 37 s. Merknad: Asbjørn Halvorsen 1898–1955
 • Spartas trygge grunn : bildebok 1928-1970. Red. Svein Erik Eide Hansen. Utg. IL Sparta Sarpsborg. 2019. 256 s. ISBN 9788230343913
 • Turn- og idrettslaget National 35 år : 30.11.1905-30.11.1940. Utg. Turn & idrettslaget National. 1940. 28 s.
 • Turn- og i.l.National 1905 - 75 år - 1980. Utg. Turn & idrettslaget National. 1980. 16 s.
 • Wisløff, Fredrik: Sarpsborg misjonsforening velsignet av Gud gjennom 100 år : 1854-1954. Utg. Sarpsborg misjonsforening. 1954. 15 s.

Andre lag og foreninger

Ruinene etter St. Nikolas kirke på Borgarsyssel museum i 1956.
Parti fra Greåker i 1920-åra.
 • 10 år, 1950-1960. Utg. Sarpsborg og omegns forening for hørselsvekkede. 1960. 14 s.
 • 10-års boligbygging : 1946-1956. Utg. Sarpsborg bolig-byggelag. 1956. 30 s.
 • 40 år i samvirke : beretning. Utg. Sarpsborg og omegns forbruksforening. 1947. 16 s.
 • 50 års jubileum 19. oktober 1985. Utg. Hafslundøy musikkorps. 1985. 12 s.
 • Aarbu, Yngvar: Med børse og fiskestang : 1948-1962. Utg. Sarpsborg og Omegns Jeger- og Fiskerforening. 1962?. 79 s.
 • Andersen, K. I: Fagforeningenes mannskor Sarpsborg 50 år : jubileumsberetning. Utg. Fagforeningenes mannskor (Sarpsborg). 1955. 24 s.
 • Arbeidernes jeger- og fiskerforening, Sarpsborg : 25 års beretning : 1933-1958. Utg. Arbeidernes jeger- og fiskerforening, Sarpsborg. 1958. 21 s.
 • Bastesen, Hallvard: Med børse og fiskestang 1922-1997  : 75 år. Utg. Sarpsborg og omegn jeger- og fiskerforening. Sarpsborg. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Beretning for Tune handcaplag's 10 års jubileum : 1971-81. Utg. Tune handicaplag. 1981. 3 s.
 • Bjørnstad, Carl: Skjeberg bondelag gjennom 40 år : 1914-1954. Utg. Skjeberg bondelag. 1955. 11 s.
 • Braathen, Chr., O.K. Garstad og Henry Hafslund: Sarpsborg Avholdslag i 50 år 1886 - 30. mars - 1936. Sarpsborg 1936
 • Bygdeliv i Skjeberg. Utg. Skjeberg bondelag. 1989. 24 s.
 • Byens hvite gutter jubilerer : Sarpsborg guttemusikkorps 50 år, 1914-1964. Utg. Sarpsborg guttemusikkorps. 1964. 22 s.
 • Dehlin, Sverre: Sarpsborg avdeling av Norsk baker- og konditorforbund gjennom 50 år : 1899 - 28. november - 1949. Utg. Sarpsborg avdeling av Norsk baker- og konditorforbund. 1949. 11 s.
 • Fidjeland, Åmund: Sarpsborg sangforening 1866-1966 : et tilbakeblikk. Utg. Sarpsborg sangforening. 1966. 37 s.
 • FLT avd. 92, Sarpsborg : 50 år 24. november 2005. Utg. Forbundet for ledelse og teknikk, Avdeling 92 Sarpsborg. 2005. 16 s.
 • Greåker musikkorps 50 år : 1908-1958. Utg. Greåker musikkorps. 1958. 30 s.
 • Hermansen, Konrad: Sarpsborg Blå-korsforenings 35 års beretning (1911-1946). Utg. Sarpsborg Blå-korsforening. 1946. 31 s.
 • Jubileumsberetning : 15 år : 1951-1966. Red. Inger Marie Andersen. Utg. Norsk pensjonistforbund Sarpsborg. 1966. 16 s.
 • Jubileumsberetning 1958-1988. Red. Kari Aasgaard ofl. Utg. Hornnes skole musikkorpset. 1988. 25 s.
 • Loge nr. 100 Olav Haraldsson, I.O.O.F. : 1979-1989. Utg. Odd Fellow ordenen Loge Olav Haraldsson, nr. 100 (Sarpsborg). 1989. 24 s.
 • Kristiansen, Ths.: Sarpsborg haandverkerforening og Sarpsborg haandverks- og industriforening, 1864-1914 : et tilbakeblik over de forløpne 50 år. Utg. 1914. 32 s.
 • Med børse og fiskestang : Sarpsborg og omegns jeger- og fiskerforening 1922-1947. Red. Arve Lillevold. Utg. Sarpsborg og omegns jeger- og fiskerforening. 1947. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norges ingeniørorganisasjon NITO, Sarpsborg avdeling, 35 år : jubileumsberetning 1946-1981. Utg. Norges ingeniørorganisasjon NITO, Sarpsborg avdeling. 1982. 20 s.
 • Nygård, Bjarne: Sarpsborg sjømannsforening gjennom 75 år : 1867-1942 : noen trekk av foreningens liv og virke. Utg. 1942. 39 s.
 • Rosbach, Johan Hammond: Sarpsborg tekniske forening : festskrift ved syttifemårsjubileet mai 1987. Utg. Sarpsborg tekniske forening. 1987. 50 s.
 • Roset, Ivar: Sarpsborg handelsstands forening 100 år : 1887-1987 : et streiftog i foreningens historie. Utg. Sarpsborg handelsstands forening. 1987. 148 s.
 • Roset, Ivar: Sarpsborg Rotary Club 50 år : 1937-1987. Utg. Sarpsborg Rotary Club. 1987. 50 s.
 • Sarpsborg kunstforening Kultur og minne : 80 år i kunstens tjeneste : jubileumsberetning. Red. Anne Grethe Westgaard ofl. Utg. Sarpsborg kunstforening - Kultur og minne. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sarpsborg og omegns kvinneråd : 50 år : 1904-1954. Utg. Sarpsborg kvinneråd : 50 år. 154. 46 s.
 • Sarpsborg og omegns riksmålsforening 25 år : 25. februar 1960-25. februar 1985. Utg. Sarpsborg og omegns riksmålsforening. 1986. 7 s.
 • Sarpsborg pensjonistforening 50-års jubileumsberetning : 1945 - 1.september - 1995. Utg. Sarpsborg pensjonistforenings styre. Sarpsborg. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sarpsborg roklubb 50 år : 1932 - 6.juli - 1982 : rojubilanten. Utg. Sarpsborg roklubb. 1982. 23 s.
 • Sarpsborg St. Johannes broderforening 75 år : 1904-1979. Utg. Sarpsborg St. Johannes broderforening. 1979. 57 s.
 • Sarpsborg tekniske forening gjennom 40 år : 1912-1952. Utg. Sarpsborg tekniske forening. 1953. 68 s.
 • Sarpsborg typografiske forening : 1902-1952. Utg. Sarpsborg typografiske forening. 1952. 37 s.
 • Skjeberg bondelag gjennom 50 år : 1914-1964. Utg. Skjeberg bondelag. 1964. 23 s.
 • Skjeberg kommunale forening 50 år : 1929-1979. Utg. Skjeberg kommunale forening. 1979. 16 s.
 • Stene, Ragnar G.: Kooperasjonen i hjemmets tjeneste 1907 - 60 år - 1967. Utg. Sarpsborg og omegn forbruksforening. 1967. 50 s.
 • Strand, Ingvald: Selskapet for Skjeberg prestegjeld's vel : gjennem hundrede aar : 1811-1911. Utg. 1911. 74 s.
 • Tune binæringsforening 50 år : 1909-1959. Utg. Tune binæringsforening. 1959. 36 s.
 • Tune lærerlag 1856-1981 : 125-års jubiléet. Utg. Tune lærerlag. 1982. 46 s.
 • Varteig skoles musikkorps : 1970 - 25 år - 1995 : jubileumsstevne 2. september. Utg. Varteig skoles musikkorps. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ved en milepel : Sarpsborg Rotary Club 25 år 1937-1962. Utg. Sarpsborg rotary club. 1962. 13 s.

