Bondelia

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 17. jan. 2020 kl. 08:44 av Kallrustad (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Bondelia
Bondelia 1940.jpg
Hovedbygningen på Bondelia husmorskole
Alt. navn: Nyhus (Nyehuus)
Først nevnt: 1669?
Sted: Sørbyen
Fylke: Innlandet
Kommune: Gjøvik
Gnr.: 57

Bondelia er et boligområde i Gjøvik kommune, ca. 3 kilometer sør for Gjøvik sentrum. Området, som fram til 1955 lå i Vardal kommune, tilsvarer omtrent matrikkelgarden Bondelia. Denne ble alt i 1769 delt i to bruk, øvre og nedre Bondelia. De to gardene, som lå på hver si side av Østre Totenveg, hadde på 1950-tallet ca. 50 mål dyrka jord hver, etter at en del boligtomter var solgt fra.

Rundt 2000 ble mesteparten av jorda på de to Bondeli-bruka nedbygd, i hovedsak med flermannsboliger. Også NAVs hjelpemiddelsentral, TOPRO Bondelia barnehage og ungdomsvernsenteret Mjøsvoll ligger på Bondelia. Den sørøstre grensa for Gjøvik tettsted går i 2010-åra mellom Bondelia og Vårnes: Her er det et skarpt skille mellom landsbygd (Vårnes) og by (Bondelia).

Bondeli-navnet er kanskje mest kjent for Bondelia husmorskole (seinere Bondelia videregående skole), som var i virksomhet på øvre Bondelia fra 1925 til 2007. Hovedbygningen på den tidligere husmorskolen ble revet i 2019.

Vegene Bondelivegen, Bondelisvingen og Bondelikroken har alle navn etter garden Bondelia.

Stedsnavnet

Navnet uttales /bonn'lia/. Etter Norske Gaardnavne har garden muligens navnet sitt fra en mann som het Bonde. Eventuelt kan stedet være oppkalt etter Bondeli i Nordre Land, en eiendom som er eldre enn Bondelia ved Gjøvik.

I flere kilder, blant annet matriklene fra 1669 og 1723, brukes også navnet Nyhus. I Vardal bygdebok skriver Torgeir Lauvdal at «Like til 1820 bruktes navnene Bondelien og Nyhus om hverandre». Så seint som i matrikkelutkastet fra 1950 har bnr. 1 navnet «Bondelien østre med Nyhusslåtten og Ringen», mens bnr. 2 kalles «Bondelien søndre med Nyhusslåtten». Dette kan indikere at Nyhus og Bondelia opprinnelig var to garder, som seinere ble slått i hop.

Nedre Bondelia (bnr. 1)

Flyfoto som er tatt over de to Bondeli-bruka. Nedre Bondelia ligger nærmest Mjøsa med store drivhus, øvre Bondelia med husmorskolebygningen på øversida av riksvegen. I bakgrunnen Gjøvik sentrum.
Foto: Ukjent (ca. 1960)

På 1700-tallet tilhørte Bondelia nabogarden Rambekk, men i 1765 solgte Jens Rambekk Bondelia til Jens Andersen. Fire år seinere solgte han halvparten av garden videre til Nils Tangen, og det ble to bruk. Nedre Bondelia lå på nersida av Østre Totenveg og gikk helt ned til Mjøsa.

I likhet med andre garder i nærheten av byen var det borgere på Gjøvik som eide Nedre Bondelia fra slutten av 1800-tallet. Etter at blant annet doktor Didrik Lærum, hotelleier Paulsen og Henrik Børstad hadde hatt bruket, ble det kjøpt av handelsgartner Axel Løfgren i 1939. Han og kona Astrid satte i åra etter andre verdenskrig opp seks store drivhus på Bondelia. I 2010-åra er det fortsatt drivhus her, men både jordvegen og de gamle husa er borte.

Øvre Bondelia (bnr. 2)

Flyfoto med øvre Bondelia i forgrunnen.
Foto: Ukjent (1958)

Akkurat som nabobruket ble øvre Bondelia kjøpt opp av Gjøvik-borgere. Alt i 1842 fikk garver Hennig skjøte på eiendommen, og etter han var blant annet kjøpmann Haagen Skattum og skredder Peder M. Strøm eiere.

I 1921 kjøpte Oppland fylke stedet av Strøm og flytta husmorskolen på garden Hunn hit. En stor skolebygning ble satt opp, men den brant alt i 1934 og ble erstatta av den bygningen som fortsatt står (2015). Husmorskolen var under deler av andre verdenskrig rekvirert av tyskerne, og etter frigjøringa ble bygningen brukt som landssvikfengsel. I 1946 kom undervisninga i gang igjen, fra 1976 under navnet Bondelia videregående skole.

Jorda ble leid bort til Jens Ivar Markestad på Rambekk, men på slutten av 1990-tallet ble mesteparten av eiendommen nedbygd med borettslagsleiligheter. Noe jord ble tatt til den nye Bondelivegen, mens resten grodde att med lauvskog. Skolen på Bondelia ble slått sammen med Gjøvik videregående skole, og sommeren 2007 gikk de siste elevene ut herfra. Det var planer om å gjøre om skolebygningen til leiligheter, men disse ble ikke realisert. I november 2015 ble den gamle husmorskolen ombygd til flyktningemottak.

Kilder og litteratur

Den søndre delen av Sørbyen sett fra Skibladner. Bondelia nærmest Mjøsa, Fruset-jordene i midten.
Foto: Marte Skoglund (2011)


Koordinater: 60.7719697° N 10.6988961° Ø