Skoler

 • 1899-1924 : Jubileums-skrift ved 25-års jubileet for 14. kursus ved Østfold fylkes landbruksskole på Kalnes. Utg. Østfold landbruksskole. 1930. 30 s.
 • Coward, Tore: Forandringens vind : en historie om St. Olav videregående skole 1983-2008. Utg. St. Olav videregående skole. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Kjell: Fra prestegård til ingeniørhøgskole  : Østfold ingeniørhøgskole gjennom 25 år. Utg. ØIH. 1990. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jenssen, Steinar Riise: Fra landbruksskole til videregående skole : undervisning og gårdsbruk på Kalnes 1870-1995. Utg. Kalnes videregående skole. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Johansen, Kjell Armand: Sarpsborg lærlingeskole i 50 år. Utg. 1956. 31.
 • Mogstad, Lars: Melding om grunnskolen i Sarpsborg 1. juli 1971 - 31. desember 1977 : historisk oversikt 1847-1977 : fra almueskole til grunnskole. Utg. Sarpsborg skolestyre. 1977. 54 s.
 • Skjeberg folkehøgskole 1876-1976 : festskrift ved 100-års jubileet. Red. Kåre Grytli. Utg. Skjeberg folkehøgskole. 1976. 107 s.
 • Vik, Trygve: Sarpsborg høyere almenskoles historie : 1858–1958. Utg. Kommunen. 1958. 207 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Hazeland, Arnold J. i Heimen, b. XI, s. 160.

Andre institusjoner

 • Sarpsborg sykehjem 1976-1986 : på streiftog gjennom sykehjemmets første 10 år. Utg. Sarpsborg sykehjem. 1986. 26 s.
 • Sarpsborg sykehus gjennom 75 år : 1901-1976. Utg. 1976. 126 s.

Medier

 • Braadland, Torje: Sarpsborg avisklubb 100 år : glimt fra en svunnen tid. Utg. Sarpsborg avisklubb. 1983. 47 s.

Arkeologi og kulturminner

 • Andreassen, Inger Jorunn: - asi jostiti arbijano : en ny tolkning av innskriften på Tunesteinen. Utg. I.J.Andreassen. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Arealendringer og deres innvirkning på tap og skade av kulturminner i bynære landbruksområder, Sarpsborg, Østfold. Hilde Rigmor Amundsen ofl. Utg. NIKU. 213. 41 s. ISBN 978-82-8101-126-7. Merknad: NIKU rapport nr. 61.
 • Berg, Evy og Lena Fahre: E6 i Råde og Sarpsborg, Østfold : sluttrapport : utgravinger i 1994 og 1995. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1996. 59 s.
 • Dammann, Åse: Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Sarpsborg kommune, Østfold fylke 2014 : 3. omverv. Utg. NIKU. 2015. ISBN 9788281012226. Merknad: NIKU-rapport nr 81.
 • Fischer, Gerhard: Ruinparken i Sarpsborg. Utg. 1917.
 • Gamle hus da og nå : status for SEFRAK-registrerte bygninger : Sarpsborg kommune, Østfold fylke 2004. Utg. Riksantikvaren. 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Knirk, James E.: Runesteinen fra Tune i Østfold. Utg. Universitetets oldsaksamling. 8 s.
 • Paasche, Knut: Tuneskipet : dokumentasjon og rekonstruksjon. Utg. Universitetet i Oslo, Institutt for arkeologi, konservering og historie. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Resi, Heid Gjøstein: Gravplassen Hunn i Østfold. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1986. 103 s. Merknad: Serie: Norske oldfunn, nr.: 12.Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2009. Utg. NIKU. 2010.
 • Sollund, May-Liss Bøe: Fortidens minner i dagens landskap : status for automatisk fredete kulturminner i Sarpsborg kommune, Østfold 2014 . Utg. NIKU. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wangen, Vivian: Gravfeltet på Gunnarstorp i Sarpsborg, Østfold : et monument over dødsriter og kultutøvelse i yngre bronsealder og eldste jernalder. Utg. Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.

Bedrifter

Olavskapellet på Borgarsyssel museum i slutten av 1940-åra.
Paviljong på Hafslund i slutten av 1940-åra.
Sarpefossen i andre halvdel av 1800-tallet.
Sarpsborg sanitetforenings hjem for tuberkulosetruede barn i Sponvika. Fotografi fra boka Norske kvinners sanitetsforening (1930).
 • Aktieselskabet Hafslund 1948 - 1973 : utgitt ved 75-års jubileet 18. mars 1973. Utg. Fabritius & Sønner. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakken, Erling: Boka om smelteverket 1899-1999. Utg. Fram handel- og kontorservice. 1999. 64 s. Merknad: Har liste over bedriftens og fagforeningens ledere gjennom 100 år.
 • Beretning om Tune og Rolvsøy sparebanks 75-årige virksomhet : 1862-1937. Utg. Tune og Rolvsøy sparebank. 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Braadland, Torje: Tune elektrisitetsverk : en samfunnstjener gjennom 75 år. Utg. Tune elektrisitetsverk. 1986. 47 s.
 • Børsand, Arne: 25 år i vekst : 1949-1974. Utg. Arne Børsand, Elektrisk forretning. Sarpsborg. 1974. 4 bl.
 • Eliassen, Sven G.: 140 år i Borg bryggeriers historie. Utg. Borg bryggerier. 1995. 85 s.
 • Eliassen, Sven G.: Fra Bøndernes hus til St. Olav invest 1919-2002 : hotell - restaurant, hybelhus - investeringsselskap. Utg. [S.G. Eliassen]. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Sven G.: "Lad øllet sprudle ..."  : lad øllet, denne vores forfædres nektar, sprudle ud for fremtiden : Borg bryggerier 130 år. Utg. Borgarsyssel museum. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Sven G.: Sterke stunder : i samfunnets tjeneste gjennom 150 år. Utg. Hansa Borg bryggerier. 2005. 142 s.
 • Ervervslivet i Sarpsborg og omegn : adresse- og oppslagsbok. Red. Asbjørn Torp og Alf Dal. Utg. Rauma. 1942. 80 s.
 • Hønsvald, Nils: 1918-1943 : Sarpsborg kooperative byggeselskap 25 år : noen betraktninger omkring boligspørsmålet. Utg. 1943. 40 s.
 • Meidell, Arne: Borregaard. Utg. A. Meidell. 1954. 40 s.
 • Nilsen, Rolf og Bernt Feilberg Jacobsen: Th.Jacobsen & co.As 75 år : 1907-1982. Utg. Th. Jacobsen & co. As. 1982. 29 s.
 • Nordby, Peder: Sarpsborg sparebank : 1850-1950. Utg. Banken. 1950. 239 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Nygård, Bjarne i Heimen, b, IX, s. 47–48.
 • Nordby, Per: Sarpsborg sparebank 1950-1975. Utg. Sarpsborg sparebank. 1975. 77 s.
 • Norløff, H. P.: Saugbrugsforeningen gjennem 75 år : 1859-1934 : med trekk fra den fredrikshaldske sagbrukerkorporasjons historie gjennem 300 år. Utg. Aschehoug. 1935. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Bjarne: Borg bryggerier : en bedrift som bygger videre på en 120 års tradisjon. Utg. Borg bryggerier. 1975. 66 s.
 • Næss, Atle: Fossekraft og lange linjer : Hafslund ASA 1898-1998 : en fortelling om kraft, mennesker og kapital gjennom hundre år. Utg. Gyldendal. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Opstad, Lauritz: Sanne og Soli : Skandinavias største sagbruk. Utg. Aschehoug. 1943. 163 s.
  • Melding: Coldevin, Axel i Heimen, b. VII, s. 194–196.
 • Opstad, Lauritz og Knut W. Engebretsen: Sarpsborg mek. verksted A/S 1919-1949. Utg. Sarpsborg mek. verksted. 1949. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sarpsborg kommunale elektrisitetsverk gjennom femti år : 1900, 10. januar, 1950. Utg. Sarpsborg kommunale elektrisitetsverk. 1950. 162 s.
 • Saugbruksforeningen, Halden : 1859-1959. Utg. Saugbruksforeningen. 1958. 18 bl.
 • Skjeberg samvirkelag : 25 års beretning : 1927-1952. Utg. 1952. 7 a.
 • Strømsæther, H.: Beretning om Tune sparebanks 50 aars virksomhet : 1862-1912. Utg. Tune sparebank. 1912. 12 s.
 • Sundt, Einar: Fredrikstads og Sarpsborgs industri. Utg. 1908. 27 s.
 • Ulseth, Oluf: "Diamanter varer ikke evig : en studie av cellulosebransjen og Borregaard Industries Limited ". Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. Bergen. 1992. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Utvikling gjennom 30 år : Rich. Pfeiffer elektrisk verksted og transformatorfabrikk 1920-1950. Utg. Rich. Pfeiffer elektrisk verksted og transformatorfabrikk. 1950. 11 s.

Slektshistorie

 • Bergerud, Inger Louise: Slekt i øst og vest : Varteig - Stryn : Olaf Martinius Bergerud og Elise Kristine Brusevold : deres forfedre og slektninger. Utg. [I. L. Bergerud]. Varteig. 1992. 352 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Steen, Svein: Aner og fakta av slekten Steen. Utg. A. Steen. 1985. 43 s.
 • Veel, Haakon Anker: Skjebergslekter gjennem 300 år : Jon Erichsen Rød's etterkommere med slekten Erichsen. Utg. 1944. 362 s.
 • Veel, Haakon A.: Stamtavle over Østbyslekten og beslektede familier fra Kykle Gunnarstorp - Østby og Berg i Skjeberg. 1938. Digital versjonNettbiblioteket.

Enkeltgårder

Krig og forsvar

 • Innberetning om krigs- og okkupasjonstiden i Sarpsborg 1940-45. Red. Erling Bakken. Utg. Sarpsborg kommune. 2008. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sandaker, Peder N.: Milorg i Sarpsborg-distriktet : og om containerslipp i bl.a. Eidsberg, Halden, Hobøl, Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad, Våler, Høland og Ski. Utg. Eggen Press. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øisang, Åsmund: Motstandsbevegelsen i Sarpsborg-distriktet. Utg. Sarpsborg arbeiderblad. 1977. 32 s.

Stedsnavn

 • Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold : 15 : Skjeberg. Red. Tom Schmidt. Utg. Novus. 2016. 531 s. ISBN 978-82-7099-856-2

Diverse

 • Amundsen, Arne Bugge: "En aasgaardsrei over byen" : alkoholdebatt i Sarpsborg 1897. Utg. Borgarsyssel museum. 1993. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Andersen, Jan Morten og Svein M. Jakobsen: Overblikk og innblikk : Sarpsborg gjennom 40 år. Utg. Sarpsborg arbeiderblad. 2013. 243 s. ISBN 9788299059114.
 • Aurlien, Håkon: Bruene ved Sandesund. Utg. Statens vegvesen. 2008. 18 s.
 • Bakken, Erling: Olavs by : historien om Olav Haraldsson : helgenkongen som grunnla Sarpsborg i 1016 : en vandring gjennom Sarpsborgs historie. Utg. Prosjekt Kongeveien, Interreg. III A Sverige-Norge, Østfold fylkeskommune, Munkedals kommun, Sarpsborg kommune. 2006. 127 s. ISBN 978-82-994208-9-1.
 • Bloomquist, Winnifred Halcrow: Skjeberg : -a people, -a church : 1883-1993. Utg. Skjeberg Book Committee. 2001. 328 s. ISBN 155056871X
 • Bolkesjø, Torjus: Østfold byoffensiv : evaluering av et utradisjonelt omstillingsprogram. Utg. Telemarksforsking-Bø. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Borgarsyssel museum ved 40-årsjubileet : Annaler, konstitusjon, bibliografi : 1921-1961. Utg. Borgarsyssel museum. 1961. 31 s.
 • Borgarsyssel museums venner : 30 år : 12. desember 1957-87. Utg. Borgarsyssel museums venner. 1987?. 28 s.
 • Braadland, Arne: Tune fortalt for barn. Utg. Tune skolestyre. 3. oppl. 1950. 34 s.
 • Carlsen, Terje: Strandhugg i Østfold med Erling Johansen : streiftog gjennom 10.000 år. Utg. Valdisholm forl.. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Marvel: "Fra Elins verden" : en barndomsskildring fra Greåker i mellomkrigsårene. Utg. SJB trykkeri i samarbeid med Borgarsyssel museum. 1996. 43 s.
 • Eliassen, Sven G.: En suær forfærdelig Fos : svunne tiders møte med Sarpsfossen. Utg. S. G. Eliasssen ; Borgarsyssel museum. 1986. 30 s.
 • Eliassen, Sven G.: «Tune lokalsamling – formål og bruk». I: Heimen, b. XVI, s. 667–670.
 • Engebretsen, Knut W.: Taubåtfart på Glomma : en bok om slepebåtene fra Fredrikstad og Sarpsborg. Utg. Knut W. Engebretsen. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • "Fjompen" : Sarpsborg-speidernes visesangbok. Utg. Sarpsborg speiderråd. 1968 58 s.
 • Gammeldansens venner, Tingstad 1969-1979 : 10 år. Utg. Gammeldansens venner. 1979. 7 s.
 • Grindland, Kari: Fotografier fra en utstilling : Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930. Utg. Østfoldmuseene. 2010. 33 s. ISBN 9788299775137. Merknad: Serie: Østfoldmuseenes skriftserie, nr.: 4.
 • Gundersen, Einar: Borgarsyssel museum - en perle i Østfold. Utg. Borgarsyssel museum. 1999. 39 s.
 • Hagen, Lidvard: Tune og Rolvsøy herreder 1814-1914. 1914. 293 s.
 • Halvorsen, Svein A.: 1000 takk : en bok om 1000-årsjubileet i Sarpsborg : minner fra et uforglemmelig 2016. Utg. Sarpsborg kommune. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hansen, Halvard Normann: En bok om film og kino ved Sarpsborg kommunale kinomatografers 50 års jubileum : 1916-1. januar-1966. 1965. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helgesen, Tom: Kai Robert Johansen : på turne i 50 år : fra Grandkjelleren i Sarpsborg til USA. Utg. Kai Robert-show. 2020. 117 s. ISBN 9788230345153
 • Helvig, Magne: Sarpsborgregionen : en undersøkelse av bebyggelse og befolkning, næringsliv og trafikkforhold i forbindelse med Europaveiens trase. 1961. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hultengreen, Harald: Trippebåtene : samferdselsepoke i Nedre Glomma. Utg. Hugin forlag. 1990. 108 s. ISBN 8299196817.
 • Hva skal skje i Sarpsborg, Skjeberg, Tune, Varteig : et debattopplegg. Utg. Arbeidernes opplysningsforbund. 1976. 26 s.
 • Jakobsen, Svein Magnus: Sarpsborgarkitekten Arne Pedersen. Utg. S. M. Jakobsen. 2018. 175 s. ISBN 978-82-303-4056-1
 • Johansen, Erling: Bonde på Raet. Utg. Borgarsyssel museum. 2000. 36 s. Merknad: Tidligere utgitt i Sarpsborgs byhistorie I 1976.
 • Klaussen, Alexander og Ole-Henrik Andersen: Sarpequiz : 1000 spørsmål om Olavs by. Utg. A. Klausen og O.-H. Andersen. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindemark, Hege-Beate Solås: «Olavs by eller byen ved fossen? Sarpsfossens fremstilling og rolle som identitetsbærer for Sarpsborg de siste 100 år», i Heimen, 1/2019. Digital utgave.
 • Moe, Erik: Hendelser i 1000 år : Sarpsborg 1016-2016. Utg. Sarpsborg arbeiderblad. 2016. 227 s. ISBN 978-82-990591-2-1.
 • Mogstad, Lars: En fortelling om byen og bygdene ved Sarpsfossen : til bruk ved undervisningen i heimstadlære i grunnskolen. Utg. Sarpsborg skolestyre. 1978. 39.
 • Nordby, Peder: Fra adel til odel : jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17.århundre. Utg. Østfold historielag. 1957. 125 s. Merknad: Serie: Østfold historielags skrifter nr 2. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nygård, Bjarne: Festiviteten : Sarpsborgs storstue 75 år : en kort historikk. Utg. Sarpsborg festlokale. 1975. 45.
 • Roset, Ivar: Festiviteten 100 år : 1900-2000. Utg. Festiviteten. 2000. 73 s.
 • Ræder, Trygve: Axel Sommerfelt : livselskar, pedagog, administrator : gløttar av samfunnsliv og kulturliv i Trondheim i dei første tiåra av 1900-talet. Utg. Rune. 1980. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Simensen, Jens O.: Havnene ved Glommas utløp : havnehistorien til Sarpsborg og Fredrikstad. Utg. Borg havn ; Tindlund forlag. 2007. 200 s. ISBN 9788299733182.
 • Skaar, Solveig: Øvre Tune båtbyggeri's historie. Utg. S. Skaar. 1990. 15 s.
 • Skahjem, Svein: Lokalhistorisk turhåndbok for Glommastien : Fredrikstad - Greåker - Sandesund - Sundløkka - Sellebakk- Gamlebyen. Utg. MITT forl.. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skahjem, Svein: Museer og historiske steder i undervisningen. Utg. 1973. 99 s.
  • B. 1: Lokalhistorisk guide : Sarpsborg - Fredrikstad regionen
 • Spydevold, Olav og Knut W. Engebretsen: Varteig : en liten bygds historie fra gammel tid til våre dager. Manuskriptet bearbeidet, supplert og tilrettelagt ved Knut W. Engebretsen. 1956. 590 s.Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Opstad, Lauritz i Heimen, b. X, s. 506–509.
 • Spydevold, Olav: Varteig : et lite bygdeskrift i anledning Varteig sparebanks 50 års jubileum 14. september 1946. Utg. Varteig sparebank. 1946. 36 s.
 • Stenersen, Olga Ørbek: Sarpsborg kommunale kinematografer gjennem 25 år : 1916-1941. Utg. Sarpsborg kommunale kinematografer. 1941. 23 s.
 • Stubberud, Tore: Sarpsborg i gamle dager : fotobok 1860-1920. Utg. Valdisholm : Utgitt i samarbeid med Sarpsborg kommune. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørbye, Oddvar: Olavs dag i Olavs by : olsokfeiringene i Sarpsborg 1915-1942. Utg. Sarpsborg Rotary Club. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørlie, Hilde: Historiske fortellinger med pensel & penn : Sarpsborg gjennom 1000 år. Utg. Foreningen Skribentene]. 2016. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tøpfer, Ove: Forandring Sarpsborg. Utg. Forlag Peter Lukas. 2020. 92 s. ISBN 9788293514251
 • Ullnæss, Sverre P. N.: Skulpturbyen Sarpsborg. Utg. Sarpsborg Rotary club. 1994?. 45 s.
 • Wisløff, Fredrik: Et kultursentrum reises i Østfold. 1950. 16 s. Merknad: Borgarsyssel museum.
 • Wisløff, Fredrik: Sarpsborg kommunale bad gjennom 25 år : 1925 - 2. august - 1950. Utg. Sarpsborg kommunale bad. 1950. 56 s.
 • Østfold fylke : Sarpsborg. Utg. Aktieforlaget Johannes Hanche. 1921. Merknad: Serie: Fra Norges næringsveie i tekst og billeder. Digital versjonNettbiblioteket.

Tidsskrift og årbøker

 • Østfoldarv og Østfoldminne : festskrift i anledning Borgarsyssel Museums 25 års jubileum. Utg. Borgarsyssel museum. 1946. Digital versjonNettbiblioteket.

Bibliografier og kildeutgivelser

 • Ekstraskatt for Skjeberg prestegjeld 1762. Red. Guri Isaksen. Utg. G. Isaksen. 1988. 48 s. Merknad: Personregister som laust vedlegg (12 s.)
 • Folketelling 1801 Skjeberg : Optegnelse paa Folketallet i Skjeberg Sogn under Smaalehnske Amt, saaledes som det befandtes at være 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, Embede og Næringsvei, m.v.. Utg. Skjeberg historielag. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Folketelling 1865 for Skjeberg : folketallet i Skjeberg præstegjeld den 31te December 1865. Utg. Skjeberg historielag. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Isaksen, Guri: Skoskatt 1711 : Skjeberg prestegjeld. 1980? 14 bl.
 • Omberg, Kjell: Registratur over Hafslunds arkiv. Utg. Borgarsyssel museum. 1977. 64 s.

Administrativt

 • Engebretsen, Øystein: Arealbruk i tettsteder 1955-1992 : en analyse av utviklingen i Oslo, Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg. Utg. Transportøkonomisk institutt. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frøyen, Yngve: Arealbruk langs hovedinnfartsvegar : Sarpsborg og Trondheim. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1981. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Negaard, Arve: På vei mot internasjonale Sarpsborg kommune : en situasjonsanalyse av innvandring og integrering i Sarpsborg kommune høsten 2008. Utg. Høgskolen i Østfold. Halden. 2009. Digital versjonNettbiblioteket.

Hovedoppgaver og andre avhandlinger

 • Attestog, Valborg, Brenne, Ragna: Deltidsbondens og bondekonas psykososiale arbeidsmiljø. En intervjuundersøkelse blant gårdbrukere i Evje og Hornnes, Bygland og Varteig. Allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1987.
 • Bjørnemyr, Tore: "Jæ syns sasjbårdialekta ær så støgg jæ se". En sosiolingvistisk analyse av talemålet i Sarpsborg. Norsk (?), Oslo 1985.
 • Døving, Runar: Mat som totalt sosialt fenomen : noen eksempler med utgangspunkt i Torsvik. Avhandling (dr. polit.) - Universitetet i Bergen, 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Sven Gøran: Hafslund hovedgård og sagbruk : oversikt over Hafslunds historie i tiden ca. 1600-1786. Historie, Oslo 1973.
 • Grindahl, Odd Petter: Kystnær hytteutbygging gjennom 100 år. En studie av planlegging og utbygging av fritidsbebyggelse i en kystkommune. Skjebergkysten, Sarpsborg kommune, Østfold. Planfag, Norges landbrukshøgskole 1997.
 • Hansen, Erik Arne: Metodister i kirke og samfunnsliv. Metodistkirkens medlemmer i Fredrikstad-, Sarpsborg- og Haldendistriktet i perioden 1875-1900. Historie, Oslo 1973.
 • Haug, Anne C.: Helleristninger, landskap og fortolkning. Et kontekstuelt studie av ristningene i Skjeberg, Østfold. Arkeologi, Universitetet i Bergen 1995.
 • Hosar, Hans: Herre og bønder ved Jens Bjelkes adelsgods kring midten av 1600-tallet. Ein studie i føydal utbytting i Norge. Historie, Oslo 1981.
 • Jannestad, Tom: Boservice og butikkstruktur. Geografi, Oslo 1976.
 • Johansen, Hilde Merete, Skinne, Ann-Mari: Deltidslandbruk på større bruk i korndistriktene. En undersøkelse basert på intervju i Eidsberg og Skjeberg. Allsidig jordbruk, Norges landbrukshøgskole 1988.
 • Johnsen, Vibeke: Kommunesammenslåingen i Sarpsborgdistriktet. En iverksettingsstudie. Statsvitenskap, Universitetet i Oslo 1993.
 • Kløften, Merete og Wenche Løver: Lokalbibliografi for Tune kommune 1945-1990. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1991.
 • Lie, Sigrun: Stedsnavn fra Øvre Tune. Norsk, Oslo 1939.
 • Løkke, Leif André: Stedsnavn fra Rønneldfjerdingen i Skjeberg. Hovedoppgave i navnegransking - Universitetet i Oslo, 2007.
 • Nordahl, Bjørn Anton: Krisen = Skjeberg i 1920-årene. Historie, Oslo 1970.
 • Nordby, Peder: Jordegodsets fordeling i Tune og Åbygge skiprede i det 17. århundre. Historie, Oslo 1937.
 • Nordgård, Siw H.: Sentralplasser pro og kontra : en sammenlignende analyse av Tune i Østfold og Eid i Fjordane. Hovedoppgave i arkeologi - Universitetet i Bergen, 2006 I.
 • Nylén, Jan: Kampen om Borregårdsretten 1898-1917. Bakgrunn og utvikling. Historie, Universitetet i Bergen 1995.
 • Opstad, Jens Lauritz: "Sanne og Soli. Skandinavias største sagbruk". Historie, Oslo 1943.
 • Skadsem, Morten: Vi er en og samme flokk. Lekmannsbevegelsen i Tune fram til 1940. Folkelivsgransking, Oslo 1981.
 • Solhaug, Mona Bramer: Skjeberg kirkes døpefont. Dens plass i europeisk sammenheng. Kunsthistorie, Universitetet i Bergen 1990.
 • Stray, Kristen Fredrik: Friluftsliv ved Skjebergkysten. Geografi, Oslo 1967.
 • Syversen, Svein: Arbeidermiljø rundt Borregaard i mellomkrigstida. Hovedoppgave i historie - Universitetet i Trondheim, 1980 II.
 • Wangen, Vivian: Gravfeltet på Gunnarstorp. Et monument over dødsriter og kultutøvelse. Magistergradsavhandling i arkeologi, Universitetet i Oslo 1999.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18860514 Fra: T.D. Reymert (far), Sarpsborg, Østfold Til: August (Doste) Reymert, USA Eier: NAHA,
Stikkord: militærsesjon, forsvaret, Emigrasjon, Amerikanske forhold, bryllup, Familieforhold. Fulltekstversjon av brev nr. 1371
 • År: 18970327 Fra: Gulbrand (bror) Olsen, Sarpsborg, Østfold Til: Olaf Olsen, Belgia? Eier: NAHA,
Stikkord: gullsmedverksted, Nærmiljø, Økonomiske kår, lønn, sarpsfossen, bybeskrivelse, arbeiderakademi, sigurd ibsen-foredrag, kost og losji, cellulosearbeidere, arbeiderkost, vannledning, myrvann, Værforhold, kompass. Brevnummer: 3184
 • År: 18970514 Fra: Gulbrand (bror) Olsen, Sarpsborg, Østfold Til: Olaf Olsen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: avisutklipp, kanonbåt, Amerikanske forhold, amerikansk statsborger, gullsmedverksted, arbeidsproblemer, Arbeidsliv. Brevnummer: 3188
 • År: 19560310 Fra: Arnt Bergby, Sarpsborg, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Norsk-amerikanske relasjoner, Kultur. Brevnummer: 2668
 • År: 19560312 Fra: Arthur H. Aarhus, Sarpsborg, Østfold Til: Carl G.O. Hansen, USA Eier: NAHA,
Stikkord: Kultur, korkonsert, Norsk-amerikanske relasjoner, Alderdom. Brevnummer:2669

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dagbok (169 SARPSBORG)
Søren Grinestads dagbok. Utg. Tune historielag. I: Tune-runer. Årg. 3, nr 6 (1982) s. 18-20; årg. 4 nr 7 (1983) s. 24-26; årg. 4, nr 8 (1983) s. 17-18. Merknad: For åra 1866-74.
 • Dagbok (170 SARPSBORG)
Sogneprest Ole Christopher Randers skildrer i sine kopibøker hungersårene 1812 og 1813 i Skjeberg. I: Tidsskrift utgitt av Østfold historielag. B.2 (1950-53). S. 432-455. Red. Harald Bakke.
 • Dagbok (171 SARPSBORG)
Dagbok ført av Halvor Gulleksen på gården Jørstad i Skjeberg 1812-1819. U.å. 39 s. Merknad: Stensiltrykk. Tilgjengeleg m.a. i RAs bibliotek.
 • Folketeljing 1801 (172 SARPSBORG)
Folketallet i Skjeberg sogn under Smaalenenes amt 1801. Utg. Skjeberg historielag. 1987. 110 s. Red. Eldbjørg Klavenes m.fl.
 • Folketeljing 1865 (173 SARPSBORG)
Folketallet i Skjeberg sogn under Smaalenenes amt 1865. Utg. Skjeberg historielag. 1990. 305 s.
 • Folketeljing 1865 (174 SARPSBORG)
Folketellingen fra 1865 [for Varteig]. I: Inga. Årstidsskrift for Varteig historielag. 1992. S. 4-70. Merknad: Eige førenamnregister utarbeidd av Tore Holmen.
 • Folketeljing 1875 (175 SARPSBORG)
Folketellingen fra 1875 [for Varteig]. I: Inga. Årstidsskrift for Varteig Historielag. Årg. 4 (1988). S. 6-68.
 • Folketeljing 1900 (176 SARPSBORG)
Folketælling for Norge 3. December 1900. Varteig her I: Inga. Årstidsskrift og medlemsblad for Varteig Historielag. Årg. 1 (1985). Upag. Red. Merknad: Eige førenamnregister utarbeidd av Tore Holmen.
 • Matrikkel 1723 (177 SARPSBORG)
Skattemandtall 1723 for Tune sogn med Varteig og Glemmen og Kråkerøy. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1993. 62 s.
 • Matrikkel 1723 (178 SARPSBORG)
Skattemandtall 1723 for Skjeberg sogn med Ingedal. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1993. 27 s.
 • Skattemanntal - skoskatt 1711 (179 SARPSBORG)
Manntal for skoskatt 1711. Skjeberg prestegjeld, Østfold. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1987. 14 s.
 • Skattemanntal - ekstraskatt 1762 (180 SARPSBORG)
Ekstraskatt for Skjeberg prestegjeld 1762. Utg./ Red. Guri Isaksen. 1988. 48 s. Merknad: Eige personregister (12 s.).

Aviser

Eksterne lenker